Temamøde om Hansted og Egebjerg den 21. maj 2008

Klik her til Horsens kommunes hjemmeside og læs om resultatet af temamødet om Hansted og Egebjerg den 21. maj 2008. Også gengivet her:

Det generelle indtryk af jeres by/byen

Styrker

 • God skole
 • fin indskolingsordning (prøveordning)
 • børnehaver
 • vugge stue
 • rigt foreningsliv
 • indkøbsmuligheder
 • tæt på Horsens og alligevel sig selv
 • dejlig natur.

Svagheder

 • Gennemkørende trafik – ikke så godt af hensyn til skolebørnene
 • Der er brug for områder til detailhandel
 • Der kan komme problemer med pasning af de mindste børn (dagplejere holder og deraf følgende lav kapacitet).

Hvad gør /kan gøre jeres by god at bo i for børnene – de unge – de erhvervsaktive – seniorer – de ældre

 • Bedre faciliteter til foreninger, f.eks. fodbold og spejdere

Hvilke ønsker har I til udvikling af byen mht. offentlig service, nye boligområder, nye erhvervsområder, veje og trafik, kollektiv trafik, natur, kultur, miljø

 • Hansted-Egebjerg må gerne vokse, men den skal stadigvæk være stadig en selvstændig by. Den skal ikke nå ikke til Horsens og ikke hænge sammen med Gedved
 • Gerne nye boligområder
 • Der mangler cykelsti fra Gedved til Egebjerg og videre til Horsens (langs Egebjergvej) – kun stumper mangler. Det er allerede foreslået og vi håber at sagen stadig er varm
 • På Egebjergvej er behov for helleanlæg med fodgængerovergange – især for ældre og børn
 • Halvtimedrift for busserne i myldretiden + senere busser (især lørdage) så sidste biografforestilling kan nås.

Indholdsansvarlig Gitte Hedemark, bygh@horsens.dk  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.