SAMBY – Sammenslutningen af bysamfund i Horsens Kommune

 

 

 

Vision
Det lokale initiativ og engagement er en vigtig hjørnesten i udviklingen i de mindre bysamfund i  Horsens Kommune.
Sammenslutningen af bysamfund i Horsens Kommune (SAMBY) ser det som sin hovedopgave at støtte og styrke udviklingen af bysamfundene og det tilhørende opland, så der er attraktive bosætningssteder og så der kan tiltrækkes relevante erhvervsvirksomheder.

Dette kan bl.a. ske ved at understøtte foreningsliv og samlingssteder i bysamfundene. Herigennem kan opnås den nødvendige støtte til de ildsjæle, der ofte er forudsætningen for den type arbejde.

Sammenslutningen vil desuden arbejde for at formidle inspiration og skabe netværk mellem bysamfundene. Gennem møder på tværs, skal der udveksles idéer og erfaringer og dannes netværk. Der skal indsamles og videreformidles gode idéer.

Sammenslutningen skal være sparringspartner og have et inspirerende samarbejde med kommunens politikere og forvaltninger. På den måde sikres, at kommunen og bysamfundene kommer til at arbejde i samme retning.

Formål

Sammenslutningen har til formål: 

  • At være bindeled mellem de lokale organisationer i bysamfundene og Horsens kommune.
  • At orientere gensidigt om lokalt arbejde og planer.
  • At drøfte fælles problemer og løsning af fælles opgaver.
  • At sikre, at midler tildelt fra Horsens Kommune anvendes til fælles bedste.

Valg til sammenslutningen
Hvert bysamfund stiller med op til to personer. Disse vælges i demokratiske processer ved indirekte eller direkte valg, for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.Politisk valgte er ikke valgbare.

 

Du klikke her og læse mere om SAMBY – herunder referater fra sammenslutningens møder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.