Lokalrådets møde 25. august 2008

Klik og se referatet i word-format

 

Referat af Lokalrådsmøde d. 25. august 2008

  

1        Dagsorden godkendt.

 

2        Konstituering af bestyrelse.

Formand:                 Hans Kurt Jacobsen

Næstformand:          Hans Thomsen

Kasserer:                 Karin Hansen

Sekretær:                 Arne Laursen

Samby repr.             Yvonne Christiansen

 

3        Mødeplan for lokalråd.

Der blev aftalt, at fremtidige møder afholdes på tirsdage ugen før møde i Broen. Næste møde er tirsdag, d. 28. oktober hos Hans Thomsen.

   

  1. Møder i SAMBY.

Yvonne og Hans Kurt deltager i næste møde d. 28. august. I SAMBY har der været debat om fordeling af de midler, der tilgår SAMBY fra Horsens Kommune. Holdningen i vores bestyrelse er den, at midlerne skal fordeles ligeligt mellem byerne.

Når SAMBY’s møde foregår i Egebjerg i februar 2009 vil vi tilstræbe, at alle i vores bestyrelse deltager. Mødet vil foregå på Egebakken.

 

  1. Opfølgning på borgermødet d. 19. august.

Hans Kurt fremsender brev til Horsens Kommune vedr. lugtgener fra rensningsanlægget ved Danish Crown samt udluftningen ved omfartsvejen.

Ligeledes skriver Hans Kurt til Banestyrelsen angående gangbroen over banen i Hansted, som er i dårlig forfatning.

Hans Kurt tager kontakt til formanden for Hansted-Egebjerg Beboerforening for drøftelse af samarbejde eller en sammensmeltning af de to foreninger.

 

  1. Eventuelt.

Mødekalender i SAMBY:              3.11.08 i Gedved       PS: ændret til Egebjerg

                                                     24.2.09 i  Egebjerg     PS: ændret til Gedved

                                                      13.5.09 i Hatting

                                                                  24.8.09 i Hovedgård

                                                      2.11.09 i Lund

                                                                 16.2.10 i Nim

                                                     12.5.10 i Søvind

                                                     26.8.10 i Tvingstrup

                                                                 1.11.10 i Østbirk.

 

Egebjerg, den 27.8.2008.

  

Arne Laursen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.