Lokalplan 209 – juni 2005 Nyt boligområde i Egebjerg

Klik her og se lokalplanen

Baggrund for lokalplanen

Horsens Kommune ønsker at skabe mulighed for flere attraktive boligområder i kommunen. Det gælder både parcelhusbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse.

Udover boligbyggeri giver lokalplanen også mulighed for offentligt byggeri som børneinstitution m.v.

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er:

  • at skabe mulighed for flere attraktivt beliggende boliger i Egebjerg
  • at fastlægge rammerne for områdets anvendelse
  • at fastlægge retningslinier for bebyggelsen og fællesarealernes udformning og placering
  • at sikre gode rekreative arealer, hLa. langs Lille Hansted A
  • at overføre en del af området fra landzone til byzone

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.