Brev til Horsens kommune om diverse forhold

H A N S T E D – E G E B J E R G  L O K A L R Å D

Medlem af Sammenslutningen af bysamfund i Horsens Kommune (SAMBY)

www.hansted-egebjerg.dk

26. september 2008

Horsens Kommune
Horsens Rådhus
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Att.: Bjarne Gregersen

Forhold i Hansted-Egebjerg
Hansted-Egebjerg Lokalråd har den 19. august 2008 afholdt et borgermøde på Egebakken.
Herunder blev der rejst og drøftet nogle forhold i lokalområdet, som vi gerne vil drøfte videre med Horsens kommune og håber, at der kan findes løsninger på.

  1. Lugtgener fra rensningsanlægget ved Danish Crown slagteriet. Trods gennemførte foranstaltninger forekommer der stadig betydelige lugtgener.

  2. Skovvej er på strækningen gennem skoven til Egebjerg Sø nu så snæver, at den foreslås gjort ensrettet eller helt ændrer status til cykel- og gangsti.

  3. Fælles arealer syd for Egebakken står med højt ukrudt, der bør bekæmpes inden frøene spredes. Det giver nu et noget uskønt indtryk for alle og er næppe befordrende for kommunens salg af grunde i området.

  4. Trådnettet i gelænderet på cykel- og gangbroen over Ll. Hansted Å er defekt.

  5. Gangbroen over jernbanen ved containerpladsen i Hansted forekommer usikker og uskøn. Lokalrådet vil rette henvendelse til Banestyrelsen herom.

Endelig skal vi henvise til vores tidligere forslag om etablering af cykel- og gangsti langs Egebjergvej på strækningen fra Gl. Århusvej og frem til Egebjerg. Strækningen er en del af primærruterne i cykelpolitikken fra 2004. Strækningen er yderst trafikfarlig for fodgængere og cyklister. Vi har forstået, at der i 2008 skulle ske en afklaring omkring prioriteringen af cykelstiprojekter i kommunen og hører gerne nærmere herom.

Vi håber, at de mindre forhold kan løses meget hurtigt og står gerne til disposition for et møde om de øvrige forhold.

Venlig hilsen
Hansted-Egebjerg Lokalråd

Hans Kurt Jacobsen
Formand
Bavnehøjvej 13, Egebjerg
8700 Horsens
Telefon: 48795505
Mail: hans.kurt@hansted-egebjerg.dk

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.