Borgermøde vedrørende Gammel Kirkevejs trafikale problemer

Mødet blev afholdt torsdag den 27, april 2017 kl. 19 i Egebjerghallens Cafeteria med efterfølgende vandring på Gl. Kirkevej for at se på og drøfte de trafikale problemer på stederne.  Ca. 30 beboere og erhvervsdrivende deltog i mødet.

Klik her og se resume fra mødet med bemærkninger til forbedringer af trafikforholdene fremført af de fremmødte.

Klik her og se sammenfattende noter om problemer og løsningsforslag samt opsummering på udfordringer og løsninger fra mødet.

Problemer og løsningsforslag er gennemgået med Horsens Kommunes Vejafdeling. Kommunen har oplyst, at der ikke bliver tale om om at lukke Gl. Kirkevej.