Lokalråd

Hansted-Egebjerg Lokalråd er en valgt, repræsentativ gruppe af fastboende borgere i Hansted sogn. Lokalrådet deltager i Sammenslutningen af de mindre bysamfund i Horsens kommune (SAMBY).

Lokalrådets formål er at varetage Hansted og Egebjergs interesser samt støtte og styrke udviklingen i området, så det er et attraktivt område at bo og leve i, og så det kan tiltrække relevante erhvervsvirksomheder.
Lokalrådet skal understøtte lokale initiativer og engagement, herunder foreningsliv og samlingssteder i Hansted og Egebjerg.
Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Horsens kommune og indgå i samarbejdet mellem andre mindre bysamfund i kommunen.

Lokalrådets medlemmer

Lokalrådets vedtægt

Hansted sogn

Udvikling i folketal

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.