Menighedsrådsvalg 2008

Klik her og læs siden i bladformat

Menighedsrådsvalg i Hansted Sogn

 

 

Ved opstillingsmødet torsdag den 11. september blev følgende liste opstillet:

Karin Helbo

Bettina Christensen

Carl Oluf Madsen

Mogens Rossau Holm Jensen

Palle Hansen

Tove Pedersen

Bodil Østerby

Ved fristens udløb, var der ikke indkommet yderligere lister, hvorfor ovennævnte er valgt som medlemmer af Hansted Menighedsråd for en 4-årig periode.

Nye i rådet er Palle Hansen og Tove Pedersen.

Ud af menighedsrådet er gået Mogens Daugaard, der trådte til som stedfortræder midt i perioden.

Tak for indsatsen Mogens.

BROEN 21. årgang nr. 2

december – januar – februar 2008/09