Kordegn i Lundum og Hansted

Kordegn i Lundum og Hansted

Menighedsrådene i Lundum og Hansted, har sammen med menighedsrådene i Kattrup og Tolstrup søgt og fået bevilget oprettelse af en kordegnestilling.

Ønsket om en fælles kordegn skal ses i lyset af, at såvel Hansted som Tolstrup sogn er hastigt voksende, samt at der fra Kirkeministeriets side opfordres til øget samarbejde på
tværs af sognegrænser.

Det er menighedsrådenes ønske, at der frigives ressourcer hos præsterne ved at samle de administrative opgaver hos en kordegn.

Kirkeministeriet har godkendt oprettelse af en 50 % stilling og menighedsrådene har ansat Pia Schiønnemann som kordegn med tiltrædelse 1. januar, 2009.
Pia kommer fra en stilling som kordegn ved Vor Frelser Sogn i Horsens og er som sådan højt kvalificeret til stillingen.

Kordegnekontoret bliver indrettet i Kirkehuset med åbningstider efter gældende regler for kordegnekontorer. Disse vil blive meddelt senere.

Det er menighedsrådenes håb, at sognene vil tage godt imod den nye kordegnefunktion.