Bæverhike på 10 km. maj 2008

Klik her og se artiklen i bladformat

Bæverhike på 10 km. maj 2008

Tekst: BL Villy Mathiasen

Lørdag den 17. maj samledes 13 bævere og 2 ledere ved kvisten kl.10:00 for at  gennemføre en 10 km hike på 5 timer. Vi fik hjælp af 3 forældre, som gik med på hiken som hjælpeleder. Det var flot vejr, og bæverne var opsat på at gennemføre de 10 km.

Det gik også vældig godt, vi gik ned forbi søen og ind gennem Hansted skov helt ud til Gedved, afbrudt af 2 pauser for at få noget at drikke og spise. Da vi kom ud af skoven, blev vi enige om, at vi skulle op til brugsen i Gedved for at få en is, som gruppen gav. Det var et godt mål at have, så det gik rask derop.

Bæverhike 1

Derfra gik vi langs med landevejen op til busvejen, der går hjem til Egebjerg. Vi holdt en sidste pause over for slagteriet, hvor vi spiste en masse frugt og gulerødder, som jeg havde båret rundt på hele dagen i min rygsæk. Det vi ikke spiste, bar Gunnar og Alexander hjem til Kvisten på en pind, og efter at vi var blevet mætte af frugt, gik det nemt det sidste stykke hjem til Kvisten.

Vi gennemførte alle på kun 4 timer, så det var en glad flok bævere, som fik udleveret et 10 km vandreskjold.
Til slut en stor tak til de 3 forældre, som havde tilbudt at gå med som hjælpere, og som kun fik fornøjelsen og masser af motion ud af det

Bæverhike 2

Broen 21. årgang nr. 1 

2008 September – oktober – november  

Samtid spejdere