Horsens Fællesantenne forening opgraderer

Antenneforening gearer op

Horsens Fællesantenne Forening i fuld gang med opgradering
HORSENS – Det handler om at kunne levere fremtidens tv og internet, når Horsens Fællesantenne Forening lige nu har gang i en stor opdatering af netværket til sine 19.500 medlemmer.

I foråret indgik antenneforeningen en aftale med lokale Stofa om fremtidig levering af den nyeste teknologi, og det er den aftale, som lige nu bliver udmøntet i lokalområdet.

Bestyrelsesformand Karsten Bjerregaard er ovenud tilfreds med udviklingen – for indtil nu går opgraderingen helt som planlagt.

– Vi er allerede godt i gang. Og i visse dele af vores dækningsområde er systemet allerede oppe at køre, siger han.

Det drejer sig bl.a. om oplandet i Haldrup, Søvind, Gedved og Lund, mens også store dele af Horsens er med på den nye opgradering – anlægget forventes at være fuldt opgraderet i første kvartal 2010.

Forretningsfører i antenneforeningen, Bent Toft, noterer sig, at der ikke har været nævneværdige problemer i processen.

Ud på flere anlæg

En del af arbejdet går med at få de nuværende fem-seks underanlæg opdelt i ca. 56 underanlæg. Baggrunden er, at de mange nye underanlæg vil forbedre internettets kvalitet, mens kabelnettets kapacitet udvides fra de nuværende 50 kanaler til 80 kanaler.

– Det siger sig selv, at hvor vi med vores hidtidige anlæg var mange flere kunder med på hvert anlæg, så bliver der nu færre. Det giver bedre mulighed, siger forretningsfører Bent Toft.

Selve beløbet for opdateringen beløber sig til flere millioner kr. for antenneforeningen, men ifølge både Karsten Bjerregaard og Bent Toft er det en nødvendig investering for at kunne være med på fremtidens marked.

I forbindelse med opgraderingen er det nødvendigt at afbryde signalerne, men antenneforeningen understreger, at det kun vil ske i dagtimerne. For at imødekomme eventuelle kundeproblemer har Horsens Fællesantenne Forening valgt at henvende sig til kunderne med et varslingsbrev, der fortæller, hvad der kommer til at ske. Når anlægget er opgraderet får kunderne et nyt brev, hvor den nye frekvensplan for tv-kanalerne indgår.

Den anden antenneforening i byen, Antenningforeningen Horsens Syd, har fået sit netværk fuldt opdateret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.