Egebjerggård Teglværk

Danmarks Teglværker forside 5x7 mm Egebjerggård Teglværk

Af Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen 

I Egebjerg var det – som så mange andre steder – de store gårde, der var først med at anlægge teglværker.

Således også på Egebjerggård med Egebjerg Mølle, hvor ejeren Jens Heegård Møller byggede et teglværk.

Oplysningerne om dette værk er få og små, og det havde kun en virkeperiode på 12 år. Foruden at være gårdejer optræder Jens Heegård Møller også som taksator, og i 1857 brandforsikrer han sit eget nye værk. Det er således det første år, hvor der brændes sten. Samme år ansætter han Heinrich Thielke som teglbrænder. Thielke kom, som så mange andre teglbrændere, fra det lille fyrstendømme Lippe Detmold i Tyskland, hvor man havde ekspertisen til at brænde tegl. Han nævnes hvert år fra 1857 til og med 1869 på Egebjerggårds teglværk, hvor han medbragte et arbejdssjak – svingene fra 2-5 mand. Eneste år hvor Thielke ikke kom, var i krigsåret 1864.

Der er ikke fundet andre kilder om værket, så 1869 er sikkert det sidste år, værket har været i brug, hvorefter det er nedlagt.

Egebjerggård Teglværk har ligget tæt på Egebjerg Mølle, som lå på dæmningen for syd enden af det, vi nu kender som Vandværkssøen. Møllen blev solgt til Horsens Kommune i 1875 og nedrevet for at give plads til et stort vandværksprojekt. I forsikringspapirerne står der kort og godt om stedet: “ældre opmåling som teglværk”.

Egebjerggård Teglværk annonce skannet

En annonce fra Horsens Avis den 8. september 1857 fortæller, at man har 100.000 sten til salg. Dette er klart ikke hele års produktionen, idet man givet har anvendt en hel del til gårdens eget brug.


Egebjerg vandmølle

Her i nærheden lå vandmøllen og teglværket.
Illustreret Tidende 1876

Faktaboks:
Teglværk: 2232-3
Sogn: Hansted
Matrikel nr. 16a/e?, Egebjerg by
Start: 1857
Slut: ca. 1869
Ovntype: højovn

Ejer:
1857-69: Jens Heegård Møller

Egebjerggård Teglværk kort

 

Kilder:
Horsens Avis
Brandforsikringsprotokoller mv.,
Landsarkivet, Viborg
Lucassen & Lourens Lippe
Detmold-database, I n ternational
Institute of social history, Amsterdam

 

BROEN 27. årgang nr. 2 december 2014 – januar – februar 2015 Klik her og se hele bladet. Fra indholdsfortegnelsen på side 3 kan du klikke dig frem til de enkelte sider. 

Broen 27-2 december 2014 01

Lokalhistorie, teglværk, Hansted sogn

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.