Danmarks Teglværker – bind 1 – Horsens Kommune

Klik her og se artiklen i bladformat

Danmarks Teglværker forside

Et nationalt projekt om Danmarks Teglværker gennem tiderne blev præsenteret på Industrimuseet i Horsens mandag den 26. maj 2014, og første nummer omhandler teglværkerne i Horsens Kommune.

I dag er der kun 15 teglværker tilbage i Danmark, men går man baglæns i historien var der i 1997 29, i 1960 225, i 1838 984 og i kongeriget i historisk tid har der været omkring 3.000 teglværker.
Helt tilbage i 1928 blev det foreslået, at man skulle skabe et værk om teglværksindustriens og teglværkernes historie. Værket blev ikke til noget den gang, men nu foreligger første bind af et nutidigt storværk, og værket fortæller, ud over omtale og beskrivelse af de historiske teglværker, også om teglværkernes
industrielle og økonomiske betydning for land og egn.
Teglbrænding har været et meget stort erhverv i Danmark. Valdemarsmuren
i grænsevolden Dannevirke var et af de første teglstensbyggerier, og i de følgende århundreder var det især kirke- og slotsbygninger der krævede teglværker, helst tæt ved byggerierne.
Forfattere af bind 1, Danmarks Teglværker – Horsens Kommune, er Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen, og udgivelsen foretages af Museum Sønderjylland Catrinesminde Teglværk i samarbejde med Teglværksinitiativerne i Danmark. Jacob er historiker og bor i Kattrup og Verner er håndværker, boende i Horsens, og med en langvarig interesse for teglværker. Han har f.eks. en samling af stemplede mursten på omkring 250 stk., og interessen for teglværkernes historie førte til, at Jacob og Verner mødtes i 2008, og et frugtbart samarbejde er blevet til denne rigt illustrerede bog om tidligere teglværker i Horsens Kommune.

Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen

Billedet viser Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen ved lergravssøen i Gangsted bjerge, hvor flere teglværker igennem mange år hentede ler af særlig god kvalitet.

Bogen kan købes 
til en favørpris på 200 kr.
gennem

Hansted Sognearkiv ved Leif H. Kristensen tlf. 75656402 mail: hanstedsognearkiv@gmail.com,
Lundum Lokalarkiv ved Hanne Skovsgaard tlf. 20203054 mail: hansskovsgaard@hotmail.com eller
Verner Bjerge tlf. 75617731 mail: vbjerge@stofanet.dk

Følgende teglværker er bl.a. omtalt:

Gangsted sogn:

Stenbjerggård Teglværk

Hansted sogn:

Egebjerg Teglværk
Ventebæk – Egebjerg
nordre Teglværk
Egebjerggård Teglværk
Hammersholm Teglværk

Kattrup sogn:

Kattrup Teglværk

Lundum sogn:

Lundum Teglværk
Dalsgård Teglværk

Nim sogn:

Nim Skov Teglværk

Sønder Vissing sogn:

Vissing Klosters Teglovn
Lervejdal Teglværk
Løndal Teglværk

Søvind sogn:

Katrinehøj Teglværk
Tyrrestrup Teglværk

Tønning sogn:

Gammelstrup Teglværk
Skovslund Teglværk

Vedslet sogn:

Keilstrupgård Teglværk  

Voerladegård sogn:

 Kroggård Teglværk
 Vær sogn:  Stensballe Teglværk

Hessellund Teglværk

 Ørridslev sogn:  Hovedgård Teglværk
 Østbirk sogn:  Sandvad Teglværk

Vestbirk Teglværk
Urup Teglværk
Nydamsgård Teglovn

 BROEN 27. årgang nr. 1 – september – oktober – november 2014

Erhverv, forsyning, teglværker, mursten, tegl

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.