Dalsgård Teglværk

Klik her og se artiklen i bladformat

Med tilladelse fra Verner Bjerge bringer vi her et eksempel fra bogen Danmarks Teglværker bind 1 Horsens Kommune

Dalsgård stuehus

Dalsgård med stuehuset, som blev opført ca. 1853 – formentlig af egne sten. Foto fra bogen Danske Gårde, 1912

 

Dalsgård sten

Denne sten markerer Dalsgårds beliggenhed i Lundum by

 

At Lundum sogn i over 100 år indtil 1959 var hjemsted for et teglværk, er mange bekendt med, men at der i sognet yderligere har været et, er nok helt gået i glemmebogen.
Man skal bestemt også langt tilbage i tiden for at finde spor af det. Helt nøjagtigt til 1855, hvor der finder en industritælling sted. Så får man til gengæld mange interessante oplysninger.
Her fremgår det, at gårdejer Niels Jørgensen, som i 1845 havde overtaget Dals- gård, der den dag i dag stadig ligger i byen, også drev et teglbrænderi. Han producerede i 1854 200.000 sten, og har til det haft tre mand i arbejde fra maj til november. For at brænde disse sten har han brugt 400.000 tørv ” og det fra eget tørveskjær”. Han har selvfølgelig anvendt naturlige hestekræfter, og på spørgsmålet om, hvor længe han har drevet denne virksomhed, svarer han:
”Siden Sommeren 1853, altsaa i 2 Aar”. Og på spørgsmålet om, hvorvidt noget af det årlige produkt gik til udlandet, svares der ikke så mærkeligt: ”intet, men forbruges her i landet”.
Denne industritælling er mærkeligt nok den eneste kilde om dette for længst for- svundne værk, så man må gætte på, at det kun har fungeret i få år, hvilket godt kan undre, når man tager produktionens størrelse på 200.000 sten i betragtning. Dette viser, at det slet ikke var noget lille værk – heller ikke sammenlignet med storebroderen, Lundum Teglværk, hvor Jørgen Madsen fra Lundum Mølle samme år brændte 300.000 sten.

Sider fra Broen 27-1 september 2014 06-07_Side_2

BROEN 27. årgang nr. 1 – september – oktober – november 2014

Erhverv, forsyning, teglværk, mursten, tegl

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.