Hvad er en skovhave?


Hvad er en skovhave?

Et besøg hos Sine og Ove Frost-Jensen i Kannerup

Af Mogens Kirkegaard

En fredag i begyndelsen af juni besøgte jeg Sine og Ove Frost-Jensen have i Kannerup, der ligger ikke så langt fra jernbanen. Man kommer til deres ejendom fra Munkhøjvej, hvor der går en grusvej ned til de få ejendomme, der ligger for sig selv omgivet af grønne marker og bevoksninger omkring gamle mosehuller, hvorfra man kan høre gøgen kukke og nattergalen slå sine triller. Her købte ægteparret ejendommen, der oprindelig var på 34 tdr. land, og dyrkede jorden med bl.a. kartofler og grønsager, som de gerne solgte fra stalddøren, som man siger. Sideløbende hermed arbejdede Ove som gartner, bl.a. på Serridslevgaard. På grund af en alvorlig sygdom var han imidlertid nødt til at kvittte det hårde arbejde, Det meste af jorden blev solgt fra til en nabo, og på de sidste 4 tdr. land begyndte han at skabe en have, der har sin helt egen stil. Selv om Ove oprindelig var uddannet landmand, har han altid haft stor kærlighed til blomster, træer og buske, og i arbejdet med haven har han også fundet en hobby, der har haft god indflydelse på helbredet. Om det er en skrap kemokur, eller om det er arbejdet med grønne vækster, der har gjort det, er nok vanskeligt at afgøre, men i dag er Ove erklæret helt rask.

I viser gerne haven frem for andre?

”Ja, vi har åben have 3-4 weekender om året”, fortæller Ove, ” og vi tager også gerne imod grupper af interesserede, der kommer og ser haven og spiser deres medbragte madpakker her. Vi har borde og bænke rundt omkring, og vi har også indrettet en gildesal, hvor folk er velkomne til at være, hvis vejret ikke er så godt. Vi har årligt nogle hundrede besøgende. Det koster ikke noget at se haven, for hvis man først begynder at tage entré, så skal alting jo være så perfekt. Vi lægger større vægt på uforpligtende at møde andre haveinteresserede og snakke med dem om vores fælles hobby.”

Hvad er der så at se i jeres have?

”Vi havde oprindelig plantet graner for at sælge dem som juletræer, men mange af dem lod vi stå, og de er nu vokset op og giver et godt læ til de områder ind imellem, hvor vi har lavet lysninger og plantet med forskellige plantegrupper, der trives godt sammen med træerne. Vi har for eksempel mange rododrendroner, der jo blomstrer lige nu, magnolier og træpæoner. Desuden har vi plantet forskellige liljer, og primulaer er der overalt. De må kunne lide at være her, for de vokser alle steder og smider deres frø. Juleroser har vi også mange af, der er jo også forskellige sorter og krydsninger, der ligeledes kaster frø og giver nye planter”.

Der hører jo også vand til en smuk have?

”Jo, det synes vi også, og derfor har vi anlagt en lille dam med en bro, hvor vi har ladet os inspirere af japanske haver. Men det særlige ved vores have er samspillet med træerne og de andre vækster. Vi kalder det en skovhave.”

Man kan gå rundt i området ad slyngede stier, og pludselig står man i små lysninger, hvor solen skinner ned på blomster og buske. Hele tiden har man fornemmelsen af at være i naturen og fornemmer en dejlig stilhed og harmoni.

Sine kommer i sit arbejde som plejer på Lindehøj i kontakt med både syge og raske, ældre og demente. Hun har jævnligt arrangeret besøg for disse grupper i haven, og hun har flere eksempler på, at selv demente, der ellers har tabt meget af deres hukommelse, pludselig oplever erindringsglimt.

Ove, du har jo også interesseret dig for fremmede planter, der jo egentlig hører hjemme andre steder i verden?

”Vi har jo rejst ud og set haver andre steder, og så bliver man inspireret og vil gerne have lov at prøve, om den og den plante kan trives hos os. Men så skal man også kunne hjælpe dem igennem vinteren. Derfor har vi bygget et stort drivhus, der bliver varmet op i kolde perioder af vores halmfyr. Jeg bruger nok lidt penge på at købe nye planter, men det er en stor glæde at se, hvordan de trives her og sætter blomster.”

Begge Ove og Sines børn, Mogens og Christina, er vist blevet inspireret af deres forældre. Christina er blevet plejer ligesom sin mor og har endda taget uddannelsen til SoSu assistent. Mogens var i sin skoletid lidt træt af at bo så langt væk fra sine kammerater, for Kannerup var langt væk. Men han har købt en lille ejendom i Hedensted og slapper af fra arbejdet som maskinarbejder hos Schur i Horsens ved at renovere og indrette gode og smukke omgivelser for sin familie.

Det har været en god oplevelse at gå en tur igennem Sines og Oves skovhave og få fortalt om de mange spændende planter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.