Annashaab – et nyt vejnavn i Egebjerg

klik til artiklen i bladformat

Af Mogens Kirkegaard

Der er dukket et nyt vejnavn op i forbindelse med det nye boligkvarter vest for Gl. Kirkevej.  Vejen hedder Annashaab, og nye tilflyttere har svært ved at finde ud af navnets oprindelse.

Det stammer ikke fra en gård, men fra en lervarefabrik, der også producerede noget karakteristisk keramik, der sikkert endnu står i mange Egebjerg-hjem. Fabrikken lå der, hvor Aksel Kallehave har salg af brugte biler og autoværksted.

Her ses hele komplekset af bygninger på Gammel Kirkevej, hvor lervarefabrikken Annashaab var aktiv i årene 1891-1958. Tilbygninger blev opført, efterhånden som produktionen steg. Der har i årene efter 1958 været forskellige virksomheder i bygningerne, bl. a. kyllingeslagteri, fiskekonservesfabrikation og senest i mange år autohandel drevet af Aksel Kallehave.

Den blev grundlagt i 1891 af pottemager Jens Holm Rasmussen, der stammede fra Sorring ved Silkeborg, der var og er kendt for sine gode lervarer. Her havde han værksted, der imidlertid brændte i 1891, og han besluttede så åbenbart at flytte til Egebjerg. På Gl. Kirkevej byggede han værksted og begyndte at lave de lervarer, som folk nu engang havde brug for i husholdningen. Det var f.eks. fade, skåle, syltekrukker, tallerkener, vaser, urtepotter osv. Han kørte selv ud og solgte varerne i omegnen, ligesom han stod på Torvet i Horsens med sine ting.

Med sig havde han foruden sin kone, Johanne, en søn af hendes første ægteskab, der hed Peder Hannibal Madsen.  Han var på det tidspunkt 15 år gammel og arbejdede også i værkstedet. Navnet ”Annashaab ” havde konen drømt sig til. Værkstedet brændte et par gange, først i 1903 og senere i 1912. I forbindelsen med genopførelsen byggede murer Blæsild fra Østbirk et nyt stuehus, der står der endnu, Gl. Kirkevej nr. 34. Virksomheden udviklede sig og blev en stor arbejdsplads, der beskæftigede 10-12 pottemagere, malere og arbejdsmænd.

Billedet fra årene omring 1920 viser bl.a. grundlæggeren og hans søn, der står til højre nærmest hushjørnet. Navnet Annashaab ses på gavlen.

Efterhånden overtog Peder H. Madsen ledelsen af fabrikken og gennem et samarbejde med kunstneren og designeren Eiler Løndal blev der i 1920erne produceret meget smukke ting præget af den form for Jugendstil, der her i landet kaldes ”Skønvirke”.  Fabrikker som Kähler i Næstved og Danico i Horsens fremstillede også keramik i samme stil. Efter 1930 blev der igen lavet mere almindelige lervarer på Annashaab, der lukkede i 1958.

2 vaser fra Annashaab 1920-22. Vasen til højre har det karakteristiske trekantede stempel i bunden, der tydeligt viser, at den er lavet i Egebjerg. Den anden med blomsterne er i samme karakteristiske stil, men uden stempel. Derfor kan den meget vel være produceret i Horsens på Danico, der lå i Smedegade.

I 1987 udgav Lokalhistorisk Studiesamling for Hansted Sogn bogen ”Fra det gamle Lundum-Hansted”, hvori der er en længere artikel om pottemagere i Hansted og Egebjerg, både om Annashaab og om familien Dissing i Hansted. Bogen kan lånes på Horsens Bibliotek.

BROEN 25. årgang nr. 4 – juni – juli – august 2013

Lokalhistorie, erhverv, keramik, pottemageri

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.