Egebjerg Brugs ophører

Af Mogens Kirkegaard

Egebjerg Brugs ophører formentlig pr. 1. december samtidig med, at en spritny Fakta butik åbner i det nye Egebjerg Vest kvarter.

Oplysninger fra den presseansvarlige Coop-medarbejder Niels Karstensen lyder, at Daglig-brugsen i Egebjerg ikke kan drives rentabelt, og at den derfor vil blive nedlagt og grund og bygninger udbudt til salg igennem Coop ejendomme.
For medarbejderne kom det også overraskende, idet de først fik besked i uge 41 om beslutningen. Der er pr. 1. november ca. 12 medarbejdere foruden uddeler Dorthe Hjorth Petersen. De fleste af medarbejderne er unge under uddannelse, der her har haft mulighed for at supplere deres SU. Det er usikkert, om de vil få mulighed for at arbejde i den nye Fakta.

Mandag formiddag er der ikke mange kunder at få øje på. Et par enkelte biler holder på parkeringspladsen. Skolebørnene er ikke dukket op endnu for at få deres sædvanlige fix af slik og chips. Vejret er heller ikke det bedste og afspejler sikkert meget godt den opbrudsstemning, man fornemmer.

Mandag formiddag er der ikke mange kunder at få øje på. Et par enkelte biler holder på parkeringspladsen. Skolebørnene er ikke dukket op endnu for at få deres sædvanlige fix af slik og chips. Vejret er heller ikke det bedste og afspejler sikkert meget godt den opbrudsstemning, man fornemmer.

OK benzin har drevet benzintank her siden åbningen og har været gode til at støtte de lokale foreninger, både spejderne og idrætsforeningen. Priserne har normalt ligget på et fornuftigt leje.

OK benzin har drevet benzintank her siden åbningen og har været gode til at støtte de lokale foreninger, både spejderne og idrætsforeningen. Priserne har normalt ligget på et fornuftigt leje.

En dagligvarebutiks skæbne afgøres ved kassen. Mandag formiddag er ikke det tidspunkt, hvor der er mest gang i kasseapparatet. En god service har været, at brugsen har haft et samarbejde med Løveapoteket i Horsens, så kunderne kunne hente medicin samtidig med, at de handler i butikken.

En dagligvarebutiks skæbne afgøres ved kassen. Mandag formiddag er ikke det tidspunkt, hvor der er mest gang i kasseapparatet. En god service har været, at brugsen har haft et samarbejde med Løveapoteket i Horsens, så kunderne kunne hente medicin samtidig med, at de handler i butikken.

Det vil måske være på sin plads at beskrive lidt af den udvikling, som vores lokale brugs har gennemgået i de forløbne år. Egebjerg Brugsforening blev oprettet i 1897 og udviklede sig efterhånden til at blive en veldrevet og velkonsolideret butik i nært samarbejde med FDB, Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger. Det skyldtes ikke mindst dygtige uddelere som Albert Svendsen, der forstod at imødekomme medlemmernes behov for både daglige forbrugsvarer, olie og benzin og mere landbrugsrelaterede grovvarer. I takt med den tekniske udvikling var man også leveringsdygtig i hvidevarer som vaskemaskiner, køleskabe og frysere. Egebjerg Brugs havde foruden uddeleren også flere dygtige handelsuddannede medarbejdere, der havde et godt kendskab til varerne og var i stand til at give kunderne en god service.

På billedet fra 1925 i den daværende Egebjerg Brugs ses den unge uddeler Albet Svendsen og hans medhjælper, Olga Hedegaard Jensen. Sådan så en gammeldags landhandel ud med ting og sager hængende og stående alle vegne. Man skulle jo udnytte det lille butiksareal mest muligt.

På billedet fra 1925 i den daværende Egebjerg Brugs ses den unge uddeler Albet Svendsen og hans medhjælper, Olga Hedegaard Jensen. Sådan så en gammeldags landhandel ud med ting og sager hængende og stående alle vegne. Man skulle jo udnytte det lille butiksareal mest muligt.

Den gamle brugs på Egebjergvej fotograferet efter tilendebragt udv idelse i 1958. Dengang lå den ud til hovedvej A 10, hvilke både gav handel i butikken og ved benzintanken.

Den gamle brugs på Egebjergvej fotograferet efter tilendebragt udv idelse i 1958. Dengang lå den ud til hovedvej A 10, hvilke både gav handel i butikken og ved benzintanken.

Efter udvidelse og modernisering i 1958 gik man over til en lidt begrænset form for selvbetjening. Uddeler Albert Svendsen med familie og personale står bag disken ganske stolte over den nye butik.

Efter udvidelse og modernisering i 1958 gik man over til en lidt begrænset form for selvbetjening. Uddeler Albert Svendsen med familie og personale står bag disken ganske stolte over den nye butik.

Brugsen havde gennemgået moderniseringer og tilbygninger i 1930erne og igen i 1950erne, men omkring 1970 begyndte man at tænke i større baner. I forbindelse med byg-gemodning af Egesholms jorder opstod der mulighed for at erhverve en grund over for den gamle Brugs, og medlemmerne vedtog at bygge en ny brugs, der kunne indvies 1976 under ledelse af Poul Erik Nielsen, der havde vært førstemand under Svendsen, og hans dygtige kone, Hanne.
Forudsætningerne for byggeriet var, at Horsens Kommune havde planlagt at udstykke et større areal til parcelhuse længere op ad bakken vest for Egebjergvej. Men inden projektet blev realiseret, havde kommunen på grund af den økonomiske afmatning udsat det til bedre tider. Så der stod Egebjerg Brugsforening med en ny, dyr bygning og et manglende kundeunderlag. I løbet af få år stod det klart, at man måtte gå den tunge vej og bede FDB om at overtage forretningen. Et stort flertal på 118 medlemmer mod 4 vedtog denne be-slutning på en generalforsamling den 15. marts 1980.
I årene derefter kæmpede Egebjerg Brugsforening med stigende underskud og faldende omsætning, og konkurrencen fra supermarkederne i Horsens blev større og større. Alligevel lykkedes det at holde skruen i vandet og få stabiliseret økonomien, men mange kunder syntes, at prisniveauet var for højt, og at det bedre kunne betale sig at handle i Horsens. I 1997 fejrede man 100 års jubilæum og fik i den anledning udarbejdet et lille jubilæumsskrift, hvor man kan læse om brugsens udvikling og historie.
Men FDB har jo også måttet følge med tiden og rationalisere driften. Der er stærke aktører på dagligva-reområdet, og lavprisbutikkerne medvirker til at presse indtjeningen. Hansted Brugs og Lundum Brugs måtte ophøre for flere år siden, og nu er turen altså kommet til Egebjerg. Engang havde næsten hver landsby sin lokale brugs, men i dag er der kun 375 Dagligbrugser tilbage, og de må kæmpe hårdt for at overleve.
Forhåbentlig vil den nye Faktabutik vise sig at være en god erstatning for Egebjerg Brugs, så befolkningen i lokalområdet vil lægge en stor del af deres daglige handel der.

BROEN 23. årgang nr. 2 – december 2011 – januar – februar 2012

Samtid og lokalhistorie detailhandel Dagli´Brugsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.