Naturvejlederen

Naturvejlederen

 

 

Af Mogens Kirkegaard

 

 

 

 

 

Midt i den kolde januar har jeg truffet aftale med naturvejleder Thorke Østergaard om at mødes med ham på Naturcenter Skovgaard på Vandværksvej i Egebjerg. Heldigvis viser det sig at blive en strålende solskinsdag, og mit lille stykke have, som jeg ikke fik gravet i efteråret, er nådigt dækket af sne.

Indenfor i det gamle stuehus, hvor Marie og Johan Simonsen boede, da de drev landbrug på gården, er der ikke sket så meget. Men her møder jeg den 36-årige Thorke og må rette blikket godt opad, for han er meget høj. Jeg tænker, at det må være en fordel i hans arbejde, for det gør det unægtelig lettere at kommunikere med en flok tilhørere; de vil alle kunne se ham.

 

Thorke Østergaard i gang med forberedende arbejde til den nye sæson.

 

 

Jeg får en dejlig varm kop kaffe og beder Thorke fortælle lidt om sig selv.

”Jeg stammer fra Vestjylland og er vokset op med meget natur omkring mig. Derfor var det også let for mig at vælge at læse biologi, og det gjorde jeg så i Odense. Det var min plan at blive amtsbiolog, men det viste sig at blive vanskeligt at få ansættelse. Efter at Anders Fogh Rasmussens regering kom til, blev en masse stillinger skåret væk, og der var i en periode hundreder af ansøgninger til hver stilling, der blev opslået.

Så efter min eksamen måtte jeg være glad for de jobs, der tilbød sig. Jeg arbejdede i kortere perioder bl.a. med overvågning af vandløb i Sønderjylland og et arbejde ved Vigelsø ved Odense Fjord. Jeg havde i mit studium speciale i fisk, men kom så til at arbejde på terrariet i Vissenbjerg, altså med krybdyr; man måtte jo tage, hvad der viste sig. Men på terrariet havde jeg meget at gøre med skoleklasser og fik efterhånden mere lyst til at arbejde med naturvejledning.”

Thorke Østergaard bor i sydbyen og der er ikke langt til Boller og Klokkedal, også et dejligt område at gå ture i. Men på Skovgaard har han sin faste arbejdsplads, hvorfra han planlægger sit arbejde og udarbejder informationsmateriale. Og her er det naturligt at benytte Hansted Skov og søen til ekskursioner.

Stillingen som naturvejleder hører under kommunen, og han er alene om funktionen, selv om der er et godt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsens naturvejledere og kommunens biologer. I en vis udstrækning kan han selv definere og prioritere arbejdsopgaverne, så det er en meget selvstændig stilling. Men de primære målgrupper er skoleklasser og børneinstitutioner i det hele taget.

”Jeg synes, at børn har en stor interesse for natur og miljø, men meget af deres viden har de fra fjernsynet, og selv om der er mange naturudsendelser for de mindste, så kniber det mere, når man taler om de større børn. Der er mange udsendelser fra Afrika især og fra andre verdensdele, men formidling af viden om dansk natur er en mangelvare. Vi mangler en Poul Thomsen, der kunne levendegøre viden om fx dyr fra vor egen natur.”

 

  

Skovgaard er en af de gamle gårde i Neder Egebjerg. De blev også kaldt under ét for ”Skovgårdene”. Da Horsens Kommune købte gården, varede det ikke længe, før man havde fået et par gamle kampestens staldbygninger væltet. Det skete så hurtigt, at der ikke kunne mobiliseres nogen protester fra lokalbefolkningen. Stuehuset anvendes til mødelokale og kontorer.

 

 

Hvor er skole og forældre henne, når det drejer sig om viden om naturen?

”Nu har Horsens kommune jo ansat mig til at formidle viden om naturen. Men i gamle dage, da faget hed naturhistorie, lærte børnene nok mere om dyr og planter. I dag kniber det med at kunne sætte navne på dyr og fugle ude i naturen, eller blomster, de ser. Det betyder noget for naturoplevelsen, at man kan genkende det, man møder i skov og ved strand. Forældrene overlader i vid udstrækning den side af børnenes orientering i verden til fjernsyn og skole.”

 

Thorke Østergaard mener, at han som faguddannet biolog kan give børn og unge en faglig viden, der er nødvendig for at de selv kan danne sig deres holdninger til emner som naturbevarelse og miljøbeskyttelse.

Det gør han blandt andet ved at lærere på byens skoler eller børneinstitutioner træffer aftale med ham om fx en tur til skov eller vand for at iagttage livet i naturen og diskutere iagtttagelserne på stedet. Iagttagelserne kan så danne udgangspunkt for senere bearbejdelse i undervisningen derhjemme sammen med lærere eller pædagoger.

Thorke Østergaard tilføjer: ”Voksne kan også komme på tur med naturvejlederen. Jeg arrangerer årligt 10-15 ture, som folk kan melde sig til ud fra turfoldere eller lignende. Ud over de offentlige ture, inkl. Blå Flag turene, så er alle i kommunen velkomne til at spørge, om jeg har tid og lyst til at guide en tur. Det er gratis, og eneste krav er, at man er et hold på omkring 10 eller flere (og selvfølgelig, at jeg har plads i kalenderen).

 

Hvordan var det at komme her til egnen?

”Jeg blev ansat pr. 1. april 2009 og havde det store held, at jeg kunne være sammen med naturvejleder Ole Schmidt indtil 1. september, hvor han gik på pension. Det var en stor hjælp for mig at kunne trække på hans viden og erfaring, og det kan jeg heldigvis stadig gøre.”

Thorke Østergaard udtaler, at der ingen planer er om at ændre noget på den praksis, at folk fra lokalområdet og Horsens kommune i det hele taget kan få rådighed over et lille stykke havejord, hvor de kan dyrke grønsager mv. Han er i det hele taget åben for forslag og ideer til grønne aktiviteter på Skovgaard.

 

Vi ønsker Thorke Østergaard fortsat held og lykke i sit arbejde. Der er jo meget focus på hans arbejdsområde i øjeblikket. En god viden om naturen er forudsætningen for ønsket om at bevare den.

 
BROEN 22.årgang nr. 3

 

marts april maj 2010

 

samti; natur; Egebjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.