Årets borger 2009 – Finn Leth Hansen, Lundum

Interview og foto ved Mogens Kirkegaard

Årets borger-udvalget har i år modtaget fem forslag. Vi har vedtaget fra og med i år at offentliggøre alle navnene, der følger her:

 

Finn Leth Hansen, Rådvedvej 102, Lundum, for hans indsats for nærmiljøet i Lundum.

Hans Kurt Jacobsen, Bavnehøjvej 13, der bl.a. er primus motor i Hansted-Egebjerg Lokalråd, webmaster for vores hjemmeside og nu også redaktør af broen. 

Ulla Jørgensen, Birkeholm 2A, for hendes store arbejde for idrætsforeningen og i cafeteriet.

Tina Feldt og Jesper Mortensen, Vandmøllevej 12 (Kirstinelyst), for deres medvirken til anlægget af sti og bro ved åen.

Eva og Johannes Søvang, Munkhøjvej 1, for deres mangeårige, store arbejde for de ældre i sognet som besøgsvenner og i foreningen Egebakkens Venner.

 

Alle forslagene har været drøftet indgående, og vi vil gøre opmærksom på, at forslagsstillerne i givet fald kan genfremsætte dem til næste år. Men desværre kan vi jo kun udvælge ét forslag, og det blev så

 

Finn Leth Hansen

 

Det er også en Lundum-borger, Søren Damkjær, der har foreslået Finn. Han skriver i sin begrundelse bl.a.:

Finn har gennem de sidste 10-15 år ydet en uvurderlig indsats for vort lille samfund i Lundum sogn. Finn har særligt markeret sig som webmaster for Lundums hjemmeside og var selv initiativtager til dens tilbliven for mere end 8 år siden og udfører stadig arbejdet som ”netmester” med sædvanlig sans for humor og seriøsitet i debatter og opdatering af nyheder og aktiviteter mv.

Derudover deltager Finn i stort set alle arrangementer og aktiviteter i Lundum, – både som arbejdshest og som gæst. Jeg kan nævne bl.a. ombygninger i Borgerhuset, etablering af naturstier, debattør til lokale generalforsamlinger, én af ankermændene for byens fællesspisning hver 1. fredag i måneden, altid klar med en hjælpende hånd. Desuden er han nu også ankermand for Lundum United hver torsdag.


Finn Leth Hansen og Anne Buhl i deres hyggelige køkken, hvor der både bliver snakket og lavet god mad. Her slapper de begge to godt af oven på dagens arbejde.

 

Arne Laursen og jeg fik med noget besvær en aftale med Finn for at ønske ham tillykke med kåringen som årets borger og overrække ham den traditionelle Georg Jensen juledekoration og en buket blomster. Finn er et travlt menneske, men det lykkedes ham at finde tid til en lille snak om det at være aktiv borger i et minisamfund med kun 102 husstande.

Han kom til Lundum i 1984 på et tidspunkt, hvor byen stadig var præget af mennesker som gårdejerne Jens Thule Jensen og Poul Andersen, Ole og Magda Ankersen, uddeler Lisby, Ejnar Jørgensen (EJ badekabiner) Finn og Grethe Nørregaard og mange flere. Mennesker, der var enige om, at Lundum var alle tiders sted at bo. Han boede først i præstegårdens forpagterbolig, den der senere er blevet til Lundum Borgerhus og startede en tegnestue.

Finn Leth Hansen er gift med viceinspektøren på Egebjergskolen, Anne Buhl, og deres børn er vokset op i Lundum. Han er nu 60 år og kan se tilbage på nogle gode, aktive år i sit professionelle arbejde som bogtilrettelægger mm. for det lille, velanskrevne forlag Klematis i Riisskov, hvor han arbejder tæt sammen med Claus Dalby, kendt bl.a. for sine haveudsendelser i TV. Men selv om arbejdet er krævende med deadlines, der skal overholdes, har der alligevel været tid til at engagere sig i lokalsamfundet i Lundum. Finn og Anne bor midt i Lundum by i en ejendom, hvor der tidligere har været bagerforretning og konditori, senere træskofabrik. Da de erhvervede huset på tvangsauktion, var det noget forsømt, men nu er det en smuk bolig med gode rammer om familiens daglige tilværelse.

Finn fortæller bl.a. om, at der havde boet en familie med 13 børn i huset, og de havde bl.a. en dreng på 10 år. Nogle gange, når jeg kom ud i min bil om morgenen, så kunne jeg ikke forstå, at der lugtede sådan af tobak. Det viste sig, at drengen havde for vane at sætte sig ind i min bil om morgenen, inden han skulle i skole, og der sad han så og røg mine skodder.

 

For mig handler det om fællesskab,

om at gøre nogle sjove og spændende ting sammen. Som for eksempel at spille fodbold sammen, børn, unge og voksne. Så i stedet for, at folk sidder inde i deres huse og kukkelurer, så er det lykkedes at få dem ud og lege sammen. Børn er jo helt vilde med, når der er nogle voksne, der gider at lege. Så til vores fodbold kommer der rigtig mange, selv om det efterhånden er blevet lidt i retning af Tordenskjolds soldaterDa det startede, gik vi simpelthen fra dør til dør og spurgte, om de ville lege.

Anne kommer fra et bofællesskab inde i Nygade, hvor de lavede mad sammen, og vi prøvede at starte sådan noget op her også, og det var rigtig godt. Sådan en som Jens Thule, han havde aldrig prøvet at have et viskestykke i hånden, og han kunne lide at være med. Men vi var nødt til at sætte adgangsbegrænsning på, mere end 65 kunne vi ikke være, så var vi nødt til at sige stop.

 

Fælles ansvar

 – Men det handler også om at få folk til at acceptere, at de også selv må tage ansvar for, at aktiviteterne fungerer og kan fortsætte. Men kan ikke forvente, at andre hele tiden er dem, der skal gøre arbejdet.

Vores hjemmeside var det nok mig, der startede ved, at jeg købte domænet. Jeg havde jo været igennem den der it-udvikling, så jeg havde jo lugtet, at man måske ikke behøvede at rende rundt og smide ting ind igennem brevsprækkerne. Vi er stadig nødt til at sætte meddelelser op på lygtepælene, men vi kan sende mails ud til ca. 70 adresser. Men næste skridt er at få flere ind i arbejdet med at vedligeholde hjemmesiden.

De mennesker, der er flyttet til byen i de senere år, det er alle sammen nogle dynamiske mennesker, der forventer, at der skal ske noget og ikke er bange for selv at gøre en indsats. – –

 

I samtalens løb kan jeg ikke undgå at lægge mærke til den energi, Finn Leth Hansen selv her sidst på dagen er i besiddelse af. Han taler hurtigt og springer let fra et emne til et andet, fordi nye tanker bobler. Og han smiler meget på en smittende måde.

Broen ønsker Finn tillykke med det, han har udrettet for lokalsamfundet i Lundum.

Det er ildsjæle som ham, ethvert lille samfund har brug for.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.