Guldager Energi A/S

Klik her  og se artiklen i bladformat

Broen har besøgt Dorte- & Palle Guldager på Skovgårdsvej i Egebjerg. De har i en årrække drevet Guldager Energi A/S, Frederiksbergsgade i Horsens.

 

Tekst og foto: Arne Laursen

 

Her midt i ethvert energiselskabs højsæson havde Broens udsendte en samtale med Dorte- og Palle Guldager, der i omkring tyve år har boet på Skovgårdsvej i Egebjerg. Som mangeårig annoncør i vores blad, kunne det være interessant at høre lidt mere om Guldager Energi A/S.

Dorte og Palle Guldager.

Dorte og Palle Guldager.

Firmaets historie 
Dorte og Palle fortæller, at firmaet startede den 1. maj 1946. Det var Palles far, Niels Guldager, der etablerede „Brændselsforretningen N. Guldager“. I 1977 kom Palle som 20-årig til, og i 1983 blev han direktør i firmaet. 

Senere tiltrådte Palles bror Povl, og i 1986 købte de to brødre „den gamle“ ud, som Palle siger. Firmaet blev omdøbt til Guldager Energi A/S.

Kort tid efter, at de to sønner overtog firmaet, byggede de en kulterminal på Horsens Havn.

Den seneste udvikling i selskabet skete i november 2006, hvor BP Gas nedlægger sit depot i Århus. Distrikterne Århus og Horsens lægges sammen. Det lykkedes Brødrene Guldager at overtage distributionen af BP Gas i hele Østjylland, distriktet går fra Randers i nord til Vejle i syd. Til formålet oprettes et ny selskab, nemlig BP Gascenter Jylland.

Brødrene Guldager har delt opgaverne mellem sig

Indehaverne Povl og Palle Guldager her delt opgaverne mellem sig. Povl tager sig primært af flaskegassen med tilbehør, mens Palle tager sig af fast brændsel og bioenergien.

I dag er der beskæftiget i alt 14 medarbejdere i begge selskaber.

Kulterminalen på havnen.

Kulterminalen på havnen.

Bredt sortiment

 

 

 

 

 

 

Guldager Energi A/S dækker bredt inden for energi. Inden for Palles område er det fast brændsel i alle afskygninger. Det mest solgte er Energikoks, som har en høj brændværdi og lav askeprocent. Smedekul, der sælges en gros, er også en stor artikel.

I den „sorte afdeling“ sælges briketter, nøddekul og „gammeldags“ koks/cinders. Dorte og Palle fortæller, at firmaet håndterer ca. 12.000 tons årligt i samarbejde med Energi Randers Supply A/S.

Der sælges meget koks til det tyske marked, specielt til grænsebutikkerne. Det bliver derefter solgt tilbage til de danske kunder p.g.a. lavere afgifter i Tyskland.

Inden for biobrændsel sælger Guldager Energi A/S træbriketter og træpiller. Pillerne findes i løs vægt, afhentet eller leveret i blæsebil. Fyringsklar pejsetræ, blandet løvtræ, kløvet i 30 cm stykker er også en mulighed, når talen falder på alternativ fyring.

Et miljørigtigt produkt, som der er stor omsætning i, er bark. Rigtig mange haveejere og beboerforeninger bruger bark eller træflis til ukrudtsbekæmpelse. Det er nemt, pænt og effektivt. Barken formulder med tiden, og er dermed med til at forbedre jorden. Vi anbefaler at lægge min. 10 cm bark, fortæller Dorte og Palle. 

Ud over det nævnte sælger Guldager Energi A/S også vejsalt, grillkul- og briketter samt strøspåner til heste, grise, fjerkræ m.v. .

Kunder – blandt „kunderne“ er også brugere af gummiged til rambuk indbrud.

Aftagerne til Guldager Energi’s mange produkter er mange. Flaskegassen bliver leveret til brugsforeninger, købmænd, benzinstationer, campingpladser m.v.

Aftagerne til biobrændsel, koks og alle de andre produkter er flere kommuner, gartnere, boligforeninger, private m.v.

En lidt speciel „kunde“ dukkede op for nylig i forbindelse med forsøget på at røve døgnboksen i Danske Bank på Sundvej i Horsens.

Det var nemlig Guldager Energi’s gummiged, der var blevet stjålet til formålet.

Palle Guldager blev klar over sagens sammenhæng, da en bekendt ringede ham op og fortalte, at hans gummiged var parkeret inde i banken på Sundvej.

Bopæl i Egebjerg omkring tyve år

Dorte- og Palle Guldager er glade for at bo i Egebjerg. Af lokale aktiviteter har Palle været deltager i vores lokale revy i tre år.
Ligeledes tre år har han siddet i forsamlingshusets bestyrelse.

De har også været glade for Egebjergskolen, hvor deres to piger har gået.

Pigerne er Charlotte på 27 år, bosat på Birkeholm og Pernille på 24 år og bosat i Horsens

 

 

BROEN 21. årgang nr. 3

marts – april – maj 2009

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.