BROEN 21. årgang nr. 3 – marts – april – maj 2009

Klik på forsiden og se indholdsfortegnelsen i bladformat. Blad længere ned, hvor du kan klikke og se de enkelte sider. Klik til forrige blad – Klik til næste blad

Forsidefoto: En ny beboer i Hansted i området ved Klosteret. Foto: Birthe V. Sørensen, Hansted.

Forsidefoto: En ny beboer i Hansted i området ved Klosteret. Foto: Birthe V. Sørensen, Hansted.

Indholdsfortegnelse (klik på de sider, du vil se – åbner nyt vindue)

Brobestyrelsen og indholdsfortegnelse  2
Lidt nyt fra Egebjerg Dagli´Brugs 3
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus
– Julemarked den 30. november 2008
– Generalforsamling 30.januar 2009
– Koncert med det belinske ungdomskor “Regenbogen” den 22. maj 2009
– Deltag i lodtrækningen
4-7
Guldager Energi A/S Af Arne Laursen 8-9
Lundum-Hansted Sygeplejeforening
Artiklen er skrevet på grundlag af Inga Bechs manuskript, der blev trykt i publikationen “Studiekreds i lokalhistorie 1983-85 Hansted og Egebjerg”.
Bearbejdet og suppleret med generelle oplysninger om sygeplejens historie i Danmark af Mogens Kirkegaard.
10-13
KFUM-spejderne i Egebjerg:
– Giv og du skal få!
– Nytårsparaden 2009 Af Rita Eriksen
– Stjernekig 4. november 2008 Af Villy Mathiasen
– Årsberetning 2009 fra grupperådsformanden
14-16
Dagplejen
– Julebørnegudtjeneste
– Juletræsfest i dagplejen
17
Egebjerg Idrætsforening EIF
– Ny bestyrelse
– Vi mangler nogen til at starte årgang 2004 op!
– Træningstider udendørs 2009 (forår)
– Træneroversigt 2009 (forår)
– Gymnastikopvisning!
– Fodbold Familiedag i EIF
– Fodbold årgang ’98
– Fodbold – drenge 2001
– Mikro – årgang 2002
– Nyt fra Badmintonafdelingen!!
– Badminton nyt!
– Sports & Byfest 2009
– Petanque turnering torsdag den 18. juni kl. 19
– Gade-fodbold turnering til sportsfesten fredag den 19. juni kl. 17
– Banko-spil i Egebjerghallen lørdag den 20. juni kl. 15
18-30
Egebakkens Venner – program for marts – april – maj 2998 31
Mine minder fra syv års skolegang i Lundum Hansted Centralskole 1950-1958 Af Leif Kristensen 32-38
Ungdomsskolen – Siden sidst Af Ulla Bæk Laursen 39
Hansted kirke og Lundum kirke
– Har du en god forårs-ide?
– Skærtorsdags gudtjeneste og fælles måltid i Hansted kirke
– Husk foredrag i kirkehuset onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 med Lone Kühlmann
– Sangaften i Kirkehuset torsdag den 23. april 2009 kl. 19,00
– Koncert i Hansted kirke onsdag den 27. maj 19.00
– Kort beskrivelse af menighedsrådets poster og de enkelte udvalgs opgaver og ansvar
– Hilsen fra menighedsrådet
– Gudtjenesteliste og kirkeinformationer
– Filmcafe Kirkehuset – den 31. marts kl 19.00 vises filmen “The Passion of Christ” instrueret af Mel Gibson
40-46
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening – program for april, maj, juni 2009 46
Hansted-Egebjerg Lokalråd indkalder til Borgermøde mandag den 18. maj 2009 kl. 19.30 i Egebakkens kantine 47
Egebakken
– Faste aktiviteter marts – april – maj 2009
– Arrangementer marts – april – maj 2009
– Nyt fra Centerrådet
– Årsmøde i Centerrådet torsdag den 19. marts kl. 14.00.
– Café på Egebakken
48-51
Kalenderen – marts – april – maj 2009 52
Virksomhedsbesøg på Danish Crown 53
Støt annoncørerne – de støtter BROEN 54-55

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.