Årets borgere 2008

Se artiklen i bladformat

Årets borgere 2008

 

Det er et stærkt par, der i år er blevet udpeget til at modtage Broens anerkendelse for igennem mange år at have udført et værdifuldt, frivilligt arbejde til gavn for lokalsamfundet. Blandt flere kandidater, som hver især også kunne gøre krav på den hæderfulde udnævnelse, har vi i år fundet, at det skulle være Bodil og Knud Erik Sørensen, Grusdalsvej 30 i Egebjerg.

I indstillingerne fremhæves de for at have udført et stort og vigtigt arbejde for KFUM spejderne i Egebjerg hver på sit område. Bodil har især taget sig af gruppens økonomi og spejderbutik, mens Knud Erik har været webmaster for hjemmesiden www.spejdernet.dk/Egebjerg samt været redaktør for spejderbladet „Egebladet“. Desuden har han ved utallige arrangementer delt ud af sin store viden om og begejstring for astronomi. Alt det har de klaret ved siden af deres arbejde, Bodil i kommunens ydelsesafdeling og Knud Erik som lektor på Horsens Statsskole.

Bodil og Knud Erik Sørensen
Bodil og Knud Erik havde de store smil fremme, mens vi havde en hyggelig snak om bl.a. at komme ud i naturen sammen med børn og unge og dele deres glæde over kammeratskab og gode aktiviteter.

Broens formand, Arne Laursen, besøgte Bodil og Knud Erik en lørdag i november og overrakte dem en buket samt det traditionelle Georg Jensen juleophæng som et synligt bevis på anerkendelsen af et stort og uegennyttigt arbejde gennem 27 år.

Derefter havde Broens udsendte en samtale med hovedpersonerne om det at engagere sig i et arbejde til gavn og glæde for børnene i lokalområdet. Ca. halvdelen af børnene i skolens yngste årgange prøver at være bævere, som man hedder i begyndelsen. En del fortsætter som ulve og spejdere, og nogle bevarer interessen og bliver selv ledere. I øjeblikket deltager ca. 80 større og mindre børn i spejderarbejdet i Egebjerg.

Bodil fortæller, hvordan hun kom ind i arbejdet:
„Jeg har været kasserer i alle 27 år, og det begyndte med, at jeg på et forældremøde var så dum at stille spørgsmål til regnskabet. Det førte så til, at de mente, at det var naturligt, at jeg overtog det. Så jeg har modtaget alle indbetalinger og sørget for, at regninger bliver betalt osv. Desuden har jeg taget mig af spejderbutikken, bestilt varer, spejderuniformer og den slags. Vi har ikke selv et lager, så varerne skal bestilles fra centrallageret i Fredericia.
Der går ca. 300.000 kr. igennem mine hænder om året. Heraf er de ca. 50.000 kr. køb i butikken, men størsteparten sendes videre til hovedorganisationen.
Kontingentet er afhængigt af, hvor gammel man er. De mindste giver 150 kr. i kvartalet, de største giver 200. Dertil kommer så for ture. Vi synes måske, at det er rigeligt, hvad vi skal sende videre, for vi kunne godt bruge pengene i vores arbejde her. Men korpset har selvfølgelig også udgifter til administration, bladudgivelse, kurser osv.
Det giver en hel del papirer at holde styr på. Men det er vigtigt, at der ikke er penge mellem børnene og lederne. I stedet sørger jeg for opkrævninger og den slags.“

Alle, der har været involveret i foreningsarbejde, ved at det er vigtigt at styre pengesagerne, ellers smuldrer det hele, og det kan i sidste ende betyde, at det bliver svært at få nogen til at påtage sig lederarbejde. Men hos Bodil har den side af sagen været i sikre hænder.
Vi spørger derefter Knud Erik om hans ansvarsområder, og han fortæller til at begynde med om det lokale blad „Egebladet“, der udkommer 4 gange om året, men som skal ophøre ved årets udgang.

Egebladet
forsiden viser DagligBrugsens uddeler, Lars Pedersen, der den 10. december 2007 kunne overrække en check på 6.643,68 kr. til Bodil Sørensen. Pengene var et resultat af Brugsens sponsorat og skyldtes benzinsalg på OK- kort; det var et vigtigt bidrag til det lokale spejderarbejde.

”Egebladet blev jo startet af Niels Bjerregaard i 1973, da man startede Egebjergs spejdergruppe. Stort set redigerede han bladet til 1991. Fra maj-nummeret i 1991 overtog jeg så redaktørjobbet. Jeg tænkte, at jeg kunne godt tage et par år, og det laver jeg så stadigvæk. Det skyldes først og fremmest, at jeg kan godt lide det arbejde. Jeg laver mange andre publikationer ved siden af. For eksempel sætter jeg bøger op for Steno-museet og udgiver et medlemsblad for landsforeningen af matematik-, fysik- og kemilærere i Danmark, det er et ret stort arbejde, for det udkommer 6 gange om året og er på 56 sider og der er mange bidrag til bladet. Så jeg har alt det udstyr og de programmer, der skal til at sætte sider op og arbejde med billeder og har stor erfaring med det, så det er nemt at gøre for mig.
For 10 år siden startede jeg med at lave hjemmeside for spejderne. På nettet er der alle artiklerne fra Egebladet, men også mange flere billeder. Det kan godt være noget af et arbejde at redigere det, som folk skriver, men det gør jeg gerne på en nænsom måde, selvfølgelig. Det er vigtigt, at især det som børnene skriver, ikke er rettet mere til, end at de kan genkende det, når det kommer på tryk.
Noget af det, der gør, at det er spændende at arbejde som frivillig hjælper for spejderne, skyldes den begejstring og energi, man mærker både hos ledere og børn. I tirsdag havde jeg besøg i observatoriet på Statsskolen af 24 bævere og 8 forældre og ledere. De var der så i halvanden time, og lederne blev til sidst nødt til at sige, at nu skal vi altså af sted. De stillede så mange spørgsmål, og det var bare pragtfuldt at mærke deres videbegærlighed og faktisk også den viden, de havde. Der kommer hvert år 4-600 besøgende i observatoriet, deriblandt mange spejdergrupper.”

spejdere
Claus spiller blokfløjte for sine spejderkammerater på en hyttetur for troppen i 1987. Fotos fra familiealbummet.

Begge Bodil og Knud Eriks drenge, Claus og Morten, har været spejdere. Bodil fortæller:
”Jeg tror, at Claus blev spejder, fordi han blev passet hos Skovbjergs, og deres Brian var spejder, og Morten fulgte så efter. Ingen af os to har været spejdere, men der skulle jo være grupperådsvalg, og der kom jeg så ind som forælder. Man skal jo gøre noget, når ens børn går til et eller andet, så jeg tænkte, at jeg kunne da tage et par år, men jeg er ikke kommet ud endnu. Der er et virkelig godt samarbejde mellem ledere og forældre, og mange forældre kører for spejderne, når de skal på ture, eller bager kager til dem osv. Når vi holder møder for forældrene, kommer der tit omkring 60 voksne, og det er da flot. Ved pr-weekenderne nede ved Brugsen er der ofte over hundrede til spisning. Vi har også en tur op til jul. Der laver nogle forældre mad, og vi er så op til 150 til flæskesteg og rødkål.”

Morten
Morten står til venstre i dette billede fra samme hyttetur. Han og en kammerat opfører en sketch, hvor man åbenbart skal have mel i ansigtet.

Vi spørger Bodil, om der kan være problemer med at skulle styre børn af i dag. Børn er jo anderledes i dag, end de var for år tilbage.
„Nu er jeg jo ikke leder i den forstand, men ja, der har været problemer med enkelte børn, med at få dem til at samarbejde og være stille, når de skulle have informationer. Der var man nødt til at sige til nogle af forældrene, at de måtte snakke med deres børn og få dem til at ændre adfærd, ellers var de uønskede hos spejderne. Det har man måtte gøre inden for de sidste år, og det har aldrig været nødvendigt før.“
Knud Erik tilføjer:
„Vores arbejdsområde er jo ikke at være der, når der er spejderaftener, men snarere at sørge for uddeling af girokort, oprette og vedligeholde databasen over medlemmerne. Det er Bodil og jeg fælles om. Jeg sørger for programmeringen, og Bodil taster ind. Vi har lavet alting selv, så vi har ikke haft udgifter til den side af arbejdet.
Den dag vi holder, kan der blive problemer med at få andre til at overtage det, for de programmer, vi bruger, er i vid udstrækning lavet til præcist vores udstyr. Men det har været en god udfordring for mig at udvikle de programmer, som Bodil har brug for.
I det hele taget har det været godt for os, at både vi som forældre og vores to drenge har haft den samme interesse. Det har givet et godt familiesammenhold. Drengene er stadig aktive i spejderarbejde der, hvor de nu bor og har bevaret deres glæde ved at komme ud i naturen sammen med andre voksne og deres børn.“

Vi ønsker Bodil og Knud Erik til lykke med deres kåring til „Årets Borgere“, en velfortjent anerkendelse af de mange timers arbejde, der sammen har ydet til gavn for spejdergruppen i Egebjerg. Men der er ikke risiko for, at de kommer til at kede sig, hvis eller når de en dag ønsker at ophøre med spejderarbejdet. De interesserer sig begge to for naturen, går til opera sammen og spiller golf sammen.
Foreløbig får Knud Erik Sørensen ekstra travlt til næste år. 2009 er udnævnt til at være astronomiens år, fordi det da er 400 år siden den italienske videnskabsmand Galilei første gang anvendte kikkert i sine studier af stjernehimlen.

spejdere
Claus er nr. 2 fra venstre i bagerste række, og Morten er lige foran ham. Billedet stammer fra en nytårsparade i 1983, hvor de begge var ulveunger.

BROEN 21. årgang nr. 2

2008/09 december – januar – februar

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.