BROEN 20. årgang nr. 4 – juni – juli – august 2008

Tryk her eller på forsiden for at se indholdsfortegnelsen
I indholdsfortegnelsen længere nede kan du klikke dig frem til de enkelte artikler m.m.
Videre til
næste blad. Tilbage til forrige blad.

Indhold
(klik på titler med links eller på sidenr. og se siderne i bladformat)
Forsidefoto: Tove Jørgensen, Hansted ……………………………….. 1
Brobestyrelse og indholdsfortegnelse ……………………………….. 2
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus ……………………………………. 3-4
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening …………………………… 5-9
Sandfærdige historier om originalerne i Rådved Kær ………….. 10-15
Hjemmeside – Borgermøde ……………………………………………….. 16-17
Dagplejen ……………………………………………………………………….. 18-19
Egebakken…………….. ………………………………………………………. 20-23
Egebakken Venner …………………………………………………………..

24

Nyt fra Egebjerg dagli’brugs ……………………………………………. 24
Fra sognepræsten og menighedsrådene …………………………… 25-34
KFUM spejderne i Egebjerg ………..……………………………………. 35-39
Jakob Schmalz -en historie om en flygtning ………………………. 40-43
Egebjerg Idrætsforening EIF …………………………………………… 44-47
En af vore lokale kommunalpolitikkere – Peter Sørensen ……. 48-49
Ungdomsskolen …………………………………………………………….. 50-51
Brokalenderen ……………………..………………………………………. 52-53
Støt vore annoncører – de støtter os ………………………………. 3
54-56

Peter Sørensen side 48-49

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.