Naturcenter Skovgården

Klik her eller på billedet for at se artiklen i bladlayout
Naturcenter Skovgården

    Et Naturens forsamlingshus med masser af aktivitet

Tekst og foto: Arne Laursen

En dag sidst i januar måned besøgte Broens udsendte Naturcenter Skovgården på Vandværksvej i Egebjerg. Jeg havde aftalt et møde med Ole Schmidt, som er daglig leder og samtidig en af initiativtagerne til stedet.
Ole Schmidt er skolelærer på Torstedskolen på ¼ tid og ¾ tid på Skovgården.

„Hvornår og hvordan startede Naturcenter Skovgården”? Spurgte jeg Ole Schmidt.

„Det var i 1988″, fortæller Ole Schmidt.” Naturfredningsforeningen havde søgt og fået bevilget 10.000 kr. til at fremme forståelsen af naturen. Der blev indkaldt til et fremtidsværksted på Egebjergskolen. Det var de grønne foreninger, der deltog i mødet. Det resulterede i, at der blev nedsat et arbejdsgruppe, som jeg meldte mig til
at deltage i.”
Ole Schmidt fortæller videre, at daværende viceborgmester Erling Jensen var med på ideen. Skovgården på Vandværksvej stod tom, og det var et ideelt sted til formålet.
Aftalen blev, at man fik et år med et meget lille budget til at bevise sin berettigelse.

„Nu er vi fremme i 1989″, fortsætter Ole. „Stedet skulle bruge en leder, som jeg blev udpeget til. og til dette arbejde blev jeg frigjort fra skolen hver torsdag.
En gruppe af ildsjæle kom og lavede frivilligt arbejde med at indrette stedet.
Den første tid gik med at komme ud og sælge ideen på skoler, daginstitutioner og grønne foreninger om at komme ud og bruge stedet. Allerede fra begyndelsen brugte grønne
foreninger stedet til møder, udstillinger og kurser.” slutter Ole.

Ole Schmidt fortæller videre, at allerede efter et år arbejdede han på halv tid på Skovgården. Stedet havde altså bevist sin berettigelse.
Friluftsrådet gav tilskud på 50 % til lønnen på betingelse af, at han skulle tage uddannelsen som naturvejleder. Denne uddannelse har et forløb på syv uger over en periode på tre år.

I dag arbejder Ole Schmidt på ¾ tid på Skovgården og ¼ tid på skolen. Som han siger er det vigtigt stadig væk at have kontakt til sine „kunder”, som jo er de mange børn,
forældre, lærere og pædagoger på skoler og institutioner, der er med på ture i naturen.

I år 2007 havde Ole Schmidt 190 ture og kurser med 4.625 deltagere. Total antal besøgende på Skovgården samme år var 7.200.

Brugerne af Naturcenter Skovgården
Brugere af Skovgården er skolerne, daginstitutionerne, grønne foreninger, andre foreninger så som brevdueforeningen, biavlerforeningen , fjerkræklubben m.m.

Kaninhop
Kaninavlerforeningen for børn og voksne mødes ugentlig på Skovgården. Der afholdes konkurrencer i kaninhop, bl.a. har der været afholdt danmarksmesterskab i denne
disciplin. Et kig i resultaterne viser hop på 80 cm.

Haver
Ved siden af Skovgården er et stykke jord delt ud i ca. 30 lodder på 50 m2. For et år ad gangen udlånes disse kvit og frit til brug for beboere, skoler og daginstitutioner.

Ture
Som nævnt arrangeres der mange ture i naturen. Hovedsageligt er det skoleklasser og daginstitutioner, der er med. Bl.a. er det en fast tradition hvert år i januar måned, at børnehaveklasserne på Bankagerskolen kommer med ud og laver hyldefløjter. Derudover. arrangerer Ole Schmidt otte til ni ture med senil demente, som får en dejlig oplevelse i naturen. Ligeledes arrangeres offentlige ture seks til otte gange årligt. Her annoncerer Ole Schmidt i Horsens Folkeblad, når det sker.

Ole Schmidt understreger, at alle grupper og foreninger er velkomne til at kontakte ham for en oplevelse i naturen.

Naturuge
Ole Schmidt fortæller endvidere, at uge 35 hvert år afholdes der naturuge for 0 – 5. klasse. Her oplever børnene og deres lærere mange spændende ting, f.eks. finde
dyrespor, snitte i træ, lave fløjter, se rævegrave, fåreklipning, nogle jægere laver stærekasser, en tur på Hjarnø, kaninavl. Der er også demonstration af biavl. Børnene får
bidragt på og kommer helt tæt på bierne. Alt i alt er der i denne uge 15 forskellige aktiviteter med 81 skoleklasser.

Skovgården lever i bedste velgående
Det er tydeligt under samtalen at bemærke, at Ole Schmidt kan lide sit arbejde og ser en stor udfordring i det. „Det er mit barn, det her.” siger han.

„Hvad er det, der gør, at der efter næsten 20 år stadig er så populært med de mange arrangementer?” spørger jeg Ole Schmidt.
„At Naturcenter Skovgården lever i bedste velgående, tror jeg skyldes, at jeg arrangerer de ture i naturen, som lærerne, pædagoger og børn selv ønsker. Jeg har ikke færdigpakkede ture, men laver dem i samarbejde med lærere og pædagoger”, fortæller Ole Schmidt og slutter: „jeg vil gerne være en del af den daglige undervisning i skoler og institutioner.”

Naturcenter Skovgården har en hjemmeside: naturcenter-skovgaard.horsens.dk

Ole Schmidt privat
Ole Schmidt er født i 1944 i Ebeltoft og er uddannet som butiksslagter og pølsemager. Efter seminarium blev han i 1971 ansat som lærer på Torstedskolen i Horsens.
Han er gift med Esther Schmidt, som fratrådte i 2006 efter at have arbejdet som lærer på Egebjergskolen i mange år.
Esther og Ole har to piger, den ældste er Hanne, født i 1970 og arbejder som ingeniør på Grundfoss. Den yngste Mariane, født i 1979 og arbejder som biolog på Landbohøjskolen i København.
Ole Schmidt
Ole Schmidt.

 

Marts – april – maj 2008  

Broen 20. årgang nr. 3

Samtid natur miljø

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.