BROEN 20. årgang nr. 3 – marts – april – maj 2008

Tryk her eller på forsiden for at se indholdsfortegnelsen
Videre til næste blad. Tilbage til forrige blad.

Indhold
(klik på titel med link eller på sidenr. og se siderne i bladformat)
Forsidefoto: Tove Jørgensen, Hansted ………………………………… 1
Brobestyrelse og indholdsfortegnelse ………………………………… 2
Egebjerghallens Cafeteriaforening …………………………………….. 3
Ungdomsskolen ……………………………………………………………….. 4
Broens Hjemmeside …………………………………………………………. 5
Egebjerg Idrætsforening EIF
75 års jubilæum ……………………………………………………………….
6-21
Ekstreme vejrforhold af Peder Pedersen ……………………………. 22-26
Egebjerg Dagli’brugs ……………………………………………………….. 27
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus ……………………………………..

28-29

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening …………………………… 30-31
Kirkelisterne …………………………………………………………………… 3233
Fra sognepræsten og menighedsrådene …………………………… 34-37
Naturcenter Skovgården ………..……………………………………….. 38-39
KFUM spejderne i Egebjerg ………..……………………………………. 40-43
Egebakken og Egebakkens Venner ………………………………….. 44-49
Dagplejen …………………………………………………………………….. 50-51
Brokalenderen ……………………..………………………………………. 52-53
Støt vore annoncører – de støtter os ………………………………. 3
54-56

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.