Mindestedet på Nordre Strandvej

 Klik og se artiklen i bladlayout

Mindestedet på Nordre Strandvej

Mindestedet på Nordre Strandvej overskrift

Af Mogens Kirkegaard:

Demn 18. april er jo den dag, da vi mindes de faldne ved kampene i forbindelse med krigen i 1864.

Selv i den nye udgave af Højskolesangbogen kan man læse om den tapre landsoldat i sangen: „Dengang jeg drog af sted“, der jo godt nok blev skrevet i 1848 i forbindelse med den 1. slesvigske krig.

I år var der denne dag en lille ceremoni ved mindestenen på Nordre Strandvej, der er sat for at mindes en dansk soldat, der blev skudt her af tyske modstandere den 10. april 1864. Hvad der skete dengang er beskrevet i bogen ”Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg”, men jeg skal kort referere, hvad det handler om.

En deling danske soldater var gået i stilling om morgenen den 10. april 1864 ved Gl. Århus Landevej for at observere fjenden, der den dag rykkede frem sydfra gennem Horsens og videre mod nord. Formålet var at skaffe sig forsyninger til de tyske enheder. Det kom til en skududveksling, hvorunder menig Niels Sørensen fra Ørsted på Sjælland blev ramt i det ene ben og senere taget til fange sammen med en kammerat.

Fangerne blev bragt til Horsens, hvor Niels Sørensen nogle timer efter døde, angiveligt af blodtabet. Årsagen til, at han var blevet ramt, var denne, at han havde rejst sig op i et øjebliks ubesindighed for ”at se, hvordan en tysk pikkelhue så ud”.

Niels Sørensen kom ikke hjem til sin far og mor, som der står i sangen, for to dage senere blev han begravet på slotskirkegården i Skanderborg.

Gravene fra den tid er senere blevet sløjfet, men stenen ved Nordre Strandvej står der stadig.

Mindestedet har været lidt forsømt, men blev tidligere med kommunal støtte vedligeholdt af Emma Petersen, der boede ikke langt derfra.

Forsvarsbrødrene i Horsens

Den lokale afdeling af Forsvarsbroderselskabet for Horsens og omegn blev imidlertid sidste år opmærksom på mindestedets forfatning og tog kontakt med kommunen. Det er endt med, at forsvarsbrødrene har påtaget sig fremover at vedligeholde stedet.

Derfor var i den kolde forårsdag en lille gruppe mænd og kvinder, både fra bestyrelsen og menige medlemmer, mødt op for at mindes den faldne soldat ved en ceremoni iklædt deres ordensuniformer.

For et af medlemmerne, Henning Sørensen, betød ceremonien måske ekstra meget, for han havde i sin tid tjent ved 1. regiment, netop det regiment, hvor også den faldne Niels Sørensen i sin tid var indrulleret.

Tyske uniformer

Fra nettet er hentet et billede, der viser, hvordan tyske
uniformer så ud. Pikkelhuen var lavet af læder og forsynet
med en spids foroven. Vores folkekære konge, Frederik
den 7. var på et tidspunkt før 1863 blevet så begejstret for
denne type hue, at den i en kort periode også blev indført
i den danske hær.

Vi kan kun være tilfredse med, at Forsvarsbrødrene har taget dette initiativ og at mindestedet bevares på en værdig måde.

Hvis nogen vil vide mere om Forsvarsbroderselskabet for Horsens og omegn, kan man henvende sig til formanden, Kurt Damgaard på telefon 75 65 74 39 eller et lokalt bestyrelsesmedlem, Poul Erik Olsen, der bor i Lundum og har mobiltlf. 25 59 71 40. Man har et godt sammenhold og mange fornøjelige aktiviteter, bl.a. fugleskydning.

Vil du læse mere om den tapre landsoldat fra 1864, så står det i den ovenfor nævnte bog ”Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg”, der kan ses i Hansted sognearkiv eller lånes på Horsens Bibliotek.

Mindestenen i nærbillede
Mindestenen i nærbillede med forsvarsbrødrenes krans
med røde og hvide bånd. Det er meningen, at der skal
sættes et par flag op ved stenen ligesom tidligere.

Bestyrelsesmedlemmer Forsvarsbroderselskabet
Bestyrelsesmedlemmer af Forsvarsbroderselskabet
fotograferet ved den store sten i Torsted, der blev
sat til minde om en dramatisk rytterfægtning
den 22. april 1864, hvor en dansk dragon og
flere tyske husarer mistede livet. Formanden,
Kurt Damgaard, ses længst til venstre.

2007 Juni – juli -august

Broen 19. årgang – nr. 4 lokalhistorie krig 1864

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.