Smeden på slægtsgården

Tryk her eller på overskriften nedenfor for at se artiklen i bladformat

Smeden på slægtsgården
Tekst og foto: Arne Laursen

Der hersker faktisk en stemning af Morten Korch, når man en sneklædt dag i januar træder ind på gårdspladsen på Gl. Egebjergvej 23, midt i den landsby, som vi lokale stadig kalder Gammel Egebjerg. Søren Christensen driver her firmaet Egebjerg Smedeværksted.

Det gamle stuehus’ historie er 375 år gammel, og det fremstår næsten som da det blev bygget. I 1920 måtte der en omfattende renovation til, hvor der kom nyt tag på. I
samme forbindelse kom der kviste på.

Birte og Søren er sjette generation på gården, som de overtog i 1974 i forbindelse med, at de blev gift. Slægtens historie på gården går helt tilbage til 1778.

Roekuleklapperens interesse for mekanik
„Hvorfor ville du ikke være landmand”? spørger jeg Søren.
„Jeg er ellers udlært roekuleklapper, men det var min store interesse for mekanik, der gjorde udslaget”, siger Søren og fortsætter: „Jeg fik tilbud om at arbejde hos Egedal Maskinfabrik.
Mit arbejde der var at køre rundt til landmænd og reparere landbrugsmaskiner. Sideløbende med det havde jeg i min fritid nogle opgaver for min genbo, Max Legetøj.”
Søren fortæller endvidere, at han var glad for arbejdet hos Egedal Maskinfabrik. Men med meget kort varsel blev det på fabrikken i år 1995 besluttet at nedlægge det område,
som han arbejdede med.

Egebjerg Smedeværksted

Søren Christensen
Søren Christensen.

Nu var muligheden for at blive selvstændig til stede. Søren opsagde derefter sin stilling med omgående virkning og tog en rundtur til alle de kunder, han tidligere servicerede
og tilbød sin assistance.
Det viste sig, at alle kunderne, undtage to, tog imod tilbuddet fra Søren.
Samtidig var fritids arbejdet for Max Legetøj vokset. Grundlaget for eget firma var nu til stede.

„Hvad beskæftiger du dig med, og hvem er dine kunder”?
„Det er meget specialopgaver” siger Søren og fortsætter: F.eks. får jeg mange bestillinger på stålaltaner, smedejernslåger, reklameskilte m.m. Jeg har en del faste kunder, bl.a. laver jeg sikkerhedsafskærmning til en stor maskinfabrik i Horsens. For et stort supermarked i Horsens servicerer jeg alt muligt, kødhakkere, affaldspresser m.m.
En stor kunde er områdets største typehusfirma, som får fremstillet jernsøjler og forskellige former for beslag til deres nye huse.

„Det finder du ud af”
Søren fortæller, at mange af de specialopgaver, han får, stiller nogle krav til kreativiteten. Når han så spørger lidt ind til, hvordan kunden havde tænkt sig, får han tit det svar:
„Det finder du ud af.”
„Og det gør jeg så”, siger Søren.

Har meget travlt.
Søren slutter besøget med at fortælle, at han har meget travlt. „En arbejdstid på 50 – 60 timer om ugen er almindeligt. Jeg burde egentlig ansætte 1 mand, men nu er det så
heldigt, at min søn Rasmus på 20 år er i lære som smed. Han kommer i sin fritid og hjælper, når det brænder på. Min kone Birte klarer kontorarbejdet ved siden af sit
arbejde som nattevagt på Lindehøj”.

Foruden Rasmus har Søren og Birte datteren Annette på 30 år, som er dagplejemor i Egebjerg.

Marts – april – maj 2006 

Broen årgang 18 nr. 3

Samtid erhverv håndværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.