Hansteds nye atlas

Et atlas over Hansted Sogn! Det lyder som en overdrivelse, for et atlas plejer at være en stor, tung bog, som man nødigt skulle tabe ned over sine tæer. Men et atlas er også en samling af kort med tilhørende historie og geografi, og det har Eigil Holm skrevet i bogen Hansted Kloster – Hansted Hospital. Den udkom i foråret 2005 i anledning af 300-års jubilæet for oprettelsen af hospitalet.

Hansted Hospital var centrum i sognet, fordi hele Hansted by og det meste af Egebjerg var Hospitalets ejendom. Derfor handler bogen om sognet. og alle kortene fra 1700-tallet til 1999 er gengivet i stor målestok, hvor man kan se alle huse og gårde. Udviklingen bar været fantastisk.

I 1700-tallet var al bebyggelse samlet i byerne, beboerne kunne forsvare sig mod tyve og røvere, som var en reel trussel i en tid, hvor der ikke eksisterede hjælp til de mange, som sultede. Til gengæld måtte folk leve med brandfaren; gik der ild i en gård, bredte den sig til naboerne, for husene lå tæt og havde stråtag.

l 1800-tallet steg befolkningstallet. Der blev brug for nye huse og gårde, og de blev bygget uden for byerne. Men de fleste gamle gårde blev liggende i byerne, og der ligger de endnu.

I 1900-tallet kom der industri, og der blev bygget villaer. Nu er Hansted og Egebjerg forstæder til Horsens, men den gamle tid med dens veje og marker bestemmer byudviklingen. Alt dette ses trin for trin på bogens mange kort.

Hansted Skov har tilhørt Hansted Hospital i næsten 300 år, lige til 2001, hvor den blev solgt. Skoven har en interessant historie, der er beskrevet i kort og billeder.

Børnekor underholder på Hansted Hospital 1986.

Hansted og Lundum kirker var Hospitalets ejendom, og de gav gode indtægter. De blev solgt i 1900-tallet. Navnlig Hansted Kirke er pragtfuld. Den er usædvanligt stor og godt bygget. Den er l m smallere ved indgangen, og det får den til at se længere ud indeni end den faktisk er. Det er vist det, man kalder et fromt bedrag.

I kirken ligger Dorthe Hansdatter begravet. Hun stiftede Hansted Hospital, fordi hun havde mistet sin mand og alle sine børn. Hun testamenterede derfor sin enorme formue til Hansted Hospital, som hun oprettede. Bogen fortæller om gamle dage i hospitalet. I det ældste hospital boede der 24 mennesker i 6-sengs stuer. Der var en kirkesal, hvor hospitalets beboere kunne få åndelig trøst hver dag.

Hansted by 1792. Der er 15 gårde, der alle er firelængede. I den østlige del af byen ligger gårdene tæt, nogle af dem er tvillingegårde, idet de har en længe tilfælles med nabogården. Brandfaren var stor, for alle gårdene var af bindingsværk og havde stråtag. Der ligger også nogle huse. Hver gård og hvert hus havde en have (vist med tynd linie). l sydvest ligger kirken på sin kirkegård, vest herfor ses hospitalets tre bygninger: Den store bygning på grænsen til kirken er hospitalet. Vinkelbygningen er skolen med skolestue, lærerbolig og svgestue. Den mindste bygning er brændeskuret, hvori der var indrettet to dårekister.

Mellem gårdene er der en bred plads, forten; den var indhegnet, og her samledes husdyrene om natten. Fem veje fører ud fra byen. Vejen på Hanstedgaard Mark (til venstre) er landevejen fra Horsens til Skanderborg.

Der var varme i hospitalet, for det havde Dorthe bestemt, og det var ikke en selvfølge. Alle fik den mad, de kunne spise, og der var altid det øl, beboerne ville drikke.

Der var også sindssyge på Hospitalet. De hårdest angrebne, der råbte og var urenlige og voldelige, blev spærret inde i dårekister i brændeskuret. Dårekister var små, træbeklædte rum, hvor de vanvittige kunnevære. Her blev de, til de døde, for man havde ikke medicin mod sindssyge før 1950.

Hospitalets udvikling er vist i tegninger og planer. Det er et spejl af tiden, for Hospitalet forsøgte altid at lge med udviklingen. Det betød, at det blev forældet. I1977-79 blev det bygget om til plejehjem, men fleregange i sin levetid, og så blev det bygget om. Det var så forældet, at det blev opgivet 200l , hvorefter Hospitalet blev bygget om til ældreboliger. ·

Hansted og Egebjerg 1951.

Bogen med dets atlas kan læses og bruges af alle de, der er interesseret i deres egn. Den er skrevet i et sprog, som alle kan forstå. Der er 104 illustrationer, næsten alle i farver. Prisen er 198 kr. Bogen fås i Dagli’ Brugsen i Egebjerg og hos boghandlerne i Horsens.

Epitafium, opsat af Dorthe Hansdatter 1703. Teksten står på en sandstenstavle i en overdådigt udskåret ramme, udført af Arent Slache, Horsens. Øverst står den opstandne Kristus, to romerske soldater flankerer ham. De to kvindefigurer udfor midten er Troen med korset til venstre og Håbet med ankeret til højre.

Forneden blæser to dommedagsengle i basuner: Nederst ses en vrængemaske, der ender i en drueklase.

Hansted Klosters trefløjede bygning set fra vest. Den lille bygning, der ligger som den fjerde fløj, blev i 2003 erstattet af et menighedshus for Hansted sogn. Kirken er 800-900 år gammel. Den trefløjede bygning mellem kirken og klosteret er skolen; den tilhører klosteret. Til venstre ses den østjyske længdebanes spor: (Flyfoto 4. 7.2001).

BROEN 18. årgang nr. 2 – december 2005 – januar – februar 2006

lokalhistorie, lokal geografi

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.