Hansted Sognearkiv vort lokale egnsarkiv

Klik her for at se artiklen i større format
Hansted Sognearkiv
vort lokale egnsarkiv
Af Mogens Kirkegaard

I 1984 blev der startet en studiekreds omkring egnens lokalhistorie. Blandt deltagerne var først og fremmest landmænd, der endnu sad på arvede gårde og derfor havde deres rod i det gamle Hansted sogn, men også andre, er var flyttet til sognet på et senere tidspunkt, deriblandt mig selv.
I forbindelse med deltagernes arbejde med at grave kilder frem til belysning af historien omkring fx brugsforeningerne, bysmedien i Egebjerg, de gamle fæstegårde osv. dukkede der bl.a. en del billeder frem, der lev brugt til at illustrere beretningerne. Billederne blev
affotograferet til dias og negativer.
Ud af arbejdet opstod ideen om at samle materialerne i et arkiv, således at billeder og kilder ikke bare skulle tilintetgøres. Takket være skoleinspektør Gregersen fik vi lov til at bruge det tidligere kontor i Egebjergskolens gamle pedellejlighed.
Efterhånden fik vi samlet billeder, optog lydbånd med nogle af de ældre beboere og fik med økonomisk støtte fra lokale firmaer og pengeinstitutter råd til at købe kopier af folketællingslister, kirkebøger mv. I 1986 udgav vi en lille bog, ”Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg”, og året efter udkom efterfølgeren, ”Fra det gamle Lundum-Hansted”. Derudover kunne vi hjælpe Egebjerg Brugs og Egebjerg-Hansted Forsamlingshus i forbindelse med jubilæer

2005_17_4_08_Regnar_Caspersen
Blandt deltagerne i studiekredsen var bl.a. faktor Regnar Caspersen, der kunne bidrage med mange historier om livet i Egebjerg.

I de følgende år blev arrangeret udstillinger, hvor vi viste nogle af vores billeder. I forbindelse hermed viste vi lokal keramik fra Dissing-familien i Hansted og fra lervarefabrikken Annashaab på Gl. Kirkevej.

2005_17_4_08_Bogen_Mennesker_og_steder

Den første lokalhistoriske bog om Egebjerg og Hansted blev udgivet med økonomisk støtte fra Horsens byråd, trykt på Horsens Folkeblads bogtrykkeri og forsynet med tegninger af Mogens Schou Christiansen. På det tidspunkt måtte vi af hensyn til byarkivet helst ikke kalde os “Arkiv”, og derfor blev navnet på vores egnsarkiv ændret til “Lokalhistorisk Studiesamling”. På forsiden ses den gamle vejsten på Nordre Strandvej. Bogen er desværre for længst udsolgt.

I en periode havde vi et godt samarbejde med borgere i Lundum, men da beboerhuset i Lundum blev oprettet, foretrak de at havde deres lille samling derovre.
Vi har også haft et vist samarbejde med Horsens Byarkiv og med de øvrige omegnsarkiver, men det har hæmmet os i arbejdet, at vore lokaleforhold ikke var permanente. Der var heller ikke gode adgangsforhold, og lokalet var ikke brandsikret. Vi har en samarbejdsaftale med Horsens Byarkiv.
Lokalarkivet modtager ikke økonomisk støtte fra Horsens Kommune. Derimod har vi fået hjælp af Hansted-Egebjerg Beboerforening, der har været arkivets “paraply”.
I de senere år er der desværre faldet flere af den oprindelige gruppe fra. Peder Pedersen og jeg selv har forsøgt at holde gryden i kog ved at skrive erindringer og fortælle nogle historier fra de gode gamle dage. Takket være
“Broen” har vi kunnet komme ud til hele den gamle Lundum-Hansted kommune, og vi har indtrykket af, at Broens læsere hygger sig med historierne om de gode, gamle dage.

2005_17_4_09_Robert_Dissing

Pottemager Robert Dissing (d. 1965) ved drejeskiven i værkstedet Banevej 13 i Hansted o. 1957. Dissing-familien var en kendt pottemagerslægt på egnen. Familien og deres arbejde blev beskrevet i bogen “Fra det gamle Lundum-Hansted”, der stadig kan købes på arkivet.

2005_17_4_09_Hoest

 

Hans Peter Bech var født i Egebjerg på gården Brandbjerg, hvor nu firmaet Max Horsens A/S har til huse. Han er fotograferet 1914 sammen med søsteren Agnethe og sin far, Frede Bech, og en karl under høsten i Egebjerg Kær. Huset i baggrunden er Sorthøjvej 20. Det er et eksempel på de gode billeder, som vi fik lov at låne til affotografering, og som derved bliver bevaret for eftertiden.

Da plejehjemmet Egebakken var under opførelse, blev der arbejdet for, at lokalarkivet kunne få gode rammer der, og det er lykkedes til fulde. Vi er nu ved at flytte vores samlinger fra skolen til et godt stort kælderlokale på Egebakken og håber, at vi her vil kunne komme i kontakt med både yngre og ældre, der er interesseret i egnens historie. Alle vil her kunne se og studere vores materialer. Men allerførst skal vi have nyordnet materialerne.
Men det skal ikke skjules, at både Peder Pedersen og jeg godt kunne bruge nogle til at hjælpe os, gerne nogle yngre end os selv, der vil tilføre arkivet ny energi og være med til at skabe fornyet interesse for egnens lokalhistorie. Vi mangler for eksempel nogen til at hjælpe os med at passe og videreføre vores udklipssamling; vi har sakset i Horsens Folkeblad i de sidste 20 år og håber at kunne fortsætte arbejdet.
Derudover ville vi gerne have vore billeder skannet ind på computer og lagt på CD-rom. I et arkiv er der mange andre opgaver, som skal gøres, hvis det skal fungere.

2005_17_4_29_Egebjerg_Centralskolen
Med støtte fra Hansted-Egebjerg beboerforening indkøbte vi for nogle år siden nogle serier af luftfotografier optaget af Kastrup Luftfoto. Dette billede viser Egebjergskolen, gården “Egesholm” og Grusdalsvej. Byudviklingen var ikke begyndt endnu, så der var kornmarker, hvor senere Vesterhøjsvej og Østerhøjsvej kom til at ligge. Billedet er taget den 2. sept. 1965.

Vi håber, at interesserede vil henvende sig til enten Peder Pedersen (tlf. 75 65 60 30) eller Mogens Kirkegaard (tlf. 75 65 61 09) og få mere at vide. Arbejdet med lokalhistorie eller slægtshistorie er en hobby, der giver mulighed for mange spændende timer.

Hansted Sognearkiv, som vores egnsarkiv hedder nu, åbner den 7. august på plejecenter Egebakken. Her vil vi tilbyde, at man kan komme og deltage i forskellige lokalhistoriske aktiviteter, for eks. lære at læse i de gamle kirkebøger, eller bruge computer til slægtsforskning, måske være med til at starte et fortælleværksted. Det er derefter vores målsætning at holde åbent hus et par gange om måneden.

2005_17_4_10_Brev
Uddrag af brev fra 1870 skrevet af gartner Hans Paulsen Holmer på Rådved Kjærsgaard til sønnen Bernth i Brasilien. Skriften kaldes “gotisk” og er meget anderledes end den, børnene lærer i skolen i dag. Men det kan lade sig gøre at oversætte, hvis man blot får lidt hjælp. Måske har jeres familie sådanne gamle breve eller dokumenter liggende? Så er der hjælp at hente i Hansted Sognearkiv.

Juni – juli – august 2005

Broen 17. årgang – nr. 4

lokalhistorie

2 tanker om "Hansted Sognearkiv vort lokale egnsarkiv"

 1. Jens Vind

  Kære lokalhistorikere.
  Jeg har et spørgsmål til jer.
  Har I kendskab til en forening, som har heddet:
  Foreningen af 26.jan 1871?
  Jeg har i går modtaget et gammelt standur, som er en erindringsgave dateret 5 år senere.
  Skulle det stamme fra min oldefar Hans Holdesen Vind, der boede i Lykkebjerg og døde 13/10-1897 må foreningen have været hjemmehørende i jeres område.
  Med venlig hilsen
  Jens Vind
  Birkevej 14
  Sunds

 2. Hans Kurt Jacobsen

  Kære Jens
  Tak for din henvendelse via Hansted-Egebjerg.dk. Jeg har videresendt den til Leif H. Kristensen, der er leder af vores sognearkiv, og Leif vil prøve at undersøge sagen.
  Så hører du nærmere.
  Venlig hilsen
  Hans Kurt Jacobsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.