Festlig åbning af plejecenter Egebakken

Klik her for at se artiklen i bladformat2005_17_3_10_Aabning_af_Egebakken

 Tekst og fotos ved Mogens Kirkegaard

En af dem, der skal bo på Egebakken, Karen Steffensen, Banevej i Hansted,
ankommer for at overvære åbningen og bese den nye lejlighed sammen med
sin datter, Gitte Christensen. I baggrunden står bl.a. borgmester Vagn Rye.

2005_17_3_10_Aabning_af_Egebakken_foto

 Strålende solskin og blå himmel lige fra morgenstunden kastede glans over åbningen af det nye plejecenter på Egebjergvej lørdag den 22. januar. Honoratiores, medarbejdere ved CenterNord og lokale beboere var mødt talstærkt frem, og Horsensgardens musikere medvirkede til at gøre dagen ekstra festlig.
Horsensgarden var mødt op i god tid før kl. 10 og underholdt trods morgenkulden gæsterne med munter musik. Så blev det grønne bånd klippet af souschef i område nord, Birgit Bach, og den hundredtallige skare begav sig forbi petanquebane og flagstang ind i bygningen.
Der var slet ikke siddepladser til alle i det kombinerede sals- og caféområde, det såkaldte multirum, hvor der var stillet en talerstol op i hjørnet mod øst.
Brita Aagaard udtrykte glæde over dagen, den foreløbige kulmination på et stort projekt. Vagn Rye glædede sig over at se, at så mange var kommet. Han understregede, at Horsens Kommune gerne vil bygge der, hvor folk bor, så de kan bevare forbindelsen til gamle venner og naboer. Det er vigtigt for ældre fortsat at have et netværk. Som en ikke uvæsentlig biting glædede borgmesteren sig også over, at budgettet ikke var blevet overskredet. Han sluttede med at udbringe et trefoldigt leve for Egebakken og for det liv, der skal udfolde sig der.

2005_17_3_10_Brita_Aagaard
Områdeleder Brita Aagaard havde travlt med at styre talerrækken.
Bemærk den smukke udsigt mod øst fra festsalen.

Social- og sundhedsudvalgsformand Karsten Bjerregaard blev fremhævet af Brita Aagaard for at have taget gode initiativer på ældreboligområdet; han er idémanden bag flere af projekterne i Horsens Kommune. Men også borgerne i området har bidraget med ideer, ikke mindst Eva Ronge og Vagn Jensen.
Karsten Bjerregaard understregede betydningen af, at ældre medborgere med nedsat funktionsevne kan få et værdigt sted at bo. Der er sket meget i Egebjerg på ældreområdet, fremhævede han og nævnte ældreboligerne i den gamle tandklinik på Rådvedvej som eksempel. Desuden er der bygget mange egnede seniorboliger i området. Han sluttede med at takke alle, der har medvirket til processen og sagde, at det var nu op til de lokale beboere sammen med de ansatte at udfylde rammerne, og ønskede god
arbejdslyst.
Vagn Jensen redegjorde for forarbejdet, der startede for 3 ½ år siden under sloganet: Egebjerg, landsbyen, hvor ældre gerne vil blive ældre. Nu er det også blevet muligt takket være det fornemme byggeri.
Resultatet af navnekonkurrencen blev offentliggjort. Ikke overraskende havde mange beboere peget på navnet Egebakken, og man måtte trække lod om præmien, og det blev Edel Blomstrøm, Kastanjevænget, der løb af med gavechecken.
Kulturudvalgsformand Jørgen Bang fortalte om den kunstneriske udsmykning på væggen i salen. Man har i sådanne byggerier afsat 1 % af byggesummen til dette formål og havde bedt Marianne Grøndahl om at løse opgaven. Det havde hun efter Jørgen Bangs mening gjort fremragende, selv om hun ikke er naturfotograf. Kunstværket, 20 sort/hvide fotografier taget i lokalområdet, blev afsløret og behørigt beundret. Marianne Grøndahl sagde selv, at hun var blevet meget optaget af og forelsket i egnens typisk østjyske natur.
Til musik leveret af “Tidsfordriv” sang man derefter Erik Grips “Åbent landskab”, der passer utrolig godt til udsigten fra Egebakken. Man kunne nu gå rundt og bese lokalerne, og enkelte af lejlighederne var også åbne i dagens anledning. I den nærmeste tid ville beboerne begynde at flytte ind.
Der var mødt mange specielt indbudte gæster op, således repræsentanter for Gedved og Brædstrup kommuner, Anna Bundgaard fra 50+ Senior Boligvejledning og Grethe Nymark, formand for Ældrerådet i Horsens og mange flere. I løbet af dagen besøgtes Egebakken af mere end 300 gæster.

2005_17_3_11_Hygge_efter_det_officielle
Efter at den officielle del af åbningen var overstået, kunne de fremmødte
hygge sig sammen ved bordene i salen eller gå på opdagelse i bygningerne.
I baggrunden kan ses nogle af Marianne Grøndahls fotografier.

2005_17_3_11_Det_lokale_trekloeverDet lokale trekløver, Vagn Jensen, Peder Pedersen og Eva Ronge,
der har lagt energi og tid i mange forberedende møder.

2005_17_3_11_Forpagter_parret_HanstedgaardTidligere forpagterpar på Hanstedgaard, Kamma og Arne Juel Sørensen, har stadig forbindelser til deres gamle hjemegn og kunne dels glæde sig over, dels undre sig over, at det havde været muligt at bygge noget så storslået. Arne var jo i 1960erne medlem af Lundum-Hansted kommunes sogneråd, og da flød pengene ikke så rigeligt.

I ugerne efter åbningen af Egebakken vil man koncentrere sig om indflytningen af beboere, der er blevet visiteret til at bo her. Så skal de daglige rutiner indarbejdes, og derefter har man planer om at prøve at realisere målsætningen om at gøre Egebakken til et levende miljø. Dertil behøves hjælp fra lokale beboere, der har lyst og energi til at indgå i arbejdsgrupper omkring hobbyprægede aktiviteter, motion, sang og musik osv. Her vil også beboerne kunne være med i den udstrækning, de har lyst og helbred til det. Jo mere liv der på den måde kommer i huset, jo mere vil beboerne kunne mærke, at de stadig er en del af et lokalt fællesskab. Dorte Medum er udpeget til at være daglig leder af plejecenteret.
Onsdag den 9. marts kl. 19 indbyder Egebakken til et møde for et indhente ideer og inspiration. Man ønsker sammen med lokalområdets beboere at drøfte, hvordan man bedst kan få iværksat aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere. Lokalerne vil være særdeles velegnede hertil. Der er parkering lige uden for indgangen, og inde i huset er stueplan og kælder forbundet med både trappe og elevator, så gangbesværede let kan bevæge sig rundt. Samme aften vil der være valg til centerrådet for plejecenter Nord omfattende Ceres, Egebakken og Tamdrup; hertil kan der for Egebakken vælges 1 medlem + 1 suppleant.
Hvis foreningen “Hansted Hospitals venner” ønsker at overflytte sine aktiviteter til Egebakken, vil det være særdeles velkomment.

2005_17_3_12_Egebakkens_cafeEgebakkens café havde i dagens anledning tilbud på lækre sandwich, kaffe og kage, og mange benyttede lejligheden til at få sig en nem frokost. Den ledes af økonoma Jane Vase. I det daglige vil disse to piger klare arbejdet, Joan Lauritsen tv. og Lene Bjerge.

2005_17_3_12_ErgoterapeutLedende ergoterapeut Kirsten Quist prøver et af motionsapparaterne i det lyse kælderlokale, medens aktivitetsmedarbejder Jytte Nielsen storsmilende ser til. Om nogle uger vil der være mulighed for både Egebakkens beboere og områdets folkepensionister og efterlønsmodtagere at komme og få instruktion af Jytte i at bruge de forskellige redskaber og få at vide, hvilke dage og tidspunkter de er tilgængelige. I samme lokale kan der også iværksættes mange forskellige hobbyprægede aktiviteter.

I kælderrummet ved siden af det store værksteds- og motionsrum er det hensigten, at vores lille egnsarkiv, “Hansted Sognearkiv” skal have til huse. Her er god plads, og rummet er bedre brandsikret end det nuværende lokale på Egebjergskolen. Overflytningen af inventar og arkiv vil formentlig ske i løbet af foråret.
Åbningen af plejecenter Egebakken er den største begivenhed i mange år i området. Vi har al mulig grund til at være tilfredse med både byggeriet og den indflydelse, det er lykkedes os at få takket være lokale beboeres store og uegennyttige arbejde og byggeledelsens vilje til at lytte til ønskerne.
Nu mangler vi blot at få anlagt hele forbindelsen fra Kastanjeallé forbi andelsboligerne i Kastanjevænget til Egebakken. Der mangler endnu nogle fliser og måske også en trappe.

2005_17_3_12_Formand_Social_og_sundhedsudvalgFormand for kommunens social- og sundhedsudvalg, Karsten Bjerregaard,
hyggede sig sammen med lokale beboere. I baggrunden underholder
spillemændene fra “Tidsfordriv”, der er meget populære i Egebjerg.

2005_17_3_13_cafeen_aabner

2005_17_3_13_Marianne_Groendahls_foto_1 2005_17_3_13_Marianne_Groendahls_foto_2

To af Marianne Grøndahls fotografier, som hænger på plejecentret Egebakken.

Marts – april – maj 2005

Broen 17. årgang – nr. 3

Lokalhistorie plejehjem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.