Vores nye store nabo – Danish Crown

Tryk for at se artiklen i bladlayout 

Danish Crown – Marts 2005 2005_17_3_34_Vores_nye_store_nabo

Tekst: Arne Laursen

Informationschef Gudrun Andreasen, Danish Crown, tager imod Broens udsendte denne lidt halvmørke eftermiddag i januar måned. Man kan se på antallet af biler på parkeringspladsen ved slagteriet, at der må være aktivitet. Ind i bygningerne kommer jeg ikke uden videre, en portner vil gerne have mit ærinde at vide.

Vi er selvfølgelig mange fra Egebjerg og Gedved, der er interesserede i, hvordan sådan en stor virksomhed vil komme til at påvirke os på den ene eller anden måde. Derfor er vi glade for, at Gudrun Andreasen ville afsætte tid til et møde for at kunne besvare nogle spørgsmål.

Jeg lægger ud med at spørge: „Hvorfor blev placeringen i Egebjerg valgt?“
 

”Det kunne lige så godt være placeret et andet sted. Nødvendigvis behøver det ikke at være ved en motorvej” forklarer Gudrun Andreasen og fortsætter. „Men den væsentligste grund er, at det jo faktisk er en udvidelse og videreførelse af virksomheden i Horsens. Her har Danish Crown mange dygtige medarbejdere, der er uddannet i faget, og som en selvfølge følger med over i de nye omgivelser.“

„Vi er glade for placeringen“, fortsætter Gudrun Andreasen, „vi har været meget opmærksom på, at den valgte placering stiller store krav til bygningernes udformning og udseende. Bygningerne er på 78.000 etage m2, grundarealet er på 38 hektar.“

Kapacitet og beskæftigelse
Hvor mange svin kan den nye fabrik slagte og hvor mange beskæftigede bliver der?”

”Når vi kommer op på fuld kapacitet, kan vi slagte 78.000 svin om ugen. Antallet af beskæftigede bliver 1.360”, siger Gudrun Andreasen og fortsætter, ”det er en fordobling i forhold til slagteriet i Horsens.”

Miljøet omkring slagteriet
Vi kommer nu ind på noget af det, der især interesserer de omkring boende, nemlig miljøet. Det være sig lugt, støj og trafik.

”Grundlæggende kan vi sige, at vi lever op til de krav, der skal være på det, der kaldes et gennemsnitligt lavt niveau”, siger Gudrun Andreasen og fortsætter, ”et slagteri er ikke en lugtfri virksomhed, men lugten fra vores virksomhed vil være på så lavt et niveau, at det ikke vil genere omgivelserne. Når vi taler om lugtgener, kan jeg fortælle, at overalt på slagteriet, hvor der arbejdes, er undertryk, således at der ikke afgives lugt. Vi kan styre den lugt, der udgår fra slagteriet. F.eks bliver alle lastbiler, der er kommet ind på slagteriet, vasket grundigt, inden de forlader området. Det er selvfølgeligt klart, at de lastbiler, der leverer svin til slagtning, vil der være lugt omkring, såvel som de lastbiler fra Daka i Løsning, der hver dag afhenter dyr fra destruktionen i vores kælder.

„Med hensyn til støj har vi fra Danish Crown stillet meget store krav om støjreduktion til de leverandører, der har leveret maskiner i produktionen.“

„Hvornår kommer slagteriet op på fuld kapacitet?“
”Efter sommerferien i år kommer vi op på fuld kapacitet” svarer Gudrun Andreasen, ”lige nu kører vi test med 1.600 slagtninger pr. dag. Denne periode er meget vigtig, vi „stresser“ produktionsapparatet og får rigtig prøvet det af. Her i januar flytter vi den ene af de to slagterkæder fra Horsens til Egebjerg, og sidst i februar lukker afdelingen i Bjerringbro, og produktionen herfra flyttes herned. Herefter vil det være en glidende overgang til vi når fuld produktion i Egebjerg. Vi må med glæde konstatere, at det hele kører planmæssigt, og skulle der opstå problemer, kan vi bruge Horsens afdelingen som „buffer“, slutter Gudrun Andreasen.

Rundvisning.
Det vil sikkert interesse mange at få mulighed for at komme ud at se den store produktion. „Vi tager imod alle grupper eller foreninger, der er interesseret“, siger Gudrun Andreasen og fortsætter, „vi har indrettet en besøgsgang med glasparti ud mod produktionen. Derfra kan vi jo ikke skjule, at der bliver slået dyr ihjel. Vi tilrettelægger selvfølgelig vores rundvisning efter, om det er børn eller voksne.“

„Hvorfor er det vigtigt med et godt forhold til omgivelserne“?, spørger jeg Gudrun Andreasen.

„For enhver virksomhed er et godt forhold til sine omgivelser alfa og omega. Vi har haft en god dialog med den nabogruppe, der blev nedsat i forbindelse med byggeriet, og det håber vi meget må fortsætte. Samarbejdet skal stå sin prøve til sommer, når varmen sætter ind, og evt. lugtgener kan opstå. Derfor er det vigtigt for Danish Crown, at virksomheden får hurtig besked for at kunne reagere på det med det samme. Det er naboerne, der først konstaterer lugtgener, inde på virksomheden lugter det nødvendigvis ikke.“

Sponsorpolitik
På spørgsmålet om sponsorpolitik siger Gudrun Andreasen, at Danish Crown støtter eliteidrætten i mindre omfang. Ligeledes har firmaet en lokal sponsorpulje, som går ind og støtter de medarbejdere samt landmænd, der er aktive i sport eller foreningsarbjde. De lokale henvendelser skal fabrikschefen tage stilling til.

Børnehave
„Det har på et tidspunkt været tale om en børnehave tilknyttet den nye store arbejdsplads“?

Til dette svarer Gudrun Andreasen: ”Danish Crown er meget interesseret i pasningsmuligheder i forbindelse med virksomheden. Vi skal ikke drive børnehave, det anser vi for art være en kommunal opgave.”

Det sidste spørgsmål til informationschefen lyder:
„I en verden med efterhånden meget store virksomhedsopkøb og fusioner, hvor ender Danish Crown størrelsesmæssigt“?

„Det er svært at spå“, siger Gudrun Andreasen, „en ting er sikker, Danish Crown vil i mange år fremover være en betydende arbejdsplads, både i Danmark med 17.000 ansatte og globalt med 28.000. vi er meget konkurrencedygtige i slagteprocessen. Men kravet til effektivisering og automatisering vil fortsætte. Problemet er først og fremmest de afdelinger, hvor der er meget håndarbejde. Her må man vælge, om afdelingen skal lukke eller flyttes ud af landet“, slutter Gudrun Andreasen.

2005_17_3_35_informationschef_Gudrun_Andreasen
Informationschef Gudrun Andreasen.

Informationschefen
Broens udsendte siger tak for informationerne. Vi forlader slagteriet, som bærer præg af at det ikke er helt færdigindrettet endnu. Gudrun Andreasen har taget turen fra hovedkontoret i Randers, hvor hun har sit kontor. Til gengæld har hun ikke så langt hjem fra Egebjerg. Hun bor i Såby.

En hel del af Broens læsere kan huske landsstævnet i Horsens i 1990, som Gudrun Andreasen stod i spidsen for med stor succes. Vi blev enige om, at det var på dette tidspunkt, Horsens første gang rigtig kom på „landkortet“.

 
Marts – april – maj 2005

 

Broen 17. årgang – nr. 3

Samtid erhverv fødevareindustri slagteri

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.