Den gamle Brugs i Egebjerg

Klik og se artiklen i bladlayout


Tekst: Peder Pedersen

Den gamle Brugs efter udvidelsen i 1958.

Brugsforeningen i Egebjerg blev genopført efter en brand i 1930 og siden udvidet efter behov. I 1972 fandt bestyrelsen, at de gamle lokaler igen var blevet for små, og da der ikke længere var nogen udvidelses muligheder, besluttede man at købe en grund på den anden side af vejen til opførelse af en ny og moderne brugs. Derfor indgik bestyrelsen en byttehandel med Horsens Kommune, Brugsforeningen fik en byggegrund og Kommunen overtog de gamle bygninger.

Fin ide, sagde nogen, medens andre spurgte: Hvad i al verden vil Kommunen med de gamle bygninger, de kan da ikke bruges til noget? Men det var lige hvad de kunne.

Mange brugere

Siden 1976 da brugsen flyttede ud, har der været en livlig aktivitet på stedet. Ja, man kan næsten sige, at den gamle brugs er blevet egnens uofficielle medborgerhus.

Egebjerg Spejderne, havde tidligere haft til huse på gården ”Egesholm” som blev revet ned for at give plads til den nye Brugs, de indtog hele den øverste etage.

Medens kælderen blev overtaget af motorcykelklubben ”Egebjerg touring club” den har nu haft til huse her i mere end 25 år.

Uddelerens lejlighed blev, i mange år, brugt som Legestue for børn under skolealderen, 3 – 6 år. Legestuen blev ledet af Grethe Sørensen og Birthe Lynge Pedersen, senere blev det Irma Sahner. Da der var flest var der mere end 20. Mange unge mennesker her i området har gode minder om dengang de som små kom i legestuen i Den gamle Brugs. Efter legestuen fik børnehaven Kaskelotten lokalerne til deres Fritidsklub. Fritidsklubben blev lukket igen af sparehensyn, og lokalerne har nu stået tomme en tid, men inden længe flytter Spejderne ind, på grund af stor tilslutning til spejder arbejdet lider spejderne af pladsmangel.

Fra legestuen 1995.

Men Butikslokalet i stueetagen har nok gennem alle årene været den mest eftertragtede og mest brugte

Her har ”Horsens Fodslaw” deres samlingssted.

Foruden ”Egedal Folkedanserforening” som tæller ca. 30 medlemmer, og som mødes hver tirsdag aften til folkedans, nu på fjerde sæson.

”Fredagsklubben” må vi heller ikke glemme, den blev startet af Aage Mikkelsen for ca. 20 år siden. Her mødes pensionister hver fredag eftermiddag til banko og kortspil en kop kaffe og en god snak.

En Gruppen der kalder sig ”Harlekin” ledes af Herluf Hansen. Gruppen mødes hver tirsdag eftermiddag i den gamle Brugs og udfører små mesterværker med farver og pensler, her er alle er velkomne også til en snak over en kop kaffe eller te.

Dagplejemødrene holder fastelavnsfest 1999.

Dagplejemødrene, hvoraf der er 16 af her i området, nyder også godt af huset. De er delt op i to hold og mødes enten tirsdag eller onsdag formiddag og snakker medens børnene spiser deres madpakke i hinandens selskab. Når det er Jul og Fastelavn bliver der arrangeret en fest for Dagplejebørnene.

Derudover er der et utal af foreninger og interessegrupper, som holder deres årlige generalforsamling og møder i øvrigt i Den gamle Brugs.

Det er en uskreven lov, at enhver gør rent efter sig og efterlader lokalerne i samme stand som de overtager dem.

En nøgleperson, både i ordets bogstavelige forstand og overført betydning, er Helga Mikkelsen. Hun og hendes nu afdøde mand Aage Mikkelsen, har gennem alle årene fungeret som pedel for stedet. Aage Mikkelsen var ”Spejderforældre” medens spejderne havde til huse på gården Egesholm. Da de så flyttede ind i Den gamle Brugs fulgte han med. Aage tog sig af alt det praktiske og Helga hjalp ham. Da så Aage døde blev det Helga som udleverede nøglen når en forening havde brug for den. Det er en meget prisværdig indsats navnlig i betragtning af at det altid har været ulønnet. En sådan ildsjæl er guld værd for en by.

De første ”Brugsamatører” forreste række fra venstre: Karl Johansen, Karen Jensen og Asta Ahle. bagved fra venstre: Tove Kanstrup, Henry Ahle, Kate Lund, Villy Jensen og Henning Lund.

Brugsamatørerne

I eftersommeren 1984, for nu snart 20 år siden, snakkede en lille gruppe spilleglade lokale mennesker af begge køn sammen om at oprette en klub, hvor de kunne mødes og dyrke deres interesse. Der blev taget kontakt til Horsens Kommune med forespørgsel om at måtte benytte Den gamle Brugs i Egebjerg. Kommunen stillede sig velvillig og der blev sendt indbydelse ud til de, som kunne tænke sig at være med.

Den 26. november 1984 mødte der så 7 deltagere op til den første spilleaften, det var: Asta og Henry Ahle, Carl Johansen, Tove Kanstrup, Vibeke Andersen og Karen og Villy Jensen. En spillede på savblad, ellers spillede de fleste på Harmonika. De syv satte sig ned i en rundkreds og begyndte at spille, det første nummer var ”Lorelei” for den kendte alle. Det blev senere deres kendingsmelodi. Men klubben skulle jo også have et navn og da de alle var amatører og havde øvelokale i Den gamle Brugs, hvad var så mere nærliggende end at kalde klubben ”Brugsamatørerne”

Rygtet spreder sig jo hurtigt i det lille lokalsamfund og inden længe var der 12 – 15 deltagere, som mødtes hver onsdag og spillede af hjertens lyst.

Gruppen optræder

Efter at have øvet nogle gange følte gruppen at de nu var så sikre, at de godt kunne imødekomme opfordringen fra Egebjerg Idrætsforenings Støtteforening om at underholde ved en af deres klubaftener. Det var i sommeren 1985.

Det blev deres første ”optræden” siden blev det til mange, mange flere.

Der kom ret hurtigt anmodning fra mange forskellige foreninger og institutioner om at spille ved deres arrangementer, alle ville gerne høre de glade amatørmusikere fra Egebjerg. Den 16. oktober 1987 underholdt gruppen i Kilden i Horsens hvor Pensionisternes Fællesråd holdt møde. Bagefter skrev avisen: Både før og efter talen og

også i pausen underholdt de dygtige ”Brugsamatører” fra Egebjerg. Det var både festlig og fornøjelig at høre det 12 mand store orkester give alle de gode kendte melodier. Det var en meget vellykket eftermiddag. Det orkester får meget at bestille i den kommende tid. Underholdningen af Egebjerg Brugsamatørerne var lige til ug.

Hele styrken i nye skjorter

Avisens spådom gik i høj grad i opfyldelse. Man bliver helt forpustet mår man læser i Karen Jensens scrapbog om alle de steder gruppen i årenes løb har været for at underholde. Det vil føre for vidt at nævne dem alle, men tager vi nogle i flæng, kan vi nævne: Støtteforeningen, Svalereden, Allégadecentret, Houmannhus, SID- Veteranerne, Lundum Medborgerhus, Hansted Hospital, Hedensted Sognegård, Skt. Hansfest ved Nørrestrand, Skt. Hansfest i Hansted Skov, Præsthøjgården, Boller Slot, Uldum Hallen, Beboerforeningen i Axelborg, Kildebakken, Ceres Centeret, Lindehøj, Søtoften i Skanderborg, Møllebocentret i Rask Mølle, Tvingstrup Forsamlingshus, ”Fuglsangcentret” i Fredericia, Anlægget i Hovedgård, Sandbjerg Kræmmermarked og mange, mange flere.

Det sociale samvær er ikke det mindst vigtige.

En fast tradition er det også at Gruppen spiller i Egebjerg Brugs den sidste søndag før jul og til Aktivitetsdagen og Grill – festen om sommeren.

En helt speciel oplevelse fik Brugsamatørerne den 27. januar 1989 i Stouby. Her skulle gruppen underholde ved en sammenkomst hvor Anker Jørgensen skulle tale. Han blev desværre en del forsinket, så Brugsamatørerne måtte udvide deres program for at udfylde tiden.

Helt vildt blev det i Juli 1991, da var det intet mindre end TV- Syd der havde fået øjnene op for Brugsamatørerne fra Egebjerg. På lystbådehavnen i Horsens havde TV- Syd arrangeret et træf, hvor de lavede flere forskellige indslag, deriblandt nogle minutter med Brugsamatørerne fra Egebjerg.

Gruppen har også i årenes løb besøgt andre ligesindede grupper på egnen. F. eks. har de besøgt en gruppe i Give, Harmonikaklubben ”Hoska” i Horsens, ”Bellis” i Skanderborg, Tørring Uldum Harmonikaklub.

Sommeren 1993 medvirkede gruppen ved ”Parkunderholdningen” i Skanderborg.

Harmonika – træf i Skanderborg sommeren 2000, Havnefest i Ry samme år.

Fra havnefesten i Ry sommeren 2000.

Flere afdelinger

”Brugsamatørerne”: Som før nævnt startede Brugsamatørerne for snart 20 år siden med en gruppe på 7, som snart blev til 12 – 15 under Karen Jensens utrættelige ledelse. Fra 1. januar i år har gruppen valgt at stoppe aktiviteterne, helbredet og kræfterne slog ikke til længere, men de glade musikanter kan se tilbage på 20 gode år med mange ligeså gode oplevelser.

”Vagabonderne”: Efter at have spillet sammen en tid, var der en mindre gruppe der skilte sig ud og kørte sololøb de kalder sig Vagabonderne og består af: Bent Eising, Bent Mathisen, Leo Bukhave og Karl Sørensen (Kalle) De har nu udgivet en CD.

Unoderne” endnu en mindre gruppe har skilt sig ud de kalder sig Unoderne, de bliver ledet af Børge Winum. De har nu spillet sammen i 15 år. Deltagerne er, foruden Børge Winum: Erik Hermansen, Henning Pleshardt, Ole Rasmussen og Poul Winum Pedersen.
”Unoderne” fra venstre: Børge Winum, Ole Rasmussen, Henning Pleshardt, Erik Hermansen og Poul Winum Pedersen.

Henning Lunds gruppe er endnu en udbrydergruppe, der består af 7 – 8 mand, som mødes hver onsdag eftermiddag, men de er holdt op med at tage ud at spille ved arrangementer, nu mødes de kun for at hygge sig med musikken.

Flere grupperinger, ja, men selvom der er flere grupper, finder man til tider sammen på tværs af grupperne for de har nemlig alle det til fælles at de kan lide at spille og helst i samvær med andre. Det foretrukne instrument er Harmonikaen, men også instrumenter som Savblad, Banjo, Mandolin og Trommesæt har i årenes løb været med i grupperne. Mange at deltagerne har fået deres første timer i Pauli Pedersens Musikskole inde i Horsens.

Når man læser i Karen Jensens Scrapbog og ser de tilhørende billeder så får man et tydeligt indtryk af glade musikere, som heller ikke går af vejen for et godt kaffebord eller en gang smørrebrød efter ”forestillingen” Ingen tvivl om at deltagerne har haft det sjovt.

Det faste rengøringshold har gennem alle årene været ægteparret Karen og Villy Jensen.

Der er sket en del udskiftning i årenes løb, nogle er døde i en alt for ung alder, andre er holdt op på grund af svigtende helbred, men heldigvis er der også kommet nye til. Generelt har musikanterne været meget trofaste og er blevet ved i mange år. Et godt eksempel er Jens Elbæk, som bliver 90 år i Februar og som stadig er frisk til at trække harmonikaen. Han fortjener et stort Hurra!

Kilder:

Som regel må jeg søge oplysninger i forskellige arkiver, biblioteker, dommerkontor m v. til sådan en artikel. Men denne gang har jeg fået oplysningerne fra venlige mennesker, som jeg har udspurgt og som beredvillig har stillet deres viden, tid og billeder til rådighed. En stor tak for det!

”Vagabonderne” Fra venstre Leo Bukhave, Karl Sørensen (Kalle), Bent Mathisen, og Bent Eising.

Marts – april – maj 2004

 

Broen 16. årgang – nr. 3

Lokalhistorie medborgerhus kultur musik

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.