Golf på Bakkegården

Tryk her eller på overskriften herunder for at se artiklen i bladformat

Golf på Bakkegården
Interview med Knud Andersen, som bor på Bakkegården i Hansted.

I BROEN September -Oktober – November 2002 havde Mogens Kirkegaard en god samtale med ,Knud Andersens far, nu afdøde Søren Andersen. I dette interview kom mange gode oplysninger frem om familien Andersen og historien om Bakkegården i det hele taget, og det fremgik også heraf at Bakkegården er Knud Andersens fødegård, som nu er blevet lavet om til en hel golfbane.

Hvordan kom du på idéen med golfbanen?
Jeg havde lagt mærke til at der var ventetid på at blive medlem af en golfklub. Der er mange, som gerne vil spille golf men ikke vil knytte sig til en forening eller til den samme golfbane altid, så derfor følte jeg, at der var et behov for frie og private baner. Jeg havde læst, at der var mange unge mennesker, som manglede et sted at spille, så derfor slog jeg til og lavede golfbanen, som også har været en succes i år.

Hvor stort areal har du til rådighed?
Der er 31 hektar, og det passer lige til en fin 18 hullers bane, som dækker alt inden for golfsporten..
Bakkegården er jo som før nævnt din fødegård, hvordan har du det med det? Skulle du ikke have drevet den videre som landbrug?
Helt ærligt, så savner jeg ikke landbruget. Jeg ville ikke være landmand, og jeg blev uddannet som maskinmester. Jeg kom i lære hos smed Jensen i Egebj erg, og der fik jeg en god opdragelse, og vi lærte meget der. Så læste jeg til maskinmester, og derefter var jeg ude at sejle i nogle år. Jeg startede med at sejle med dampskib hos rederiet Chevron. Derefter kom jeg ud på Danfeltet, og så har jeg sejlet på den Engelske Kanal med rederiet Olav Line.
Jeg har også sej let med Juelsminde – Kalundborg ruten og med Århus – Kalundborg.

Golf på Bakkegården 1
Indvielsen den 24. august 2003Golf 2
Efter indvielsen skulle banen prøvespilles.Hvor meget mandskab har du til at hjælpe dig her, for du er da ikke selv greenkeeper?
Nej det er jeg ikke. Jeg har andet at se til, men jeg har to mand fast, så det er ikke det store folkehold, – havde jeg haft landbrug i stedet for golfbane, så havde jeg sikkert været helt alene.
Jeg handler jo også med golfudstyr, og det har jeg gjort siden 1991, men salget er blevet dårligere og dårligere, og det er blandt andet fordi Bilka og Fakta og Harald Nyborg og visse andre også handler med billigere golfmaterialer, men jeg lejer stadigt golfudstyr ud til mange spillere.Underviser du også i golf?
Nej, det vil jeg ikke sige, at jeg gør. Jeg viser dem selvfølgelig, hvordan de skal holde på en kølle, og jeg forklarer dem om de mest elementære ting. Resten må de selv finde ud af, hvis de vil lære spillet.

Golf 3
Der bliver øvet på træningsbanen

Golf parkeringsplads

Golfbanens egen parkeringsplads.Har du også besøg af firmaer?
Ja, det har jeg i allerhøjeste grad. Der er simpelt hen kommet firmaer forbi ude på vejen, og så er de kommet ind og spurgt, om de kunne spille. Det har været vældig godt, jeg kan blot ikke have mere end 36 på et hold. Der er dog en lille gene ved det, for hvis alle menneskerne fra det firma, er en flok sælgere, så kan det godt tage for lang tid, for de er tilbøjelige til at stille sig op mellem et par huller og diskutere de sidste salgstal i budgettet på deres salgsmøde.

Hjælper din kone også til?
Det gør hun kun i weekenderne, idet hun arbejder inde ved Reidersborg i Horsens.

Er der ellers nok landbrugsjord at tage af?
Ja, det kan vi vist roligt regne med, at der er, alene i Århus Amt er der fem projekter til golfbaner i gang og også et projekt på Nordsjælland.
Jeg havde ganske vist lidt problemer med jordbrugskommissionen, det er dem der fordeler landbrugsjorden, og når min jord ikke skulle bruges til landbrug, så kunne der spredes gylle ud på den.
Den ide synes jeg ikke var en særlig god, når jorden skal anvendes til golfbane, og det syntes mine naboer heller ikke.

Hvad mente dine naboer ellers om projektet „golfbane”?.
Der var måske en enkelt, der ikke var så begejstret, men ellers er jeg bakket godt op af naboerne, og det har jeg været glad for. Vi ser da også at Hansted Kloster, bruger det i deres annoncering om lejligheder, “Tæt beliggende ved golfbane”.
Det viser sig, at halvdelen af dem der kommer her, er yngre mennesker fra Århus. Mange af dem er studerende, som gerne vil spille men ikke binde sig til en fast bane.
Jeg kunne godt tænke mig at få fat i nogle af de ældre golfspillere, fordi mandag, tirsdag, onsdag og torsdag formiddag, er der lidt stille og det var fine tider for de lidt ældre og pensionister at spille i. Jeg kunne måske give Ældre Sagen et godt tilbud.
Man skal jo gøre lidt for hele tiden at holde det i gang

Du skal jo også overvintre. Tror du, at du kan det?
Ja det skal nu nok gå, min kone har jo godt arbejde, så jeg håber at kunne få lidt lommepenge der.

Alt i alt er du både økonomisk og miljømæssigt godt tilfreds?
Ja, det er jeg. Jeg tager et år ad gangen, og jeg har jo ikke investeret mere i det her, end at jeg kan pløje det op igen. Det er jo ikke, som hvis der skal anlægges en anden golfbane, så kommer de store entreprenørselskaber, som graver al overjorden af, dræner og planter o.s.v..
Her har jeg haft tre lokale entreprenører, som kom med deres maskiner om morgenen og kørte hjem igen om aftenen, og på 10 dage var alt jordarbejdet færdigt.
Det var faktisk en af de største udgifter, og så var den endda rimelig, bl.a. i kraft af lokale kræfter
En anden vigtig faktor er også, at jorden er min egen. Hvis jeg skulle have været ud og købe jord først, så var det nok blevet nogle andre omkostninger

Dette var faktisk en fortsættelse af artiklen i BROEN om Søren Andersen og slægtsgården Bakkegården., som i løbet af 2 år blev ændret fra elementært landbrug, og til en moderne 18 hullers golfbane, og det er samtidig også et udtryk for, at der er fremsynede mennesker, som kan se, at meget af jorden her i Danmark kan udnyttes til andet end landbrug, og at vi har landbrugsjord nok i Danmark.

Frands Paaskesen

golf værtspar
Eva og Knud Andersen ved hul 18, med Bakkegården i baggrunden.

December – januar – februar 2003/04

Broen 16. årgang – nr. 2

Samtid sport golf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.