Egebjerg under forandring

Tryk her eller på overskriften herunder for at se artiklen i større format

Egebjerg under forandring

Tekst: Vagn Christiansen og Peder Pedersen

Efterhånden er der ikke så mange, der kan huske, hvordan Egebjerg så ud i 1950-erne, men vi få, der kan, husker byen og egnen som et udpræget bondesamfund med nogle få gårde og ejendomme. Alle der boede her havde noget med landbruget at gøre, på den ene eller den anden måde. De unge forlod skolen efter 7. klasse. Til gengæld var der mange karle og piger på gårdene. De serviceerhverv som nu engang hørte med til et bondesamfund: Mejeri, brugs, købmand, smed, murer og tømrer m.fl. levede alle, direkte eller indirekte, af landbruget. Med mekaniseringens indtog i landbruget svandt det ud i medhjælperne på gårdene de unge flyttede fra landbruget og ind til byen. Egebjerg fik efterhånden et mere bymæssigt præg.

Udvikling

Men i begyndelsen af 1960-erne skete der noget. Sognerådet i den gamle Lundum Hansted kommune, med sognerådsformand Chr. Schønemann Hansen i spidsen, købte Magnus Holgersens gård i Egebjerg med henblik på at begynde en udstykning af parcelhusgrunde, i lighed med det man allerede havde påbegyndt syd for Horsens i Tyrsted og Torsted. Senere købte Kommunen også Carl Munks gård.I løbet få år blev boligområderne Vesterhøjsvej og Østerhøjsvej udbygget og man begyndte at interessere sig for området vest for Egebjergvej.I 1965 købte Lundum Hansted Kommune gården ”Egesholm”, som lå der hvor nu Brugsen ligger. Jorden blev, i de første år, forpagtet bort, men efter kommunesammenlægningen i 1970, hvor Lundum Hansted Kommune blev lagt sammen med Horsens Kommune, kom der igen gang i byudviklingen. Første trin var Egesholm, derefter Birkeholm og endelig Askeholm. Da Askeholm, i begyndelsen af 1990-erne var fuld udbygget, oplevede vi en nedgangsperiode i hele samfundet hvor, stort set alt nybyggeri gik i stå, der blev bygget enkelte huse, mest på steder, hvor der kunne presses nogle få stykker ind. Først i året 2000 blev der udstykket et nyt område ”Kastanjevænget” og ”Kastanjeparken” I efteråret 2002 flyttede 14 familier ind i andelsboligerne i Kastanjevænget, og i skrivende stund, bor der 10 familier i Kastanjeparken, medens 3 huse er under opførelse.

Afvikling

Samtidig med udviklingen i udstykningen øst for Egebjergvej, foregår der det stik modsatte på Egeskovvej, som ligger en lille kilometer nord for Egebjerg. Her forsvinder nemlig en hel bydel. Da Danish Crown besluttede at bygge et nyt stort slagteri lige nord for Egebjerg ved motorvejsudfletningen ”Horsens Nord” betød det, at 6 familier måtte forlade deres hjem og finde et andet sted at bo. Samtidig inddrog Horsens Kommune endnu et areal tilindustriformål, her boede yderligere 9 familier. Sammenlagt betød det at i alt 15 familier måtte finde et nyt sted at bo.

”Luskeegnen”

I et tidligere nummer af ”Broen”, blev der stillet spørgsmålet – Hvorfor kalder man Egeskovvej og egnen deromkring for Luskeegnen? – Vi fik aldrig noget fyldestgørende svar, men én ting var alle enige om, det var en egn helt for sig selv med egne skikke og meninger.

Historien

I Broens 11. årgang nr. 3 og 4, var der to artikler, som belyste en del af historien bag ejendommene på Egeskovvej og Skanderborgvej, men på Lykkeholmsvej lå yderligere 5 ejendomme, som også er blevet beslaglagt, dels til slagteriet og dels af det nye industriområde. Jeg har været i arkivet og fundet nogle oplysninger om disse ejendomme.Den første vi kommer til er:

”Mosegården” Lykkeholmsvej nr. 4

Første ejer vi kender hed Anders Sørensen, han boede på gården indtil 1870. Derefter bliver den overtaget af Niels Rasmussen Steffensen. Niels Rasmussen Steffensen driver gården til 1904, herefter bliver den solgt til Carl Jensen, han driver den i 14 år til 1918, hvor den bliver solgt til Jens Elisius Jensen. Han sælger den i 1921 til Nicoline Kirstine og Thorvald Julius Jensen. Thorvald Jensen døde i 1933. Herefter overtog hans søn og svigerdatter Anna og Egon Frederik Jensen gården. De drev den til 1966.

Herefter overtog deres søn og svigerdatter Bodil og Erik Jensen gården. Egon Jensen døde i 1974. Bodil og Erik Jensen boede på gården indtil den i 2001 blev opkøbt af Horsens Kommune, med henblik på byggeriet af Danish Crown slagteriet.

”Lykkeholm” Lykkeholmsvej nr. 8

Første ejere, vi kender er Peter Jørgensen og hans kone Ane Jørgensdatter.I 1856 overtager Hans Hansen gården og driver den til sin død i 1889. Herefter overgår den til hans enke Elsine Caroline Hansen. Hun gifter sig imidlertid to år senere i1891 med Jørgen Rasmussen. Jørgen Rasmussen driver gården i 23 år til 1914 da bliver den solgt til LauritsMonrad Laursen. Fire år senere i 1918 skifter gården igen ejer, denne gang bliver den overtaget af Jens Gertsen, han sælger den imidlertid samme år til Kirsten Marie og AnkerSørensen. Kirsten Marie og Anker Sørensen havde gården indtil 1940, hvor han afstod den til sin søn og svigerdatter Jens og Marie Have Sørensen. Jens Have Sørensen døde i1978, hans enke Marie Have Sørensen solgte herefter gården til Torben Ross Sørensen. Marie Have Sørensen døde i 2002. Torben Ross Sørensen boede på gården til 1995.Herefter blev den solgt til Sabina Sørensen og Henrik Christensen. Nu er den, ligesom naboejendommene, solgt til Horsens Kommune og nedrevet.Egeskovvej 2
Egeskovvej 2
Egeskovvej 6
Egeskovvej 6
Egeskovvej 7
Egeskovvej 7
Egeskovvej 10
Egeskovvej 10
Egeskovvej 14
Egeskovvej 14
Egeskovvej 22
Egeskovvej 22
Lykkesholmvej 8
Lykkesholmvej 8
Lykkesholmvej 15
Lykkesholmvej 15
Lykkesholmvej 20
Lykkesholmvej 20
Skanderborgvej 255
Skanderborgvej 255
Skanderborgvej 261
Skanderborgvej 261
Skanderborgvej 271
Skanderborgvej 271
Skanderborgvej 275
Skanderborgvej 275
Lykkesholmsvej 16
Lykkesholmsvej 16
Lykkesholmsvej 4
Lykkesholmsvej 4

Lykkeholmsvej nr. 15

Ejendommen her er udstykket fra ”Lerkenfelt” i 1954, den var oprindelig på 6 ha.Det var Kirsa og Poul Andersen, der byggede ejendommen og drev den alle årene til Poul Andersens død i 1998. Nu er ejendommen opkøbt af Horsens Kommune. Bygningerne er revet ned på nær en nyere hal.

Lykkeholmsvej nr. 16

Det er ikke meget vi ved om ejendommen her, kun at Marie og Frederik Olsen købte den i 1930. Men allerede året efter i 1931 var Frederik Olsen så uheldig at blive sparket af en hest ude i stalden og den ramte så uheldig, at han døde af det. Hans enke Marie Olsen drev ejendommen videre i ét år. Derefter solgte hun den i 1932 til Anton Emil Hansen. Emil Hansen blev senere gift med Else Marie. Sammen drev de ejendommen til Emil Hansens død 1983.Else Hansen døde i 1997. Herefter blev den overtaget af deres søn Jens Jørgen Hansen. Han har så boet der siden, men nu er også denne ejendom, der var på ca. 10ha., solgt til Horsens Kommune til fraflytning 1. okt. 2004

”Lindegården” Lykkeholmsvej nr. 20

Gården var oprindelig på 12 ha., men motorvejen tog en bid af kagen, så der kun blev 8 ha. tilbage. Om gårdens historie ved vi ikke så meget. Helena og Axel Nielsen købte gården i 1949 og drev den 1976, da blev den solgt til Jørgen og Kim Bro, som imidlertid solgte den igen året efter i 1977 til Niels B. Rasmussen. Niels Rasmussen blev der også kun ét år. Han solgte den i 1978 til Henny og Gudmund Hansen og de har boet der siden,men nu er den, som de øvrige ejendomme på stedet, opkøbt af Horsens Kommune, til fraflytning pr. 1. okt. 2003.Det nye storslagteri, der bliver det mest moderne i Europa.
Det nye storslagteri, der bliver det mest moderne i Europa.

Vagn Christiansens erindringer

Jeg vil lige komme med en kommentar til den seneste udvikling på min hjemegn, ”Luskeegnen” Jeg her jo haft min barndom og ungdom dér. Det er vemodigt, at det hele nu skal jævnes med jorden. Der hvor så mange familier har fået til dagen og vejen. Men udviklingen, som vi ikke kan stoppe, har stor magt. Egnen har også været hårdt ramt, først kom omfartsvejen og derefter motorvejen, og den trekant op til Gedved, der blev tilbage, kunne slagteriet bruge, meningen er så, at andre også kan flytte derud med noget industri.

I en af de to tidligere artikler i Broen, som omhandlede Egeskovvej, har jeg fortalt nogle barndoms og ungdomsminder derude fra, dem vil jeg ikke gentage her. Jeg vil blot slutte med at udtale min fulde forståelse for alle derude, for det er ikke rart, når man næsten bliver smidt ud af sit hjem.

Kilder:
Hansted Sognearkiv
Tinglysningskontoret i Horsens
Oplysninger fra privatpersoner
Luftfotoerne er udlånt fra Hansted Sognearkiv, Jens Jørgen Hansen og Erik Jensen

Billedreportage
Ejendommene på Skanderborgvej, Egeskovvej og Lykkeholmsvej som de så ud den 17. juni 1963 da en fotograf fra Kastrup Luftfoto tog billederne her.
Fotoet af Mosegården og Lykkeholmsvej nr. 16 er dog noget ældre (ca. 1940.)

September – oktober – november 2003

Broen 16. årgang – nr. 1

Lokalhistorie

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.