Hansted Strandgård

Klik her eller på overskriften herunder for at se artiklen i bladformat

Hansted Strandgård
Hansted Strandgård, der i dag ejes af Anne og Jeppe Christensen ligger smukt med sine marker ned til nordsiden af Nørrestrand. Hansted Strandgård er også en gård med en hel del historie, som langt tilbage har været “Fæstegård” under Hanstedgård og Hansted Hospital. Før den fik sit nuværende navn omtaltes den helt tilbage i 1700 tallet, som gård nr. 13. Både Hansted Strandgård og nabogården Strandholt har begge ligget i Hansted by, så de er begge udflyttergårde. Først omkring 1850 blev de selvejende, det vil sige at fæsterne købte dem til sig selv.

Tekst: Frands Paaskesen

Hansted Strandgård 1880
Hansted Strandgård anno 1880.

Anne og Jeppe Kristensen, vil I præsentere jer selv?

“Jo” siger Jeppe.”Jeg er født i Vrigsted i Bjerre Herred, og jeg er 37 år gammel.
“Og jeg” siger Anne, “jeg er født her på Hansted Strandgård, og jeg er 33 år.
Hele familien her på gården består af os to, og så Rasmus på 6 år.
Jeppe fortæller videre. Med hensyn til min fødegård i Vrigsted, så dannede min mor og min bror et I/S selskab. Efter at selskabet kørte i et par år, købte Anne og jeg dem ud i 2001.
Så købte vi Bregnedgård, ved siden af Højballegård, som vi også driver. Her bor for øvrigt vores medhjælper.
Min landbrugsuddannelse er 5 måneders grundskole på Borris Landbrugsskole, og derefter tog jeg driftlederuddannelse på Næsgård Agerbrugsskole på Falster.
Så har jeg været ude at rejse nogen tid, jeg var blandt andet et års tid i Australien, hvor jeg selvfølgelig arbejdede ved landbrug.
Både før og efter australiensturen har jeg arbejdet med svine- og planteavlsproduktion forskellige steder her i landet.
Med hensyn til Hansted Strandgård, fortæller Anne, så overtog min far, Knud Rasmussen, gården i 1966 efter Peder Pedersen, som var en meget kendt mand i sognet. Min far drev så Hansted Strandgård indtil 1992, hvor vi lavede et I/S selskab. I år 2000 købte vi mine forældre ud.

Anne Rasmus og Jeppe Christensen
Anne, Rasmus og Jeppe Christensen.

Hvordan driver I så gården i dag?
Vi driver fortrinsvis med svineavl. Vi køber smågrisene ved 30 kg, og feder dem op til slagtning.
I Vrigsted producerer vi ca. 5000 svin om året, og her på Hansted Strandgård bliver det til ca. 8000 svin.
Når Bregnedgård bliver gjort klar, kan vi producere ca. 9000 svin der. Det vil give en årlig produktion af godt 20.000 svin.
Jorden på knap 400 ha. drives med byg og hvede samt rødsvingel og rajgræs, og så har vi et mindre areal med sukkerroer til Assens Sukkerfabrik. Jeg har i alt to medhjælpere hele året.

Hvad er så din indsats i det daglige Anne?
Jeg er faktisk uddannet kok og tjener. Da vi blev gift boede vi i Odder, men så flyttede vi hertil i 1992. Så var jeg et par år på Bygholm Park Hotel, både som kok og tjener.
Derefter blev jeg ansat på Hedensted Planteskole, fordi jeg trængte til luftforandring.
Så fik jeg Rasmus, og jeg gik hjemme ved ham i to år.
Derefter havde jeg to år, hvor jeg igen var ansat på Bygholm Parkhotel, blandt andet som Oldfrue I August 2001 fik jeg et job som konsulent hos Cortex i Hornsyld, som er et ret krævende arbejde, hvor jeg er nødt til at rejse rundt i hele landet.
I november 2001 blev jeg så valgt ind i Horsens Byråd. Det er et meget spændende arbejde, som jeg er glad for.
Så er der spørgsmålet om, hvordan jeg får tid til at arbejde uden for gården.
Jo, jeg har købt mig fra rengøring, og jeg har en aftale med et vinduespudserfirma og noget hjemmeservice. På den måde klares de daglige pligter.

Jeppe Kristensen fortæller videre: Den måde, vi bor på i dag, og den måde vi lever på, gør at vi ikke er så bundne af erhvervet landbrug, som man var før i tiden. Vi er i dag godt hjulpet med maskiner og mekanik, men vi skal passe på med at overholde arbejdstiden i
landbruget, for ellers kan det godt komme til at knibe med at få medhjælp fremover.
Hvis jeg skal spå om landbrugets fremtid, så kan jeg i hvert fald med sikkerhed sige, at det stadig vil blive større og større landbrug.

Godt naboskab
Jeg vil ikke undlade at nævne det gode naboskab, vi har her, specielt sammen med Mogens Holm Jensen på Hanstedgård. Er der brug for hjælp, enten fra den ene eller
den anden side, så træder vi til, hver i sær. Det kan dreje sig om en mejetærsker eller et andet redskab der er brug for. Der er aldrig noget regnskab i mellem os, fordi det først og fremmest drejer sig om at få høstet mens tid er.

Begge gårdene holder også julefrokost sammen, og når hele mandskabet med damer er samlet, kan det godt blive til en snes stykker.
Vi har for øvrigt også vores eget flag, som bliver hejst på Hansted Mark, hver gang vi holder fest.

Murinskriptioner
Karle og tjenestepiger har gennem tiderne efter endt
tjeneste på Hansted Strandpård, ridset deres navn i
murstenene.

Jeg synes også selv, at Hansted Strandgård har en dejlig beliggenhed, den ligger ude på landet, men alligevel tæt ved byen.
Da stuehuset blev bygget i 1880, tænkte man ikke så meget på, at man skulle kunne se vandet fra stuerne, men det kan vi nu alligevel i dag oppe fra vores soveværelse på 1. sal, hvorfra man tydeligt kan se Nørrestrand.

Vi er glade for at bo her, og jeg er glad for at arbejde med landbrug, siger Jeppe, selv under de vilkår der bydes landbruget i dag.

Dette interview må da i hvert fald give indtryk af, at et par unge mennesker godt kan leve af at drive et moderne landbrug, og samtidig kan få tid til også at interessere sig for, hvad der i øvrigt sker i samfundet.

Jeppe, Anne og Rasmus Christensen

Marts – april – maj 2003

Broen 15. årgang – nr. 3

Samtid erhverv landbrug

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.