Manden på Hansted Mølle

Manden på Hansted Mølle

Inger og Carl Oluf Madsen har skabt et smukt og præsentabelt hjem på Hansted Mølle. Overalt er der værnet både om de gamle ting og om bygningerne, og vandmøllen kan stadig trække kværnen, så kornet bliver malet til mel.
Hansted Vandmølle er så ganske afgjort en perle i sognet.

Tekst: Frands Paaskesen

Hansted Hospitals beslutning om at stoppe som plejehjem kom bag på alle – også de knap 150 lokale medlemmer af Foreningen Hansted Hospitals Venner.

Foreningen blev oprettet for tre år siden, og medlemmerne har gjort et meget stort frivilligt og ulønnet arbejde med omsorg og aktiviteter for Hospitalets beboere.

Formanden for foreningen Carl Oluf Madsen, der bor med sin familie på den gamle Hansted Mølle, står helt uforstående overfor beslutningen om lukning – og støtteforeningens fremtid skal nu drøftes på en generalforsamling i nær fremtid.

På den baggrund har Frands Paaskesen fra BROEN’s redaktion besøgt Carl Oluf Madsen på Møllen og bedt ham om at fortælle lidt om sig selv og livet på sognets gamle Mølle sammen med hustruen Inger.

Efter samtalen bringes Carl Oluf Madsens kommentar til beslutningen om lukning af

Hansted Hospital og hans vurdering af Støtteforeningens fremtid. (Red.)

“Carl Oluf Madsen, kan du fortælle lidt om dig selv?”
“Jeg er født i Tåning hvor mine forældre havde en landbrugsejendom.

Landbruget har altid haft min interesse, så det var helt naturligt, at jeg skulle have en landbrugsuddannelse.

Efter militærtjenesten kom jeg på Bygholm Landbrugsskole. Opholdet her inspirerede mig til at fortsætte den teoretiske del af landbrugsuddannelsen med et landbrugsteknikker studie på Vejlby Landbrugsskole.

Jeg valgte maskinteknik linjen, hvilket førte til, at jeg fik arbejde på Statens Redskabsprøver Bygholm.

Jeg havde imidlertid truffet Inger, vi blev gift og stiftede hjem i Torsted.

En god nabo fik mig til at skifte job, nemlig til Egedal Maskinfabrik.

Jeg fik naturligvis meget kendskab til Hansted- Egebjerg området gennem mit arbejde på Egedal. Inger er opvokset i Egebjerg, idet hendes forældre, Gerda og Olaf Petersen havde en landbrugsejendom i Egebjerg, men flyttede til Bleld i 1962.

Gennem min søster og svoger der bor i Hansted, fik vi kendskab til at Hansted Vandmølle var til salg, og vi syntes straks at det var et dejligt sted. Ganske vist med nogen betænkelighed, for vi boede jo i nyt hus i Torsted, købte vi stedet. Men vi var jo unge, havde friske kræfter og ingen børn, så vi tog fat med en renovering af møllen.

Vi har nu boet her i 27 år og har 2 børn, Anders som er

uddannet tømrer og Anne Katrine, der nu er i gang med en læreruddannelse.”

Hvad er dit erhverv i dag, Carl Oluf?”
“Jeg har en lille forretning som sælger maskiner og hjælpemidler til planteskoler og frilandsgartnere, stort set det samme som jeg arbejdede med på Egedal. Vi importerer maskiner fra mange lande i Europa og sælger videre i Danmark og lidt til Norge. Vi har på den måde ingen produktion, og når jeg siger vi, så er det fordi Inger, som har sin hovedbeskæftigelse inden for bankverdenen, er med til at trække læsset”. Vi rejser altid sammen når vi er ude at købe ind, eller når vi er på messer eller udstiIlinger.

Selvom rejselivet til tider kan være lidt stresset, har vi så friheder på andre måder, det er en stor fordel at Inger kan tilpasse sine feriedage, så hun kan være med, hun er jo mit omvandrende kontor.

Vi har nu drevet den forretning i seks år, og har mange gode kunder. Når man er alene om salg, levering med videre, får man en god personlig kontakt til kundekredsen, hvilket jeg tror er en stor fordel.

Jeg er ikke ked af, at jeg i 1995 fik mulighed for at søge nye udfordringer.

Inger og Carl Oluf Madsen, som nu har boet på Hansted Mølle i 27 år; ses her ved den gamle vandmølles kværn, der stadig kan male korn til mel.

Selve Mølleriet som det ser ud i dag – med den gamle kværn på l. sal. Stuehuset med beboelse for Inger og Carl Oluf Madsen ligger til venstre derfor.

Hansted Hospitals ledelse synes ude af trit med vort lokalsamfund

Tekst: Carl Oluf Madsen Formand for Foreningen Hansted Hospitals Venner

Carl Oluf Madsen, formand for Hansted Hospitals Venner

Hansted Hospital lukker ned og hvad så med Vennerne ? Skal ‘i gå i “Kloster” eller hvad?

Nej, jeg tror nu ikke, vi skal i “Kloster”, men vi bliver da tvunget til at drosle aktiviteterne ned – helt ned endda.

l bestyrelsen har vi naturligvis diskuteret fremtiden for Foreningen Hansted Hospitals Venner. Det er jo en privilegeret lille forening med en stor aktiv medlemsskare og en økonomi, som mange sikkert vil misunde os. men fra december, har vi ingen steder at bruge resurserne.

På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen foreslå, at foreningen går ned på vågeblus i en periode på måske fem år.

Vi har så det håb. at Horsens Kommune har fået etableret et plejecenter i vort område, hvor Hansted Hospitals Venner måske med et nyt navn så kan være til støtte for det nye plejecenters beboere.

Tak for hjælpen
Fra bestyrelsens side skal der herigennem lyde en stor tak til alle, som har støttet os i de 3 år vi fik lov at være aktive på Hansted Hospital. Vi har følt en overvældende opbakning bag foreningen fra såvel lokalområdet som fra pårørende til beboerne på Hospitalet samt hos de fonde, hvor vi har søgt økonomisk hjælp.

Men hvordan kunne det så ga så galt, at Stiftelsen Hansted Hospital skænket af den gudfrygtige Dorthea l Hansdatter Lottrup, til gavn for sognets gamle, svagelige og syge beboere pludselig skal ændres til et lejlighedskompleks for mere velstillede selvhjulpne personer?

Pengemaskine
Var det en kommunikationsbrist mellem Horsens Kommune og Hansted Hospitals ledelse?

Var det fordi ledelsen, bestyrelsen er sammensat af en gruppe, som måske ikke·har føling nedad?

Var det fordi Hansted Hospital skulle laves til en pengemaskine?

Eller var det fordi tiden simpelthen var løbet fra den gamle driftsform?

Osv. osv.

Ja, der er mange spørgsmål, som melder sig hos os udenforstående. En ting er imidlertid sikkert: Der vi l ske store forandringer med vor snart 300 år gamle kulturperle

HANSTED HOSPITAL – (til det bedre? – måske.)

Carl Oluf Madsen
Formand for Hansted Hospitals Venner

Det statelige gamle Hansted Hospital set ovenfra med Hansted Kirke i baggrunden

Det statelige, gamle Hansted Hospital set ovenfra - med Hansted Kirke i baggrunden.

BROEN 14. årgang nr. 2 – december 2001 – januar – februar 2002

Samtid, erhverv, vandmølle, plejehjem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.