Husene og deres beboere på Vandværksvej

Tryk her eller på overskriften herunder for at se artiklen i bladformat

Vandværksvej

Tekst: Peder Pedersen

I forlængelse af min artikel i forrige nummer af Broen “Grusdalsvej, dens huse og beboere i historisk belysning” går vi nu videre ad Vandværksvej. De første huse vi kommer til er fra samme tidsperiode som husene på Grusdalsvej. En del af husene her på Vandværksvej er byggede efter loven om – Landarbejderboliger – Da 2.verdenskrig brød ud i 1940, blev det i folketinget vedtaget, at staten skulle yde støtte og billige lån til opførelse af nye boliger til landarbejdere. Rimeligt nok, for det var som regel den gruppe, der boede i de dårligste boliger her ude på landet.
Renter og afdrag på lånene var sat så lavt, at en arbejderfamilie kunne få råd til at bo i et hus der var bygget efter den lov. Der var visse betingelser, som skulle opfyldes hvis man skulle gøre sig håb om at komme i betragtning. Hvordan huset, helt præcist skulle se ud, var der ikke krav om, men der var visse retningslinier, som skulle overholdes. Det var f. eks.et krav, at bygherren havde fast arbejde og, at han var i stand til at betale grunden af sin egen lomme, grunden skulde for øvrigt være stor efter datidens målestok, mindst 1000 m 2 , det var tanken at familien skulle have mulighed for at dyrke grøntsager nok til eget brug. Ordningen varede til engang sidst i 60-erne

Vandværksvej 2
Huset her på nr. 2 er opført i 1944 af Inger og Martin Hansen. Martin blev kaldt “Tusindkunstneren” Man sagde om ham, at han mestrede mere end fyrre discipliner, helt forkert var det nu heller ikke. At remse op alle de færdigheder han besad, ville føre alt for vidt. Det han nok var mest kendt for var hans arbejde som tækkemand, utallige er de tage han har tækket i Egebj erg og omegn. Ja, langt udenfor sognets grænser var der bud efter ham. Hjemmeslagtning var også en af hans mærkesager. Hele december måned var fuldt besat med slagtninger. Alle ville gerne have julegrisen slagtet så nær på jul som muligt, der var jo ingen frysere dengang. Tørvegravning og brolægning var også blandt hans discipliner. Som et kuriosum kan nævnes, at i 1942 da landet var plaget af isslag og næsten alle telefonledninger var faldet ned, gik der umådelig lang tid før telefonselskabet kunne nå at få dem sat op igen. Men her trådte Martin til. Han gik til telefonabonnenterne og spurgte om de ville have deres ledninger samlet igen. Det ville mange selvfølgelig gerne. Martin havde ganskevist ikke udstyr til at klatre i masterne, men så han satte bare en stige til masten og så klatrede op og bandt ledningerne sammen.
Efter nogle års forløb købte Inger og Martin Hansen grunden ved siden af deres egen, der hvor nu Grusdalsvej 4 ligger. På grunden byggede Martin et stort hønsehus, resten af grunden blev brugt til grøntsager. Nævnes skal det da også, at Martin havde en længere række bistader stående i sin have. Så sig ikke, at der ikke skete noget oppe hos Inger og Martin.
I 1969 købte Lillia Christensen grunden med hønsehuset. Hun brød hønsehuset ned og byggede et dejligt hus til sig selv.
Martin Hansen døde i 1973. Inger blev boende i huset til 1988, da flyttede hun ned på Hansted Hospital og huset blev solgt til Henriette Andersen og Poul Kragslund Jensen. 1995 blev huset solgt til den nuværende ejer Kristina Johanne Sørensen.
Inger Hansen døde i 1990.

Vandværksvej 4
Ragnhild og Aksel Laursen byggede huset her i 1944, samme år som nabohuset. Aksel var søn af skomager Rasmus Laursen Hansted, der var døvstum. Vi børn var ikke så glade for, at blive sendt ned til Rasmus Skomager med et par sko, der skulle repareres, for den eneste måde vi kunne kommunikere med ham på var ved at skrive en besked til ham med et stykke kridt på en tavle.
Aksel var ansat som chauffør hos vognmand Sørensen. Axel døde i en ret ung alder i 1965. Ragnhild Laursen havde forskellige småj obs, bl. a. bestyrede hun frokoststuen / lærerværelset på Egebjergskolen, var hjemmehjælper, eller husmoderafløser som det hed dengang, arbejdede i en årrække på Gummivarefabrikken inde i Horsens. Endvidere var hun medlem af det sidste sogneråd i Lundum-Hansted Kommune før kommunesammenlægningen i 1970. Ragnhild blev boende i huset til 1992 da blev det solgt Mona og Tommy Asbjørn Mortensen, som bor der i dag.
Ragnhild flyttede op på Vesterhøj svej, hvor hun boede til hun i 1995 flyttede ned på Hansted Hospital. Ragnhild Laursen døde i 1999

Vandværksvej 6
Selvom huset her er bygget i 1941 har det ikke nogen lang ejerliste, i de 60 år der er gået, har der kun været to ejere.
Det blev bygget af Hulda og Peter Christiansen. Peter var, ligesom naboen vi besøgte før, ansat som chauffør hos Vognmand Sørensen på den modsatte side af vejen. Han havde et tilnavn: “Peter Blitz” den lastvogn han kørte var en Opel Blitz. Da Hans Sørensens vognmandsforretning stoppede i 1954 blev Peter arbejdsløs, derfor begyndte han som selvstændig vognmand. Han byggede en stor garage ved siden af huset til sin lastvogn, garagen er siden bygget om og moderniseret flere gange.
Hulda døde i 1968 og Peter i 1977.
Huset blev nu solgt til den nuværende ejer Søren Lindkær Jensen, som er tømrer.
For nu at få historien til at hænge sammen tidsmæssig, bliver vi nødt til at gå en tur over på den anden side af vejen og kommer til:

Vandværksvej 1
Grunden her lå i mange år ubebygget hen. Oprindelig hørte den til grusgraven på den anden side af vejen som ejedes af vognmand Sørensen, her kunne også graves grus, men grunden lå jo mellem to veje og var alt for lille målt med vognmand Sørensens alen. Derfor solgte han i 1927 grunden til Murermester Carl P. Siig. Siig gravede noget grus til eget forbrug, men det blev nu aldrig til det helt store. Efter nogle års forløb solgte han grunden til ejeren af nabohuset Søren Munk, som lagde den til sin have.
I 1980 blev grunden overtaget af Karen og Kurt Baunsgaard, som byggede et dejligt hus der til sig selv. De bor der stadig.

Vandværksvej 3
Er bygget ca. 1920 af Frederik Frederiksen, han var an-sat som assistent nede ved Horsens Vandværk. I mange år lå huset helt frit på marken uden naboer til nogen af siderne. 1940 blev huset solgt til Margrethe og Søren Munk. De kom fra en ejendom på Egeskovvej. Søren var amtsvejmand, dvs. han holdt vejen i orden fra Horsens til et sted mellem Gedved og Tebstrup, foruden et godt stykke af Østbirkvej.

Vandværksvej 3
Vandværksvej nr. 3 foto sep. 1939, billedet er taget fra “Bavnehøj”

Søren Munk døde i 1975, Margrethe døde i 1982. Herefter blev huset solgt til Henning Nissen. I 1986 blev huset igen solgt, denne gang til den nuværende ejer Benny Sander Højgaard.
Husene vi lige har besøgt, helt fra Egebjergvej og hertil, ligger alle på jord, som oprindelig har tilhørt “Højvang” Nu går vi så over skellet til jorden, som har tilhørt “Skovgaard” Det første hus vi kommer til er:

Vandværksvej 5
Her byggede Elly og Søren Rasmussen et hus i 1943. De havde før boet i Hansted. Søren arbejdede, som så mange andre, i vognmand Sørensens grusgrav. Han blev senere an-sat som graver ved Hansted Kirke. Elly bestyrede “kontrolstedet” Dengang vidste alle hvad et kontrolsted var, men i dag kræver det nok en forklaring. Når man som lønmodtager var organiseret i en fagforening og blev arbejdsløs, kunne man få understøttelse, men det krævede, at man hver dag mødte op på kontrolstedet og fortalte, at man ingen arbejde havde, “satte sit kryds” Det var den funktion Elly havde. Desuden havde hun også arbejdsformidlingen, eller arbejdsanvisningskontoret, som det hed dengang. Det var jo meget praktisk, at have begge de to funktioner samlet på et sted og Elly styrede det hele med fast hånd.
For at få en lidt større have købte de nabogrunden på nr. 7.
Søren Rasmussen døde i 1971. Elly blev boende i huset til 1997. Da blev det solgt til Helene Lind og Jens Jensen, som bor der i dag.
Elly Rasmussen døde i 1998.

Vandværksvej 7
Som før nævnt købte Elly og Søren Rasmussen grunden her for, at få en større have, men i 1986 blev den solgt til Poul Erik Kjær Petersen, som dog kun havde den i to år til 1988, da blev grunden solgt til Elektriker Knud Kristensen, som byggede en stor garage på grunden.

Vandværksvej 9
Asta og Henry Ahle byggede huset her i 1958, de havde dog købt grunden allerede tre år før i 1955. Asta har været syerske og arbejdet på gartneriet hos Henning Nikolajsen. Henry er uddannet svejser og har haft arbejde hos Hede Nielsen i Horsens. Henry er måske mest kendt for sit harmonikaspil, Han har været primusmotor for et amatørorkester “Unoderne” som har til huse i den gamle brugs. Asta og Henry bor stadig i huset og nyder nu deres otium.

Vandværksvej 9 og 11
Vandværksvej nr. 9 og del af nr. 11 Personerne er: Fra v. Asta Ahle, Henry Ahles broer, bag han, næsten skjult, Henry Ahle. Ved hjørnet af huset Asta og Henrys tre piger. Udenfor nr. 11 Andreas og Anna Skovlund med deres to børn. Luftfoto fra 1960. Bemærk områderne foran og bag husene!

Vandværksvej 11
Anna og Andreas Skovlund Andersen købte også deres byggegrund i 1955 ligesom naboen, men de byggede deres hus samme år. Andreas arbejdede ved Horsens Vandværk. Han døde i 1988. Anna blev boende i huset til 2000 da solgte hun det til Heidi Larsen og Carsten Bloch og flyttede ind i en andelsbolig på Birkeholm.
Heidi har sine rødder på Østerhøjsvej i Egebjerg

Vandværksvej 13
Huset her på nr. 13 er bygget i 1954 af Axel Børge Jensen. Seks år senere i 1960 købte Helga og Aage Mikkelsen det. Aage arbejdede på en kartonnagefabrik inde i Horsens, Helga har haft forskellige jobs. Det som de fleste her i Egebj erg kender Helga og Aage bedst for er nok deres engagement i “fredagsklubben” i den gamle brugs. Aage Mikkelsen døde i 2000. Helga bor stadig i Huset.

Vandværksvej 15
Anna og Børge Nielsen byggede huset her i 1956. Børge havde arbejde på et engroslager inde i Horsens og Anna var kendt som “Anna Sypige” Efter Børges død 1991 blev Anna boende i huset nogle år, men er nu flyttet i en ny ældrebolig på Egevej. Huset er ikke solgt endnu.

Vandværksvej 17
Jacob Smalz er egentlig født i Rumænien, men kom her til Egebjerg efter 2. verdenskrig og følte sig så godt tilpas her, at han i 1965 byggede huset her på nr. 17. Jacob har haft forskellige jobs inde i Horsens, foruden at han har pas-set sit hus og sin have, ja, han har nok den mest velplejede have i hele byen. Jacob Smalz bor endnu i huset.

Vandværksvej 19
Huset her er bygget i 1965 af Lis og Poul Erik Nielsen. Poul Erik Nielsen er typograf. Han har desuden en fritidsinteresse, han spiller trompet i Horsens Brassband. Lis og Poul Erik Nielsen bor stadig i huset.

Vandværksvej 21
Marta og Jens Christensen byggede huset her i 1965. Jens var maler, han døde i 1976, herefter solgte Marta huset til Magda og Alfred Nielsen. Alfred døde i 1993. Magda bor endnu i huset.
Nu går vi tilbage og tager den anden side af Vandværksvej, vi begynder med:

Vandværksvej 8
Ingrid og Otto Pedersen, byggede huset i 1964. Ingrid bestyrer en forretning inde på Nørregade i Horsens, medens Otto har været ansat på bygningskontoret i Horsens Kommune. De bor stadig i huset

Vandværksvej 10
Huset her er bygget i 1965 af Tage Jensen, som var kørelærer. Folk på gaden siger, at det er det eneste hus, som er bygget to gange. Da murerne var næsten færdige løb de fra deres arbejde, og det viste sig at arbejdet var gjort så dårligt, at huset måtte brydes ned og opføres igen. Det var et stort arbejde, at få stenene rensede så de kunne bruges igen. Allerede året efter i 1966 blev huset solgt til Magnus Rasmussen, som også kun boede i huset i ét år til 1967, da solgte han det til Gerda og Hans Graakjær, som så til gengæld stadig boer der. Hans Graakjær har en ledende stilling på iltfabrikken i Hedensted.

Vandværksvej 12
Huset er bygget samme år som nr. 10 nemlig i 1965 af Karen og Chris Peter Olesen Norup. Chris Norup havde en ledende stilling indenfor Post Danmark. Karen var lærer på Egebjergskolen. Karen og Chris Norup solgte huset i 1972 til de nuværende ejere Ester og Ole Schmidt. Ester er lærer på Egebjergskolen og Ole er naturvejleder.

Vandværksvej 14
Nr. 14 er bygget i 1963 af de nuværende ejere Anny og Benny Madsen. Benny Madsen er uddannet som metalsliber. Anny og Benny bor stadig i huset.

Vandværksvej 16
Kaj Milwertz byggede huset her i 1964. Fem år senere blev det solgt til Axel Pedersen, som også boede der i fem år til 1974, hvor det blev overtaget af Marius Vestergaard. Efter endnu en fem-års periode blev huset i 1979 igen solgt, denne gang til de nuværende ejere Bodil Jørgensen og Poul Hansen. Bodil og Poul arbejder begge på Chemitalic

Vandværksvej 18
Annalise og Olau Rude Jensen byggede huset på nr. 18 i 1963. De boede der i 19 år til 1982 da de solgte det til Frank Herborg Glibstrup og flyttede selv til et nedlagt landbrug ved Lundum. 1989 skiftede huset igen ejere. Denne gang blev det købt af Gerda og Olaf Petersen, de kom fra Bleld, hvor de i mange år havde drevet en gård, nu ville nyde deres otium i Egebjerg. Gerda døde i 1998 og Olaf i 1999.
I 2000 blev huset solgt til Lene Andersen og Søren Klausen.

Vandværksvej 20
Huset her er bygget i 1961 af Kirsten og Peder Olesen. Peder Olesen havde været lærer, sammen med sin kone nød de deres otium her i Egebj erg. Efter deres død blev huset i 1976 solgt til Bjørn Jørgensen, som boede der til 1981. Den nye ejer hed Flemming Brun. Han solgte igen huset til de nuværende ejere Anja Runge Nielsen og John Hansen. Anja har sine rødder på Vesterhøjsvej i Egebjerg

Vandværksvej 22
Huset her på nr. 22 er bygget i 1961. Det var Lis og Heinrich Hudecek, som byggede det. Heinrich er uddannet metalsliber og værktøjsmager, Lis har i mange år arbejdet på Chemitalic. Nu efter 40 års forløb bor Lis og Heinrichstadig i huset. Næst efter Asta og Henry Ahle må det vist være dem, der har boet på Vandværksvej i den længste årrække. “Godt at have faste holdepunkter i tilværelsen”

Vandværksvej 24
Blev bygget i 1962 af Betty og Lars Hein Nielsen. Huset blev, for størstedelens vedkommende, bygget af genbrugsmaterialer og stod i lang tid uden at være gjort færdig, der-for var det, i begyndelsen, ikke så kønt at se på. Men det er der for længst rådet bod på. Nu er det renoveret og moderniseret efter alle kunstens regler. Lars Hein døde i 1977. Betty blev boende i huset til hun i 1986 flyttede ind på Lindehøj. Her døde hun i 1995
Huset blev i 1986 solgt til Michael Johansen og T. Jørgensen, som bor der i dag. Michael er fængselsbetjent og hans kone er folkeskolelærer.

Vandværksvej 26
Huset her blev bygget samme år som nabohuset 1962. Det var Grethe og Villy Jonassen som byggede det. Villy var smed, Grethe havde forskellige småjobs. Villy døde i 1990. Herefter solgte Grethe huset til Jack Svendsen, som bor der i dag.

Vandværksvej 28
Irma og Keld Sahner byggede huset her i 1964. Keld er uddannet gulvpålægger, Irma har haft forskellige jobs. Hun har, i mange år gjort rent i skolen. Men det hun er nok mest kendt for er sin tid i Legestuen i den gamle brugs, det er ikke så få børn, som har haft nogle gode timer sammen med Irma. Det skal også lige nævnes, at Irma har en særdeles god sangstemme, hun synger i en amatørgruppe og under-holder gerne på plejehjem og lignende.
Irma og Keld Sahner er også blandt “de gamle” på Vandværksvej.

Her slutter så historien om Vandværksvej. Hverken husene eller beboerne her på vejen har 100 år på bagen, men aiigevel har vejen og dens beboere en historie der har fortjent en omtale. For beboerne her, har Vandværksvej uden tvivl været verdens centrum og et godt sted at bo.

Vandværksvej 22
Vandværksvej 22. Beboes af Lis og Henrichs, der har boet i huset siden det blev
bygget i 1961. Foto ca. 1970.

Juni – juli – august 2001

Broen 13. årgang – nr. 4

Lokalhistorie

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.