Besøg på 3 STJERNET A/S Langmarksvej 1, Horsens

Klik og se artiklen i bladlayout

Besøg på 3 Stjernet

Tekst: Frands Paaskesen

Direktørerne Kurt Møller og Harley Clausen
Når vi kører fra Horsens til Hansted eller Egebjerg har 3 STJERNET den smukke beliggenhed højt til venstre for vejen. Adm. Direktør Harley Clausen, som bor i Egebjerg, fortæller her om en af Horsens kendte virksomheder.

Lad os begynde med Langemarksvej, hvor vi befinder os nu. Alle vore produkter bliver faktisk produceret her. Pølsefarsen bliver hakket her og stoppet i tarme.

Her lagre vi stadigvæk pølserne efter den gamle lagesaltningsmetode, som vor salami blev kendt for. Det bliver der ikke lavet om på. Her bliver salamipølserne også skåret i skiver og pakket i bordpakker.

Alle de hele pølser bliver kørt til Hansted, hvor de bliver røget i store, moderne klimalagerrum og derefter vacuumpakket og kartonneret. Også vore kogevarer røget medister, kødpølse og andet bliver skiveskåret i Hansted.

De færdigpakkede varer fra Langmarksvej bliver også kørt til Hansted, idet vi har et nyt fælles færdigvarelager, hvorfra alle varer bliver ekspederet til både ind- og udland.

Vor virksomhed i Hansted er bygget i 4 etaper, efterhånden som behovet for ekstra plads opstod. Første gang i 1989 og sidste gang i 1998, hvor vi indviede vort færdigvarelager.

På lang sigt er det nok planen, at hele fabrikken flytter til Hansted. Vi købte 200.000 kvm. jord af Horsens Kommune, og vi har indtil nu kun bygget på ca. 10.000 kvm.

Som altid, når en virksomhed skal finde en ny placering, var der megen medieomtale i forbindelse med nybyggeriet. Selv var jeg meget vemodig ved tanken om, at de store flotte træer ved indkørslen til Hansted ville forsvinde, men firmaet brugte mange penge og resurser på at få området til at fremstå smukt og i pagt med naturen, og jeg synes helt ærligt, at det er lykkedes.

Til mit spørgsmål om der er sket forandring i 3 STJERNET A/S, efter at det er blevet solgt til den svenske koncern AB SARDUS, svarer Harley Clausen:

”Som bekendt fejrede firmaet 50 års jubilæum i maj sidste år. Firmaet blev stiftet af Aage Jensen og hed oprindeligt Aage Jensen Salami A/S. Da firmaet var ca. 20 år gammelt, kom Aage Jensens svigersøn Steen Kramer med i firmaet. Familien Kramer ejede firmaet, indtil det blev solgt den 1. januar 2000, og Steen Kramer drev det – først som direktør og senere som bestyrelsesformand.

AB SARDUS af 10 forskellige levnedsmiddelvirksomheder og er med købet af os repræsenteret inden for næsten hele pålægssektoren.

Egentlig føler vi ikke noget pres fra svenskerne. Virksomheden kører jo også godt, så der er ingen grund til at lave om på tingene.

AB SARDUS er ikke nogen kæmpekoncern. Før købet af os var de målt i antal ansatte kun ca. dobbelt så store som os. Derfor er vi jo en vigtig brik blandt deres virksomheder. Det er klart, at min kollega Kurt Møller og jeg var meget spændte på, hvordan det skulle gå, men det er gået over al forventning.

Vi mener, at vi har fået nogle ejere, som ved hvad de vil med os. De har ambitioner og kan se nogle perspektiver for firmaet, så de planer og investeringsønsker vi hidtil har haft er blevet positivt modtaget.”

Harley Clausen, kan du fortælle lidt historie?

”Som allerede nævnt blev firmaet grundlagt af Aage Jensen, som blev udlært slagter ved slagtermester Rasmus Brønd. Dernæst blev han svend på Horsens Offentlige Slagtehus, hvor fabrikken på Langmarksvej i dag ligger.

Aage Jensen interesserede sig meget for produktion af salami og bestemte sig for at blive selvstændig. Starten fandt sted i et baglokale først i Adelgade over Vestergade.

Dernæst startede han produktion på Fussingsvej og flyttede i 1987 til Langmarksvej.

I starten var salget kun baseret på Danmark, hvor den største kunde var Tulip. Samtidig kørte man rundt med salgsvogne til grossister, slagtere og supermarkeder.

Da Steen Kramer blev aktiv i firmaet, begyndte eksporten at tage form,- først til England og Frankrig. I dag har vi eksport til ca. 30 lande, hvor Caribien og Sydamerika nok er de fjerneste.

Aage Jensen forstod at trappe ned mens tid var, og overlod hurtigt styrelsen til svigersønnen Steen Kramer”.

Bad man Aage Jensen om en konklusion på sit liv, sagde han: ”Mit liv har været et eventyr. Jeg er blevet rig, og her tænker jeg ikke på kroner og ører, men på oplevelser. Jeg har lært mange mennesker at kende i mange samfundslag, men jeg omgås ikke folk på grund af fine titler. Jeg sætter medmenneskelige egenskaber højere”.

Adspurgt om hvem der leder 3 STJERNET A/S i dag, svarer Harley Clausen:

”Vi er 2 direktører Kurt Møller og jeg med hver sit ansvarsområde. Jeg er adm. direktør og har økonomi, produktion, kvalitet, teknik, indkøb og EDB som ansvarsområde.

Kurt Møller har salg, personale og marketing som sit ansvarsområde.

Da adm. direktør Frank Andersen forlod firmaet 1999, kom Kurt Møller og jeg til at udgøre direktionen, så vi var jo relativt nye i de jobs, vi besidder i dag, da svenskerne købte 3 STJERNET A/S.”

Til sidst faldt snakken på selve produktet. Jeg spurgte Harley Clausen, om det stadig var det samme, som Aage Jensen begyndte med i sit baglokale?

”Ja, den rød/hvide salami bliver stadig produceret efter stort set de samme principper som for 50 år siden, men sælges i dag i mange varianter. Derudover er der kommet en masse nye, spændende spegepølsetyper til. I slutnigen af 70`erne kom så bordpakken, og det var faktisk 3 STJERNET der opfandt den – altså pakken, der kan sættes ind på bordet med pølserne skåret i skiver og med låg til.

Det var faktisk en revolution.

Det sjove er, at vi fik ideen på en virksomhed i Sverige, hvor pakningen aldrig slog an. Denne virksomhed er en del af SARDUS koncernen i dag.

Efter den tid gik det stærkt – rent produktionsmæssigt. I dag producerer vi mellem 35 – 40 forskellige produkter.

Det nyeste produkt, vi har udviklet, er tyndskåret pålæg, som vi lancerer i en serie, vi kalder SIESTA. Den er beregnet til fastfood f.eks. burgerboller, pitabrød m.v. og er lavet af magert kød, hvor hver af de 4 varianter er krydret helt specielt.

Får 3 STJERNET A/S stadig brug for at udvide i Hansted?

Ja, som allerede nævnt er det planen at flytte hele produktionen til Hansted, men det er et stort projekt, og der vil sikkert gå mange år, før det bliver en realitet.

Det første, der kan blive tale om at flytte, er pakkeriet, idet det jo er en stor fordel – også rent personalemæssigt – kun at pakke et sted.

Fremstillingen af 3 STJERNETs produkter er jo også helt speciel.

Vi er det eneste firma, der i dag producerer salami, som vi gjorde for 50 år siden.

Pølserne ligger i saltlage i ca. 14 dage, derefter kommer de i røgeovn i 4 døgn og tørrerum i 3 uger. Det tager således fra 5 – 7 uger at fremstille salami-spegepølser.

En så lang produktionstid kræver en meget streng kontrol, hvorfor vi har indført et certificeringssystem ISO – 9001, som overvåger alle faser i produktionen.

Det var historien, hvordan en Horsens dreng startede et firma op og udviklede det til at blive noget enestående inden for sit område.

Det er også historien om, hvordan by og land kan nærme sig hinanden på en positiv måde.

Jeg synes godt, at Egebjerg – Hansted kan være naboskabet til
3 STJERNET A/S bekendt.

3 Stjernet på Langemarksvej i Horsens
3 Stjernet i Hansted

Marts – april – maj 2001

Broen 13. årgang – nr. 3

Samtid erhverv fødevarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.