”Grusdalsvej” dens huse og beboere i historisk belysning

>Tryk her for at se artiklen i bladformat
2003_13_3_32_GrusdalsvejFor de fleste er Grusdalsvej nok bare en kedelig gade med nogle kedelige, halvgamle huse, som man bare kører forbi, for øvrigt har man nok at gøre med at styre bilen nogenlunde helskindet over buler og forbi pullerter. Men prøv engang at stille bilen fra dig og gå en tur gennem gaden. Prøv så at tænke dig 70-80 år tilbage i tiden.

Før kommunesammenlægningen i 1970 var det ikke almindeligt, at gader og veje i landdistrikterne havde navne. Grusdalsvej gjorde en undtagelse. Den hed dog ikke – Grusdalsvej – men “Krystalgade” eller bare “Krystal”. Hvor navnet stammer fra, ved jeg ikke. I min barndomstid, da jeg færdedes der en del, var der ikke meget i gaden, der mindede om krystal. Den eneste sammenhæng, man umiddelbart kan finde er, at sand indgår i produktionen af krystal. Og sand er lige netop, hvad der er blevet produceret meget af på stedet. Navnlig i de første år af 1900-tallet, blev der kørt umådelig store mængder af sand og grus derfra ikke kun til vejanlæg, men også til mørtel- og cementblandinger. Da der var mest gang i produktionen, blev der gravet grus fem forskellige steder i grusgraven. Der blev gravet både i bakken mod nord og i bakken mod syd, og da gruset var kørt væk, havde man tilbage en stor åben plads med en vej i midten, så hvad var vel mere naturlig end at bygge huse her.

2003_13_3_32_Grusdalsvej_1

 

Luftfoto fra 2. september 1965

Først lidt mere om vejen. Grusdalsvej går, som bekendt fra Gl. Egebjerg i en bue og munder ud i Egebjergvej ved den gamle Brugs. Tidligere fortsatte den i en lige linie over Egebjergvej og videre ud ad Rådvedvej, som dengang ikke førte til Rådved men ud på Lundum Hede. Dengang var trafikken på Egebjergvej ikke så tæt, så der skete sjældent no-get ved, at man bare drønede lige over, men eftersom trafikken blev tættere, opstod der tit farlige situationer. Derfor blev enden af Grusdalsvej bøjet lidt mod nord, så den kom til at gå mere vinkelret ind på Egebjergvej. Det var naturligvis rart for beboerne i Grusdalsvej nr. 2, de fik lidt større afstand ud til vejen. Til gengæld måtte Brugsen afgive et tilsvarende areal. På den anden side af Egebjergvej ved Rådvedvejs udmunding, blev der foretaget en tilsvarende ændring. Her fik huset på Rådvedvej nr. 2 en større afstand til vejen, medens Egebjergskolen måtte afgive et areal.

Grusdalsvej 2

Grusdalsvej 2 foto ca. 1890. Personerne er: Karl Jacobsens (Karl Skomagers) farfar og farmor. Drengen th. er muligvis Karl Skomagers far. Læg mærke til træpumpen udenfor døren!

Går vi nu mod øst ad Grusdalsvej, har vi næsten passeret nr. 2 førend vi opdager det. Huset ligger lige på hjørnet og lidt lavt i forhold til vejen, men sådan har det ikke altid været, der er fyldt på vejen adskillige gange, hvis man ser på det gamle billede, kan man tydeligt se forskellen.
Hvornår huset her er opført ved jeg ikke, det er nok et af de ældste på Grusdalsvej.
Den første ejer vi kender er: Skomager I. Jacobsen, han var farfar til skomager Carl Jacobsen, som døde for kort tid siden og boede i det lille hus på Egebjergvej, som nu er revet ned for at give plads for en parkeringsplads ved Forsamlingshuset. Skomager I. Jacobsen flyttede senere op på Gl. Egebjergvej i nr. 20. Den næste ejer er Svend Hansen, han var mælkemand og solgte mælk fra mejeriet Egedal i den nordlige bydel af Horsens. Han kørte med en lille hvid hest. Han kom ellers fra Molgjer, hvor han havde haft job på Kroen. I 1924 flyttede han fra huset på Grusdalsvej og til “Poppelhøj” (Vandmøllevej 23). Herefter flyttede Mary og Knud Jensen ind i huset. Knud var murermester. Mange af husene her i Egebjerg og omegn er han mester for. I udbygningen, som er bygget til huset, opbevarede han sit murer grej, stillads, stiger og baljer og hvad nu ellers en murer har brug for. Det er vist indrettet til beboelse nu. Knud døde i 1980 og Mary blev boende i huset til 1985. Huset blev derefter solgt til de nuværende ejere: Sonja og Harry Nielsen.

Grusdalsvej foto ca. 1912. Manden på hestevognen er Svend Hansen med hest og salgsvogn. Læg mærke til vejen! Der var ingen asfalt og ingen bump, kun de naturlige.

Grusdalsvej 4
Aldrig før har jeg fået så mange modstridende oplysninger om et husbyggeri, som om huset her på Grusdalsvej 4. Det ville føre for vidt at remse dem alle op.
Den bedst dokumenterede forklaring lyder sådan: Grunden, huset ligger på, har engang tilhørt “Paks” Egebjergvej 164. I 1920-erne boede her, medens dobbeltsporet i Hansted blev etableret, en ingeniør K. Thomsen fra firmaet Wright, Thomsen og Kier. K. Thomsen byggede et træhus på grunden til opbevaring af forskelligt materiale til brug ved banen. Da arbejdet med dobbeltsporet var tilendebragt, solgte ingeniør K Thomsen i 1927 huset til Aage Jørgensen. Han murede en sten udenom træhuset, det fik et sort paptag, blev kalket hvidt og indrettet til beboelse. I 1934 solgte han huset videre til Anna og Niels Anders Pedersen.
De havde i mange år drevet ejendommen Egeskovvej 22, den solgte de nu til sønnen Jens og flyttede ind her på Grusdalsvej for at nyde deres otium. Niels fik kun 2 år i sin aftægtsbolig, han døde i 1936. Anna (Ane Pejsen, blev hun kaldt i daglig tale) blev boende i huset til sin død i 1943. Jeg
husker hende særligt på én ting. Der voksede en vin op ad hendes sydgavl, vinstokke var ikke almindelige dengang, men Ane Pejsens druer var både søde og velsmagende. Når vi arbejdede i marken udenfor hendes have, skete det at hun kom og gav os en klase druer, jeg mener at kunne huske smagen endnu, uhm!
Efter Anna Pedersens død blev huset solgt til Maren og Ove Pedersen. Ove var mekaniker. Maren og Ove flyttede senere til Hornsyld, hvor de fik egen mekanikerforretning. Herefter kom et ægtepar, som jeg ikke husker navnet på og i 1962 blev huset solgt til Anna og Sigurd Hansen. De flyttede i 1967 ned i huset på Egebjergvej 162 og solgte huset her til Aksel Kallehave. Her startede Aksel Kallehave sin bilforretning, men pladsen blev efterhånden for trang, i 1975 solgte han huset til Johnny Sørensen og flyttede til Gl. Kirkevej i den tidligere keramikfabrik “Annashåb”. Johnny Sørensen solgte i 1981 igen huset til Jan Krause Kjær, som kun boede i huset i kort tid. Herefter hed ejeren Jan Mikkelsen. Jan var murermester og drev forretningen herfra. I 1986 solgte han huset til Helena Jacobsen, som kun boede der i et år, hvorefter hun solgte det til de nuværende ejere: Dorthe Thomsen og Peter Nielsen. Når vi ser på huset i dag, er det svært at se, at det engang har været et træskur.

Grusdalsvej 6
Er bygget i 1928 af Elisius Hansen, den tidligere ejer af”Højvang”. Det første ægtepar, der flyttede ind var: Ottilia og Aksel Rasmussen. Aksel var skrædder. 1934 blev huset solgt til Sørine og Kasper Kaspersen, de boede her kun i 2 år og flyttede så i 1936 i et nyt hus, som de havde bygget på adressen Egebjergvej nr. 168. Herefter flyttede Kirstine og Aage Jørgensen ind. Der hørte et lille udhus til, hvor der var plads til en hest, lidt foder og en vogn. Disse faciliteter var meget eftertragtet dengang og helt nødvendige, hvis man solgte mælk fra en salgsvogn. Og det var lige netop, hvad både Kasper Kaspersen og Aage Jørgensen gjorde. “Kasper” som han hed i daglig tale, kørte hver dag rundt i Hansted og Egebjerg, fra dør til dør og solgte frisk mælk og andre mejeriprodukter fra mejeriet Egedal. Det samme gjorde Aage Jørgensen, men det var i gaderne i Horsens. Kirstine og Aage Jørgensens søn Henry bor stadig i Egebjerg (Egebjergvej 180).
I 1950 flyttede Ruth og Olfert Hagedorn ind i huset. De boede der til 1957, herefter købte Ingrid Marie og Hans Kristensen huset. Hans var funktionær ved DSB-gods. Hans døde i 1977. Ingrid blev boende i huset til sin død 1980.
Herefter blev huset solgt til Frede Mogensen.
Fra 1990 hed ejeren Inger Marie Mogensen. Samme år blev huset dog igen solgt denne gang til Carsten Falbe Hansen. Han boede der til i 1996, da blev huset solgt til de nuværende ejere Susanne og Per Helgesen.

Grusdalsvej 8
Huset her blev også bygget af Elisius Hansen i 1928. Det første ægtepar, der flyttede ind i det nyopførte hus, var: Hulda og August Olesen, de boede her i 11 år til 1939. Da blev det solgt til Frands Mikkelsen. Frands Mikkelsen havde i mange år drevet “Egedalgaard” på Gl. Kirkevej. I 1943 blev huset igen solgt, denne gang til Anders Chr. Christiansen (mølleren i Hansted). Han boede dog ikke selv i huset, det gjorde derimod Mary og Johannes Christensen. I 1952 blev huset solgt til tidligere bagermester Johannes Larsen. Johannes Larsen havde i mange år drevet en bagerforretning på Thonbogade i Horsens. 18 år senere i 1970 blev huset solgt til Leon K. Smidt, som kun boede her i 3 år til 1973. Huset blev nu overtaget af Rigmor og Arne Madsen, som kom fra en landbrugsejendom i Tebstrup. De boede deres sidste år her i Egebjerg. Arne døde i 1985. Herefter boede Rigmor alene i huset, hun døde i 1999. Derefter blev huset solgt til Marie Pedersen, som bor der i dag.
Nu går vi lige en tur over på den anden side af gaden til:

Grusdalsvej 1
Huset her er bygget i 1934. Grunden, det ligger på, er købt fra Grusdalsvej 7. Huset blev opført af Laurs Rasmussen Larsen Snede. Murermester Thomas Pedersen, Hansted har fortalt mig, at han som ung murersvend, da han var ansat ved murermester Siig, næsten helt alene udførte murerarbejdet.

Grusdalsvej 1. Foto før eksplosionen i 1972

Laurs Snede, som han blev kaldt, boede i huset til 1943, hvor det blev solgt til Charlotte og Jens Nielsen. Jens døde i 1947, hans kone Charlotte (Lotte) blev boende i huset til 1950. Herefter blev det solgt til Jarl Jensen. Han boede der kun i 2 år til 1952, da blev det overtaget af Søren Chr. (Langhorn) Sørensen. Han boede her til 1969. Da blev huset overtaget af Alice og Per Hansen.
En sommeraften i 1972, da alt i Egebjerg ellers åndede fred og idyl, lød der et brag, som rystede hele byen. Alice og Pers hus var sprunget i luften. Gas fra en gasflaske var sivet ud og havde efterhånden fyldt hele huset. Da oliefyret gik i gang, blev gassen antændt og huset eksploderede. Til alt held var der ingen hjemme, da ulykken skete, så ingen kom noget til, men huset blev totalt ødelagt. Der var ikke andet at gøre, der måtte bygges et nyt. Det blev der så. Mange huse i nabolaget led skade ved samme lejlighed. Alice og Per Hansen bor i huset i dag.

Grusdalsvej 3
I begyndelsen af 1960-erne ejedes det gamle cementstøberi med omliggende arealer af Thomas Jensen. Han havde to sønner. Den ene af sønnerne Ejnar Jensen, der var tømrer, byggede i 1963 huset her på Grusdalsvej 3 til bolig for sig selv og sin familie. 20 år senere i 1983 solgte han huset til Mogens Lyster Poulsen. Lyster Poulsen, som er advokat, boede her i 15 år til 1998, da blev det solgt til de nuværende ejere Helle Rasmussen og Kenn Mortensen.

Grusdalsvej 5
Grunden, som huset her ligger på er, ligesom nr. 3, skilt fra det gamle Cementstøberi. Det er bygget af Aage Gjersdorff Madsen i 1973. De første beboere var hans datter og svigersøn Birgit og Carsten Bech. De boede her til 1982, da solgte de huset til Vika Christensen. Hun boede der imidlertid kun i 2 år til 1984, da blev det solgt til Preben Hansen. Han boede i huset i 13 år. I 1997 blev det overtaget af Inge Lise Bjertrup og Carsten Jensen.

Grusdalsvej 7. Foto ca. 1922

Grusdalsvej 7
Huset hed oprindelig “Villa Grusdal” grunden, som huset ligger på, er solgt fra Højvang i 1908, men huset er formentlig først bygget i 1912. Det var cementstøber Rasmus Petersen der byggede huset til sin søn: Ole Pedersen. Han blev dog kun boende i huset til 1915. På det tidspunkt opgav han betonbranchen og flyttede til Gedved for i stedet at handle med kød. Herefter er det lidt uklart, hvem der ejede huset, det eneste vi ved er, at der boede en “Frk. Sørensen”.
Huset var i mange år delt op i to lejligheder, én stor forneden og en mindre på øverste etage, der som regel var udlejet.
1929 blev huset overtaget af Andrea og Gravers Jørgensen. Gravers solgte mælk i Gedved fra Egedal mejeri om formiddagen og eftermiddagen og om aftenen kørte han Taxi. Det foregik med den samme bil, hvordan han bar sig ad med det, ved jeg ikke, folk var nok ikke så fordringsfulde dengang. Én ting, som vi drenge lagde mærke til dengang var, at Gravers Jørgensen havde egen benzintank med en stor stander udenfor huset, det var vi meget imponeret af.
Efter Andrea og Gravers Jørgensen kom Bodil Marie og Jørgen Antonsen. De havde indtil da drevet landbrugsejendommen “Højbo” i Gedved. Efter Jørgen Antonsens død boede Bodil Marie i huset endnu nogle år, men solgte det i 1950 til Magdalene og Thedo Andersen. De havde i mange år drevet Hansted Overgård, nu nød de deres otium her i Villa Grusdal. Thedo Andersen døde i 1961. Magdalene blev boende i huset til 1963, da flyttede hun ned på Hansted Hospital (hun døde to år senere i 1965) og solgte huset til Gerda og Verner Møller.
Gerda og Verner Møller havde i tiden forinden boet til leje i Grusdalsvej 10. Nu flyttede de lige over på den anden side af vejen til nr. 7. De byggede i 1978 et hus på Grusdalsvej og flyttede derop. Medens de boede i huset, havde de en interessant oplevelse. En gang Verner var ved at slå et hul i muren for at føre en ledning igennem, faldt der pludselig en genstand ned på hans hånd fra hulmuren, det viste sig at være en pibe. Piben, der var fint udskåret og i en eksotisk træsort, havde sikkert ligget i hulmuren fra dengang huset blev bygget. En håndværker har nok tabt den derned, måske fra den øverste kant. Man kan næsten høre for sig, hvad han har sagt, da han så den forsvinde. Piben er for øvrigt meget velbevaret.

Velbevaret pibe, fundet efter ca. 50 års ophold i hulmuren i Grusdalsvej 7.

Efter 1978 hed ejeren Poul Erik Jensen. Han boede kun et år i huset. Herefter blev det solgt til Gert Elmkvist Hansen. I 1982 blev huset igen solgt, denne gang til de nuværende ejere Katrine og Gunnar Mortensen.
Nu krydser vi igen vejen og kommer til:

Grusdalsvej 10
Cementstøber Rasmus Pedersen, som drev cementstøberiet oppe på Egebjergvej, byggede her i 1912 en mindre filial, som han dog solgte igen efter få års forløb. Flere forsøgte at drive virksomheden videre, dog uden større held. I mange år stod bygningen tom og til sidst blev den brudt ned. Henrik Kragh, som dengang ejede gården “Egesholm”, købte i 1927 resterne og byggede huset, som vi ser det i dag. Han skulle bruge den til bolig for sin fodermester. Som sådan fungerede huset indtil 1941. Da Anna og Henrik Kragh senere gik på pension, overvejede de at sætte huset i stand og selv flytte ind dér. Men de valgte dog en anden løsning og solgte huset til Vilhelm Hansen, han boede der nu kun ét år til 1942. Herefter blev det solgt til Ane Marie Kristensen, hun boede i huset til det i 1956 blev solgt til Hans Madsen Nielsen. Fem år senere i 1961 blev huset igen solgt, denne gang til Chr. Peter Jensen, som ikke selv kom til at bo der, men lejede det ud til Gerda og Verner Møller. 1962 købte Helge Klemmensen huset. Han solgte igen huset 3 år senere i 1965 til Inger og Svend Leth Velgaarde Sørensen. Svend døde i 1992. Inger og sønnen Frede bor stadig i huset.

Grusdalsvej 12
Huset her er også opført af Elisius Hansen. Det er bygget i 1928. Den første ejer var Søren Peder Rasmussen. Han boede aldrig selv i huset, men lejede det ud til Clara og Frits Vestbo, der boede der i mange år, helt frem til 1963. Vestbo var landpost. Hvad det vil sige, er svært at forestille sig i dag. Det foregik dengang på cykel, han havde en stor avistaske på styret og en skuldertaske med breve. Mindre pakker havde han på bagagebæret. Hans rute strakte sig fra Egebjerg Kær til Bagkær Mølle med besøg på alle gårde og huse på sin vej. Det var en drøj tur, navnlig om vinteren når han måtte lade cyklen stå og tilbagelægge turen til fods. Selvom man skulle synes, at det nok kunne kræve sin mand, så måtte han også ud med aviser til abonnenterne i den nærmeste omegn om eftermiddagen. Frits Vestbo var en meget pligtopfyldende mand, som satte en ære i at udføre sit job til alles tilfredshed. Efterhånden slog helbredet ikke til længere og i 1963 flyttede han sammen med Clara ind til Horsens.

Udsigt fra Bavnehøj ca. 1945. Husene på Grusdalsvej er ikke bygget efter, den senere lov om opførelse af landarbejderboliger. Men mange er opført i samme stil og med samme indretning, hvilket kunne tyde på, at de bygget efter samme tegning, selvom de nok ikke er arkitekttegnede.

På dette tidspunkt solgte Søren Peder Rasmussen huset til sin datter og svigersøn Anna Olivia og Poul Schyth. Poul havde forskellige hverv, bl.a. var han i en periode lagerforvalter på virksomheden: Dansk Andels Gødningsforretning på havnen i Horsens. Anna Schyth var damefrisør, derfor blev der opført en tilbygning til huset, så der kunne blive plads til en salon. Her havde hun frisørsalon i 5 år. I 1968 blev huset solgt til Anna Pedersen. Anna Pedersen var i mange år husholder på Egebjerggaard. Da ejeren Carl Friis` kone døde i midten af 30-erne, blev Anna Pedersen ansat som husholder. Eftersom Carl Friis blev ældre, var det ikke kun husholdningen, men også gårdens drift i øvrigt “Frøken Pedersen” tog sig af. Og det siger ikke så lidt, for dengang var der mange folk beskæftiget på gården. Der var både karle, piger, fodermester og daglejere. Da Carl Friis døde og gården blev solgt, købte Anna Pedersen huset her på Grusdalsvej.

Grusdalsvej 14
Huset her på nr. 14 er også opført af Elisius Hansen omkring 1930. Den første ejer hed Grønbæk, han var repræsentant for et firma, der handlede med sæbe og rengøringsmidler. Fra omkring 1934 og til 1942 boede Hilda og Jens Jensen her. Jens solgte mælk i Horsens. I 1930-erne kørte ikke færre end 8 salgsvogne ud fra Egedal mejeri. Han fik opført et lille udhus ved den østlige gavl af huset, hvor der kunne blive plads til at have en hest opstaldet.
Efter Hilda og Jens Jensen kom Gerda og Kristian Andersen. Kristian var kontrolassistent (kvægavlsassistent). Gerda døde 1977. Kristian blev boende i huset endnu nogle år.
Husets ejer i dag hedder: Benny Bech Mindested

Grusdalsvej 16
Dette hus er også bygget af Elisius Hansen omkring 1930. Dets første beboere var Ane Marie og Søren Bentsen. Søren Bentsen var ejendomsmægler. Han kørte på cykel ud og assisterede ved hus- og gårdhandler på hele Horsens-egnen. Marie havde i begyndelsen en viktualieforretning nede i kælderen, men den ville ikke rigtig gå, herefter åbnede hun et brødudsalg, det gik meget bedre. Her solgte hun brød og kager, slik, ispinde og vafler. Hendes isvafler var meget populære. De kan den dag i dag få tænderne til at løbe i vand på mange gamle Egebjerg-drenge og piger. Søren Bentsen døde i 1952. Marie var kendt og afholdt af mange, hun havde et job med at kræve penge op for Egebj erg Vandværk, som betød, at hun besøgte alle husstande i området en gang hver måned. Marie blev boende i huset til sin død i 1970. Herefter blev huset igen overtaget af en ejendomsmægler nemlig Jan Iversen, som stadig bor der.
Godt, at der er lavet fartdæmpende foranstaltninger på vejen, for nu skal vi igen til at krydse den.

Grusdalsvej 9
Vognmand Hans Sørensen begyndte sin karriere som vognmand på Gl. Egebjergvej nr. 33, men efterhånden som forretningen udviklede sig, blev forholdene for trange, der-for byggede han i 1924 ejendommen på Grusdalsvej nr. 9. I starten blev der kørt med hestevogne, men de blev efterhånden erstattet af lastbiler. I den nye bygning på Grusdalsvej blev der plads til både lastbiler og heste. Sidst i 30-erne, da jeg tit legede med Hans Sørensens drenge – Henning og Bent, var hestene væk, men stalden var der endnu og der lå stadig lidt hø på loftet. Samme loft blev for øvrigt under 2. verdenskrig af Frihedsbevægelsen brugt som skjulested for våben og ammunition. Der var altid stor aktivitet omkring vognmandsforretningen, utallige læs grus blev kørt op fra grusgraven. Sneplovene, som forsøgte at holde amtets veje farbare, gik ud herfra. For ikke at tale om grusbilerne, som strøede grus på vejene om vinteren, når de blev glatte af is og sne. Man brugte ikke salt på vejene dengang. Da garagen efterhånden blev for lille, blev der bygget endnu én lidt længere henne ad vejen. Da vognmandsforretningen var på sit højeste, var der fem biler og der var omkring 10 mand beskæftiget. Hans Sørensen døde pludselig af et hjerteslag i 1952. Hans kone Johanne døde kort tid efter. Sønnen Bent forsøgte at drive forretningen videre. Men efter et par år måtte han give op og vognmandsforretningen blev lukket. I 1954 blev bygningerne solgt til Bernhard Hansen, som havde haft en gård i Gangsted. Seks år senere i 1960 købte Per Gudmann Nielsen ejendommen, han boede der til 1993, da blev den solgt til de nuværende ejere Pernille og Allan Hansen.

Grusdalsvej 11
Huset her er det nyeste på vejen, det blev opført af Anna Gudmann og Sten Rugholm Henriksen i 1996.

Grusdalsvej 18
Agnes og Ejnar Falk byggede huset her i 1931. Ejnar Falk arbejdede på keramikfabrikken “Annashåb” ikke som pottemager, men fabrikken brugte meget store mængder træ til brændingen af lervarerne. Ejnars arbejde bestod i at sørge for at træet blev forarbejdet, tørret og lagret. Hans sønnesøn Peter Falk bor på Egebjergvej 149. Agnes og Ejnar Falk boede i huset til 1944. Herefter blev det solgt til Søren Chr. Munk Nielsen, han var far til Carl Munk, som dengang boede på Gl. Egebjergvej. I 1952 købte Mary og Johannes Christensen huset. Johannes var i mange år mejerist på Egedal mejeri, senere var han ansat i firmaet Honum Æg. Mary og Johannes Christensen boede i huset i 45 år til de i 1997 flyttede til Horsens og solgte huset til Fanny Jensen og Flemming Thorup. Efter 1999 hedder ejeren Allan Trøster.

Grusdalsvej 20
Her ligger Egebjerg Vandværk, det blev oprettet i 1936. Før den tid havde hvert hus sin egen brønd, hvorfra man pumpede vand op til brug i huset. Oprettelsen af vandværket med dertil hørende ledningsnet, var et epokegørende fremskridt for beboerne i både Hansted og Egebj erg. Nu kom vandet løbende ud af hanen, bare man åbnede for den, det var noget andet end at stå og hive i pumpen udenfor huset, for derefter at bære vandet ind i en spand. Oprindelig blev der lavet én boring, men inden længe blev det nødvendigt med én til og senere endnu én. Da den heller ikke slog til, begyndte man at købe vand fra Horsens Vandværk til at supplere forsyningen med. Efter 1976 er der udelukkende vand fra Horsens Vandværk i rørene. Boringerne er lukkede og værket fungerer nu udelukkende som trykstation.

Grusdalsvej 22
Marta og Jens Christiansen byggede huset her i 1939. Dehavde hidtil boet til leje forskellige steder i byen, men nu kom de så til at bo under eget tag. Jens havde arbejde i vognmand Sørensens grusgrav på den modsatte side af vejen, så der var ikke langt på arbejde. Marta havde rengøringsarbejde i flere hjem i både Hansted og Egebj erg. Det er lidt uklart, hvornår Marta og Jens solgte huset, men det var nok omkring 1950. Senere boede Søren Christensen der, han var nyuddannet folkeskolelærer. Efter ham flyttede Vera og Jens Jørgen Kirkegaard ind i huset. Jens Jørgen var Kvægavlsassistent. De byggede i 1961 et nyt hus på Egebjergvej 130 og flyttede dertil. Nu blev huset overtaget af Bernhard Hansen, som flyttede over vejen fra nr. 9, huset der var jo solgt til Per Gudmann Nielsen. Men allerede i 1962 blev det solgt videre til Rigmor og Holger Leth, de havde tidligere drevet en gård i Gangsted. Holger døde i 1985. Rigmor solgte huset i 1988 til Per Fabrisius, som stadig bor i huset.

Grusdalsvej 22. Foto sep. 1939. “Rejsegilde” Håndværkerne får sig en øl efter at spærene er rejst og kransen og flaget er på plads.

Grusdalsvej 24
Grunden, som huset her ligger på, hørte oprindelig til nabohuset Vandværksvej nr. 2, men i 1969 købte Lillia Christensen grunden. Der var nogle år forinden opført et hønsehus på grunden. Den blev nu revet ned og Lillia (Tilde) byggede et dejligt hus til sig selv. Tilde bor der endnu og passer sit hus og sin have med stor omhu og interesse.

Nu er vi nået dertil, hvor Vandværksvej støder til, så nu vil jeg stoppe for denne gang. Husene i den vestlige ende af Vandværksvej er ganske vist fra samme periode som husene, vi lige har passeret, men de må vente til en anden gang.

Kilder:

 1. Hansted sognearkiv
 2. Tinglysningskontoret i Horsens
 3. Regnar Kaspersens artikel i bogen ”Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg”.

Derudover skylder jeg en stor tak til alle, både nuværende og tidligere beboere i Egebjerg, som beredvilligt har stillet deres viden og hukommelse tilrådighed.

Tak for det!

Marts – april – maj 2001

Broen årgang 13 nr. 3

Lokalhistorie

9 tanker om "”Grusdalsvej” dens huse og beboere i historisk belysning"

 1. Anders Møller

  Fejl ved nr 7. Gerda og Verner byggede i 1978 hus på Egesholm og ikke Gruesdalsvej.

 2. Hans Kurt Jacobsen

  Kære Anders Møller
  Tak for din besked om, at der er en fejl i artiklen ”Grusdalsvej” dens huse og beboere i historisk belysning, som blev bragt i bladet BROEN marts 2001. Du oplyser til det anførte under Grusdalsvej 7, at Gerda og Verner byggede i 1978 hus på Egesholm og ikke Grusdalsvej. Det lyder som du har godt kendskab til Gerda og Verner. Artiklens forfatter Peder Pedersen lever desværre ikke længere, så det er ikke til at få opklaret, hvordan fejlen er sket.

 3. Hans Kurt Jacobsen

  Kære Lis Winther Rasmussen
  Det glæder mig, at du på hjemmesiden har fundet frem til artiklen “Grusdalsvej dens huse og beboere i historisk belysning”, hvor din mormor har boet. Den er skrevet af afdøde Peder Pedersen, som virkede i vores sognearkiv og skrev mange fine lokalhistoriske artikler.
  Billedet vil helt sikkert være af interesse for sognearkivet. Hansted Sognearkiv, Egebakken, Egebjergvej 148, 8700 Horsens mail: hanstedsognearkiv@gmail.com telefon: 75656402. De holder åbent hver torsdag kl. 9.30 – 11.30 i vinterhalvåret.
  Fortsat held og lykke med arbejdet omkring din slægt.
  Venlig hilsen
  Hans Kurt Jacobsen

 4. Hans Kurt Jacobsen

  Kære Lis
  Hvis du har mulighed for at skanne billedet og kan sende det med en mail til mig på hans.kurt@hansted-egebjerg.dk, så kan jeg måske bruge det i vores lokale blad BROEN til at forny interessen for den fine artikel om Grusdalsvej. Så skal jeg nok sørge for at levere det videre til vores sognearkiv.
  PS: Alle billeder er nu genindsat i online udgaven af artiklen, hvor de var faldet ud, sikkert ved en teknisk omlægning af hjemmesiden.
  Venlig hilsen
  Hans Kurt Jacobsen

 5. Lis Winther Rasmussen

  Hej Hans Kurt!
  Desværre har jeg først set din adresse nu, og den virker tilsyneladende ikke mere – Jeg vil gerne sende billedet af Grusdalsvej 7 – Der var en lejlighed på loftet, der boede lærerinde frk. Christensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.