Interview med ejeren af Hanstedgård Mogens Holm Jensen

klik til artiklen i bladformat – tekst Frands Paaskesen

Hvor længe har du ejet Hanstedgård?

Jeg overtog gården den 15. marts 1984, så det bliver nu 15 år. Jeg købte af Horsens Kommune og det drejede sig om en del af jorden plus bygningerne.

Du er jo selvfølgelig landbrugsuddannet, hvor stammer du fra?

Jeg stammer fra en gård ude i Skjold, og da jeg i sin tid var færdig med at i skole, var jeg ude at tjene forskellige gårde her i Østjylland i nogle år. Jeg arbejdede på gårde både her ved Horsens, men også ved Fredericia, Kolding og Vejle, så har jeg været 2 år i udlandet, hvor jeg var i New Zealand, Canada og U.S.A. Jeg arbejdede en fårefarm i New Zealand og en malkefarm i U.S.A. Det var et par år, som jeg havde meget fornøjelse ud af, og dertil kommer jo da selvfølgelig et ophold Bygholm Landbrugsskole.

Hvordan driver du gården her? ,.

Det er ren planteavl, det er først og fremmest korn, hvede, byg og havre, men også med græsfrø og de senere år med spinatfrø og selvfølgelig raps. Og sidst men ikke mindst- kartofler.

Skiltet oppe ved vejen skulle gerne vise folk, at jeg sælger kartofler, og det er måske nok den afgrøde, der giver mest pr. hektar, men skal det regnes ud i timeløn, er det nok ikke bedre end meget andet arbejde. Det er meget svært om foråret at vurdere avlens størrelse og jeg ved jo heller aldrig, hvor mange kunder der kommer. Nu i år har der været mange kunder, da bliver jeg måske nødt til at købe lidt, men ellers avler jeg alle kartoflerne selv.

Sidste år investerede jeg i en vand boring og et vandingsanlæg til mange tusinde kroner, men grund af den megen regn sidste sommer fik jeg aldrig brug for det, men jeg regner med, at der nok skal blive brug for det senere.

Kartoffelavlen startede jeg med for 15 år siden med ½ hektar, og den er gradvist vokset til 9 hektar i dag, som er en ret anseelig stigning.

Indkørslen til Hanstedgård (se indefra med udsigt til den lange allé)

Indkørslen til Hanstedgård (set indefra med udsigt til den lange allé)

Har du et fast sædskifte?

Nej, det har jeg faktisk ikke, selvfølgelig skal kartoflerne være nogle bestemte marker, idet man kun må dyrke kartofler hvert fjerde år på den samme mark. En sådan mark stilles der større krav til, idet den helst skal have en speciel bonitet, der ikke være stive pletter og den må heller ikke været bakket eller ujævn, og der har jeg noget jord ude i Kannerup, som er god til at avle kartofler i.

Hvor meget jord har du alt i alt?

Da jeg købte Hanstedgård købte jeg 46 hektar med. Kommunen beholdt selv 55 hektar, som jeg så for­ pagter. Jeg har så selv købt 45 hektar i Hansted. Dertil kommer at jeg i al t har forpagtet 90 hektar, så ledes at jeg i alt dyrker ca. 170 hektar, hvoraf halvdelen er min egen jord.

Indgangen til Hanstedgårds stuehus

Indgangen til Hanstedgårds stuehus

Generer det ikke meget med alle de veje og jernbaner der gennem­skærer dine marker?

Jo, i allerhøjeste grad. Det generer meget med alle de planer, der svirrer om forlægning af banen og nu det sidste nye, at der er planer om at lægge et nyt fængsel på den jord, jeg har købt i Kannerup. Når man har en så tæt beliggenhed ved byen, som jeg har, så går man i en evig frygt for at alting kan ske. Hos amtet er der allerede planer om, at gøre engen her ved siden af gården til en vådeng og dermed udyrkbar, ligesom man har gjort på den anden side af omfartsvejen.

Til gengæld er min nære beliggenhed ved byen måske også skyld i, at mit salg af kartofler er godt, som det er. Derfor prøver jeg også på, at det hele skal se godt ud som muligt.

En indskudt bemærkning hertil ­ for os der køber kartofler her Hanstedgård, og det er vi en del der gør, betyder det virkelig meget, at alleen er asfalteret og at gårdspladsen er nyrevet. Synsindtrykket betyder meget, der er in gen tvivl om, at mange tager turen til selvbetjeningsbutikken som en hel lille udflugt.

Er det svært at holde bygningerne i orden

Jeg vi l da sige, at jeg har da brugt både mange kræfter og penge at holde dem i stand. skete det jo for nogle år siden, at laden brændte, og senere hen blæste stalden om i en storm, og i begge tilfælde var der da lidt hjælp at hente gennem forsikringen.

Mogens Holm Jensen

Du har mange lave græsarealer, skulle du ikke have dyr på?

Det hele er stort set dyrkbart, og det, der ikke kan beta le sig at dyrke, ligger i brak. Vi skal jo i forvejen braklægge 10% af al jorden, det passer meget godt sammen. Det er en af de små fordele, man kan have ud af braklægningen. Jeg har et græsareal bag ved jembanen, som er forpagtet ud til Søren Bregendahl.

Er det gode tider for landbruget?

Det har været et godt kartoffelår i år, det skal ikke skjules, men nu skal det ikke lyde som den sædvanlige klage fra landmænd, men fakta er, at siden jeg overtog gården for 15 år siden er kornpriserne kun gået nedad.

Jeg startede med at tage 165 kr. pr. 100 kg. korn, og i dag får jeg inkl. E.U. tilskuddet 105 k r. pr. l 00 kg. Det bliver vist svært at finde en virksomhed, der kan fremstille varer til 1984-priser 3%. Selvfølgelig er vores udbytte pr. areal steget gennem årene, men det er vores udgifter også, både til lønninger, maskiner og kunstgødning.

At det i det hele taget kan løbe rundt, er i kraft af nye sortsforbedringer, og en stadig øget arbejdsindsats, samt en stor forbedring af kemikalier, vi er bedre til at bekæmpe svampesygdomme og andet i kornmarkerne. Alle disse ting tilsammen er med til at opretholde økonomien i landbruget.

Selv om det lyder flot, at man avler 40 til 45 fold korn, så er det en absolut nødvendighed i dag. Kommer vi ned på 30 fold, kan vi ikke klare os.

Græsfrøet gav helt gode priser for­rige år, men sidste år røg de helt i bund.

Er du ellers glad for at være landmand?

Ja, det er jeg helt bestemt, jeg har ikke noget at klage over og jeg nyder også, at jeg ingen dyr har, det giver altid noget mere frihed. Har man først dyr, så er det jo hver dag og så kræver det som regel også medhjælp af en eller anden art.

Det betyder også, at jeg her i vintermånederne kan inde og gøre min stue i stand, og for 3 år siden fik jeg også mit køkken moderniseret. Det er da en tilfredsstillelse at have tid til den slags arbejde, og det sparer da også håndværksudgifterne.

Du er ikke gift?

Nej, jeg er ikke, og har aldrig været det. Bortset fra lidt hjælp till rengøring klarer jeg mig selv. Men jeg føler mig jo ikke alene i huset for begge sidefløjene er lejet ud, og det skaber et naturligt liv omkring huset samtidig med at alt bliver bedre vedligeholdt. De to sidefløje er absolut velegnede for mennesker, der gerne vil bo landet, men alligevel ikke for langt fra byen.

Over indgangen  til Hanstedgårds hovedbygning står skrevet latin Virtus in actione consistit, hvilket oversat  står for “styrke består i handling. Efter min mening er ejeren af den historiske Hanstedgård netop en landmand af en beskaffenhed, der gennem sine handlinger forstår at drive et landbrug på forsvarligvis og på en mønsterværdig måde.

Hanstedgård er virkelig med til at præge både Hansted og Egebjerg værdig vis.

BROEN 11. årgang nr. 4 – maj – juni – juli – august 1999

Samtid, erhverv, landbrug

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.