Chemitalic A/S 1998

Adm. direktør Knud Andersen

Klik til artiklen i bladformat

Chemitalic er en servicevirksomhed som bygger på:

Medarbejdere som er dygtige og som har udprægede samarbejdsevner.

Investeringer i moderne produktionsudstyr.

Kvalitets- og miljøstyring.

Højt specialiserede og dygtige ledere.

Når jeg ikke nævner printkort eller faconætsede metalkomponenter, er det fordi, at vi alene leverer printkort og faconætsede metalkomponenter, som er fremstillet efter kundernes tegninger og anvisninger. Vi er der­for en servicevirksomhed, som er utrolig afhængig af vore kunder.

Godt samarbejde
En god sammenligning er kvindelandsholdet i håndbold. Ligesom vore jernhårde ladies skal Chemitalic klare sig imod store og frygtindgydende konkurrenter, men de imponerende piger har vist vejen. Med et godt samarbejde og en uopslidelig vilje til at vinde, kan det lade sig gøre for David at lægge Goliat ned. Chemitalic’s medarbejderstab består selvsagt af både kvinder og mænd, men bortset herfra er sammenligningen med de jemhårde ladies ikke skæv endda.

Med de råstoffer jeg nævnte ovenfor, fremstiller vi printkort og faconætsede metalkomponenter for kunder i det meste af Europa og jeg kan nævne en ganske speciel historie, hvor Chemitalic blev kontaktet af en græsk kunde. Kunden ville gerne komme og gennemføre en kvalitets­ gennemgang af Chemitalic. Først tænkte vi, at det jo lød spændende, men at det ikke lød sandsynligt med Grækenland og avanceret printkort­ fremstilling. Ikke desto mindre kom kunden og efter en nøje gen nem­ gang, blev vi udvalgt som leverandør. Grunden til, at vi blev valgt, skal søges blandt vore medarbejdere i produktion, salg og ledelse. De overbeviste nemlig, ved deres venlige og kvalitetsbevidste optræden, kunden om, at her var en leverandør, som skiller sig ud fra alle de andre 800 i Europa, som i princippet kan købe de samme maskiner, som vi benytter.

Det er således, at omkring halvdelen af vores produktion sendes direkte til udlandet og vi har navne som Siemens, Ericsson, Nokia, B&O blandt vore kunder. Chemitalic er vi lidt stolte af, at disse store firmaer kender Egebjerg, og at vi denne måde bidrager til at sætte Egebjerg det Europæiske landkort.

Satser Egebjerg
Netop nu sker der utroligt meget omkring udvikling af printkort. Det betyder, at Chemitalic i fremtiden skal investere store beløb i ny og avanceret teknologi for at kunne følge med udviklingen. Det ønsker vi at gøre og vi ønsker at gøre det i fabrikken i Egebjerg. Uanset hvad vi ellers gør, er det vores plan at satse Egebjerg fabrikken som det teknologiske centrum for alle vore aktiviteter. Det betyder også, at hvis vi gennemfører vore udviklingsplan­ er med omtanke, forsigtighed og alligevel med stor hastighed, så er der de bedste muligheder for, at vi kan forblive en sund og stærk lokal virksomhed, som har brug for dygtige medarbejdere. Det har Chemitalic i mange år nydt godt af at kunne tiltrække fra Egebjerg samtidig med, at vi da tror, at vi også som arbejdsplads er med til at trække nyt blod til Egebjerg. Det er jo vigtigt for mange små lokalsamfund, at der findes arbejdspladser i nærheden.

Egebjergs største arbejdsplads set fra luften

Egebjergs største arbejdsplads set fra luften

Køb af fabrik
Chemitalic har for nyligt købt en printkortfabrik i Salo i Finland. Denne fabrik fremstiller printkort af en enklere type end vi gør i Egebjerg. Det betyder, at vi ikke konkurrerer men i stedet støtter hinanden gen nem, at vi kan tilbyde vore kunder flere ydelser end vi hidtil har kunnet. Denne tanke ligger også bag de planer, vi har, om at bygge en ny fabrik, som kan producere større serier af printkort i konkurrence med Fjernøsten. Hos Chemitalic har vi i ledelsen den ambition at bevise, at det kan lade sig gøre at bevare arbejdspladser i Danmark og Europa. Vi ønsker ikke at blive omdannet til et Disneyland f01 amerikanere og japanere.

Når vi køber produktionsmaskiner eller firmabiler, foretrækker vi at købe europæisk, fordi det støtter vores strategi om at bevare en stærk europæisk industri, som er basis for arbejdspladser og for velfærd i Europa. Måske synes I, det er lige­ gyldigt, og måske at det er andres ansvar. Hos Chemitalic mener vi, at vi har et lille medansvar og gennem små beslutninger kan trække lidt i den rigtige retning.

Ikke færre job
Hvis man tænker på, om ikke det betyder, at vi r færre jobs i Egebjerg, så er svaret alt andet lige nej. Som tingene er lige nu, må vi i mange tilfælde bede kunderne købe de lidt større mængder andre steder end hos Chemitalic. Og det betyder også, at vi i nogle tilfælde mister ordrer, som ikke skal produceres i Egebjerg. Vi tror, at bygning af en ny fabrik et sted i Danmark vil kunne give øget aktivitet i Danmark.

Største virksomhed
At bo i Egebjerg betyder meget for Chemitalic. Vi har boet her siden 1971, og da Arne og Lis Jensen grundlagde virksomheden i 1968 har vi i år 30 års jubilæum. Så vidt jeg ved, konkurrerer vi med Brugsen om at være Egebjergs største virksomhed, og jeg mener også at vide, at vi de sidste par år har været lidt større end Brugsen.

Ydet støtte
Chemitalic får en god behandling af Egebjergs beboere, og jeg mener at vide, at mange af vore medarbejdere nyder at bo og arbejde i samme by.

Chemitalic har gennem mange år ydet støtte t il de lokale ungdoms- og idrætsorganisationer. Det har jeg drøftet med Arne Jensen, og Arne har bedt mig fortsætte med at støtte disse aktiviteter samme niveau som hidtil. Når et lokalsamfund har stået bag en virksomheds opvækst, bør man vise sin taknemlighed og ydmyghed overfor dette.

Tak for at Chemitalic måtte komme til orde i Broen, og at I finder det interessant at læse om os og vore gøremål, det glæder os alle her hos Chemitalic.

BROEN 11. årgang nr. 1 – august – september – oktober 1998

Samtid, erhverv, industri, teknologi

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.