Portræt af en forening

Klik her og se artiklen i bladformat

 

 

Lundum Sogns Borgerforening er ikke nogen gammel forening. Den fyldte 25 år i januar i år, men alligevel går dens historie meget længere tilbage og er karakteristisk for den historie, der er fælles for mange af de små lokalsamfund landet over.

 

ligge i Lundumskov, hvilket skyldtes, at det så var lettere at få beooerne i Rådved med som aktionærer, idet de endnu ikke havde fået et forsamlingshus. Omkring driften af dette hus blev så dannet en forening, som er forløberen for Borgerforeningen. Det eneste, vi ved fra dengang, er, at der ikke måtte udskænkes spirituøse drikke, men bestyrelsen kunne dog ved festlige lejligheder give tilladelse til, at “der kunne tømmes en Bolle”. Hvad den bestod af, og hvor festligt det skulle være, har jo nok forandret sig i tidens løb.

 Huset dannede rammen om de aktiviteter, der udfoldedes i et hvert lokalsamfund på landet op gennem dette århundrede. Der blev afholdt juletræ for børnene, høstfest for de mange, der dengang var knyttet til landbruget, og huset blev udlejet til familiernes festligheder. Ungdoms- og Gymnastikforeningen kunne leje huset til rimelig pris, og selv skolen lejede sig fra 1891 ind formedens kr. 15,- årligt, da den ikke selv havde en gymnastiksal.

Ombygninger og forbedringer er i tidens løb blevet foretaget, men tiderne ændrede sig, befolkningen på landet svandt ind, og i løbet af 1960’erne blev der mindre og mindre brug for huset. I 1970kom sognet så ind under Horsens Kommune, og der blev stillet så store krav til ændringer af køkken og toiletter, at det ikke kunne lade sig gøre at drive huset videre.

Bestyrelsen sørgede for, at huset blev solgt bedst muligt. Handlen indbragte kr. 17.000,- og herfra skulle trækkes gælden, der var på kr. 10.639,-. Dette efterlod en sum, der skulle blive en god start for en ny forening.

 

Lundum Sogns Medborgerhus indviet i januar 1990

Lundum Sogns Medborgerhus indviet i januar 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 15. februar 1972 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Egebjerg Forsamlingshus, og man vedtog at kalde den nye forening for Lundum Sogns Borgerforening. Herefter blev mange af foreningens aktiviteter i sagens natur af udendørs karakter. Man afholdt Sct. Hans aften, konditure, løvspringsture og indførte en børnedag, og til de arrangementer, der krævede tag over hovedet, benyttede man Sattrup Forsamlingshus, men foreningen formåede årene igennem at opretholde og styrke sammenholdet i landsbyen på trods af, at udviklingen gik i modsat retning.

Op gennem 80’erne blev ønsket om atter at få et samlingssted i byen stadig stærkere. Skulle Lundum bevares som en selvstændig landsby, måtte vi have et sted, hvor byens borgere kunne mødes. Endelig i løbet af 1988-89 lykkedes det Borgerforeningen at leje præstegårdens forpagterbolig af Menighedsrådet. Lejemålet trådte i kraft 1. september 1989 og ved en stor indsats fra beboerne i Lundum, blev huset sat i stand, og allerede i november blev huset taget i brug og behørigt indviet i januar 1990.

Således begyndte i foreningen en ny tid, hvor det naturlige samlingspunkt var og er Medborgerhuset. Først i december 1989 startede en tradition, der her 8 år efter stadig holdes i hævd. Vi indførte en månedlig fællesspisning, som siden har været flittigt besøgt af folk i alle aldre. Ideen er, at en 3-4 mennesker går sammen om at lave mad til resten, og det går så på skift.

 

 

Efterhånden er der opstået forskellige faste tilbagevendende menuer som julefrokost, gule ærter i den kolde tid, og grillmad i juni. Af andre interessante tiltag kan nævnes festmiddag ved deltagerne i “Madlavning for Finere Mænd” og menu ved børn og unge fra Lundum.

Med huset fulgte også muligheder for at afprøve mange gode ideer. Der er blevet afholdt børnedisko, hobbyaftener, yoga, foredrag og udstillinger m. m., og nogle af arrangementerne har dannet grundlag for nye traditioner. Man kan næsten ikke mere forestille sig en november uden andespil eller en februar uden vinsmagning, men samtidig med disse nye aktiviteter er mange af foreningens gamle blevet bibeholdt. Der er stadig Set. Hansbål på sportspladsen og Høstfest i Sattrup Forsamlingshus, hvor Medborgerhusets størrelse kommer til kort.

Det nyeste skud på stammen er dette års hit: Lundum Byfest. Efter sidste års mangel på børnedag indløb der en del klager fra både store og små, og hovederne blev lagt i blød. Af dette opstod ideen til en byfest, som på en gang skulle 

 

afløse børnedyrskuet og tilføre traditionen nyt liv. Der blev fra bestyrelsens side indkaldt til et arbejdsudvalg, som skulle sammensætte et spændende program til en sådan dag. Resultatet blev overvældende. Dagen bød på morgenvækning og fælles morgenbord i det opsatte telt, dyrskue, ringridning og hoppeborg, gadekampe og tombolaer og andet, der hører med til en rigtig byfest, og den afsluttedes med helstegt pattegris, fadølsanlæg og dans. Tilslutningen var imponerende, over 70 til morgenmad og over 100 til aftensmaden. Simpelthen så god en dag, at den må gentages næste år.

Lundum er her i 90′ eme en typisk landsby af vor tid. Vi har 4 km til nærmeste indkøbsmulighed, dårlige busforbindelser, og næsten alle må tage væk for at få lønarbejde og/eller serviceydelser. De små lokalsamfunds fortsatte beståen som andet og mere end forstæder til større byer afhænger af foreninger som Lundum Sogns Borgerforening. Heldigvis er tilslutningen til foreningen her i byen stor, og det er stærkt medvirkende til at gøre Lundum og omegn værd at i.

 

Fællesspisning i Medborgerhuset.

Fællesspisning i Medborgerhuset.

Sankt Hansbål på sportspladsen !

Sankt Hansbål på sportspladsen !

Fællesspisning i juni med grill på menuen !

Fællesspisning i juni med grill på menuen !

 

BROEN 10. årgang nr. 2 

december 1997 – januar – februar 1998

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.