Et job i Danmark

Klik her og se artiklen i bladformat

Når vi går i brugsen i Egebjerg eller i en anden forretning for at købe
ost, køber vi gerne et stykke skæreost. Riberhus, Klovborg eller hvis
man er mere garvet, en Onkel Krads. Men skal vi have gæster eller
vi bare vil forkæle os selv lidt, så kigger vi på hylden med specialoste
og det er ikke sjældent at valget falder på en “Blå Castello”. Men det
nok de færreste, der tænker på, at en lokal mand nemlig Kim Søvang
har haft en finger med i spillet ved fremstillingen af netop den ost.

text af Peder Pedersen

text af Peder Pedersen

Kim Søvang

Kim Søvang

 

Jeg har besøgt Kim for at få lidt at vide om ham og hans arbejde på mejeriet.

Kim Søvang er født i Eriknauer i 1962. 11968, da Kim var 6 år, købte hansforældre Eva og JohannesSøvang Hansted Østergård, her havde Kim sin opvækst, gik i skole på Egebjergskolen, og herefter kom han på Horsens Statsskole  som han i 1982

 

forlod med studentereksamen.

Allerede medens han gik på gymnasiet, stiftede han bekendtskab med mejeribruget, han-havde nemlig et fritidsjob på Gjesing Mejeri. Efter at have aftjent sin værnepligt ved militæret,kom han i 1983 i lære som mejerist. Først på Gjesing mejeri, herefter på skole i Odense, efter en tid på Lading mejeri var han udlært mejerist.

Men Kim havde højere mål. Efter at have arbejdet et år som mejerist på Gjesing mejeri, kom han igen på mejeriskolen i Odense. Denne gang gjaldt det uddannelsen til mejeritekniker. Da den eksamen var i hus, havde han i en kort periode ansættelse på Saksild mejeri. Men i september 1989 startede han igen på Gjesing mejeri, og her har han været siden. I dag er han produktionsleder på mejeriet og har ansvaret for produktionen og planlægning heraf, samt ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.

Fortæl mig noget om din arbejdsplads!

For ikke så mange år tilbage var Gjesing Mejeri et lille andelsmejerimed nogle få ansatte, hvor egnens landmænd fik deres mælk behandlet, indtransporten foregik selvfølgelig med hestevogn.
Mejeriet blev i 1969 købt af Tholstrup Cheese 

 

AlS.
Koncernen ejer foruden Gjesing to andre mejerier, som hedder Lillebælt og Korsvej, og som begge ligger på Fredericia-egnen. Som noget nyt er man på Korsvej nu også begyndt at lave pasta. Endvidere er der et salgskontor og et centrallager, ligeledes i Fredericia. Der er i alt ca. 700 medarbejdere i koncernen, heraf 180 i Gjesing. Den afdeling, som jeg er leder af, har 60 ansatte.
Gjesing Mejeri får sin mælk fra 140 leverandører, som årligt leverer 40 mill. kg mælk, de er sammensluttet i en forening “De frie leverandører”. Indtransporten sker ikke længere med hestevogn men med tankbiler, som henter mælken fra Odder i øst til Ringkøbing i vest og fra Viborg i nord til Vejle i syd.
Da Gjesing Mejeri altid betaler 5 Øre mere pr. kg mælk til sine leverandører end konkurrenterne, kan vi altid få mælk nok og kan vælge de leverandører ud, som ligger bedst for turen. 
Broens læserkreds er der kun en, der leverer mælk til os, det er “Ålkærgård” i Rådved.

Produktionen!

Vi fremstiller udelukkende specialoste i Gjesing, de er fordelt på to typer, den kendte og meget populære “Blå Castello”, som er en blåskimmelost og den nye “Marquis”, som er en rødkit ost, foruden’nogle få andre oste. Hvad betyder ordet rødkit? Det vil sige, at når osten er færdig, bliver den rullet i en bakterieholdig masse, som er rødlig. Denne ostetype:harjeg forøvrigt været med til at udvikle.
Tholstrup Cheese producerer årligt 16.000 tons ost, heraf produceres på Gjesing Mejeri ca. 5.600 tons. Eksporten udgør 85 % af produktionen.

Gjesing Mejeri

Gjesing Mejeri

 

 

 

 

 

 

 

 

Er det ikke svært at holde de forskellige bakterier adskilt, når i fremstiller flere slags oste på samme mejeri

 

 

Ved en osteproduktion bliver der et restprodukt, der hedder valle, hvad gør I ved den

 

 

Hvordan forløber din dag ?

Virksomheden kører med 2½ – hold skift, vi starter op kl. 21.30 og slutter kl. 20.00, så det vil sige, at der kun er stille i 1½ time. Jeg møder kl. 6.00 om morgenen og siger god morgen til dem, der allerede er mødt, derefter går jeg ind på mit kontor. Jeg har ingen manuelt arbejde kun ledelse, derfor tilbringer jeg en stor del af dagen på kontoret, resten af tiden går jeg rundt og snakker med de ansatte. Min primære opgave er at sørge for, at de oste er til rådighed, som salgskontoret har brug for, og at den daglige drift kører, som den skal. Jeg møder som sagt kl. 6.00 om morgenen og er hjemme  igen ved I5-tiden, men da mejeriet kører døgnet rundt vil det sige, at jeg har tilkaldevagt hele døgnet. Det er nu ikke så tit det sker, at der bliver ringet efter mig udenfor arbejdstiden.

Man behøver ikke at spørge Kim, om han kan lide sit arbejde, det mærker man tydeligt på den begejstring, han udstråler, når han fortæller om sit arbejde og den virksomhed, han arbejder på. Kim bor i en dejlig villa på Egebjergvej nr. 130 sammen med sin kone Ursula, og deres to drenge Martin, som er 12 år, og David på 8 år. Ursula er dagplejemor for fire børn, så der er altid liv i huset.. Kim og Ursula har fået det indrettet sådan, at de begge starter tidligt om morgenen og har så fri sammen sidst på eftermiddagen og om aftenen.

 

 

BROEN 10. årgang nr. 2 

december 1997 – januar – februar 1998 

samtid, erhverv, mejeri, osteproduktion

?

Den sælger vi til landmænd, der har svinehold. Vallen bliver kørt ud til dem i en tankbil, som ikke bliver brugt til andet, ligeledes for at undgå at blande bakterierne sammen. Vi har forøvrigt ingen problemer med at få vallen afsat, den er meget eftertragtet.

?

Jo, det er det, derfor foregår de to produktioner også adskilt fra hinanden. På et mejeri findes der altid bakterier af forskellig art. Derfor må man vælge, om man vil gøre rent til husbehov, så der opstår en vis balance mellem de forskellige bakterier, eller man vælger at gøre helt rent, så alt er sterilt. Vi har valgt den sidste løsning. Vi gør hver dag rent og desinficerer, så alt er helt rent. Derefter tager vi den forholdsregel, at indsugningsluften i produktionshallen bliver mikro-filtreret, sådan at der ikke kommer svampesporer ind ude fra, f.eks. i denne tid fra æbler eller andet, som ligger og rådner ude i naturen. I produktionshallen holder vi desuden overtryk, så undgår vi træk udefra, når en dør bliver åbnet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.