Oplysningsforeningsforeningen for Den Østjydske Længdebane

Klik her og se indlægget i bladformat

Oplysningsforeningen for
Den Østjydske Længdebane

Af Karin Helbo

Mange læsere af Broen er formentlig bekendt med DSB’s planer om ny linieføring mellem Skanderborg og Horsens.

Anlægslov inden sommerferien

Den 24. oktober 1996 indgik regeringspartierne samt Venstre og Det konservative Folkeparti en politisk DSB-aftale, hvori baneudretningen mellem Skanderborg og Horsens indgår, og en anlægslov ventes vedtaget af Folketinget inden sommerferien.

Linieføring/ baneudretning

Den nye linieføring / baneudretning vil i høj grad berøre Egebjerg/Hansted-området. Strækningen fra Skanderborg til Horsens bliver syv kilometer kortere og vil koste ca. 500 millioner kr.! Man bruger altså en masse penge, for at nogle få mennesker kan komme nogle få minutter hurtigere frem. Undersøgelser har vist, at det sagtens kan lade sig gøre at køre hurtigere på den nuværende banestrækning med moderne tog.

Man kan undre sig over politikernes generøsitet overfor DSB, når eksempelvis, der er for få daginstitutioner samt lange ventelister på landets sygehuse. Mon ikke også vort politi kunne bruge en håndfuld penge til nyt materiel?

DSB kører med et konstant underskud og er på finansloven hvert eneste år, så det forekommer særdeles urimeligt at bruge så mange skattekroner, når der end ikke foreligger en behovsanalyse.

Kortet viser med punkterede linier de to mest sandsynlige linieføringer for den forlagte jernbane.

Kortet viser med punkterede linier de to mest sandsynlige linieføringer for den forlagte jernbane.

 

Stormøde i marts

Medlemmer af Tebstrup Borgerforening oplyste, at man planlægger et stormøde den 24. marts eller den 26. marts 1997, med deltagelse af forhenværende trafikminister Kaj Ikast, Svend Heiselberg og, om muligt, nuværende trafikminister Bjørn West. Desuden arbejder man på at få en repræsentant fra de svenskejernbaner til mødet. Der vil blive annonceret i dagspressen, men sæt allerede nu × i kalenderen.

Oplysningsforening stiftet

Mandag den 3. februar 1997 blev der holdt stiftende generalforsamling på Møllebæk og Oplysningsforeningen for Den Østjydske Længdebane blev stiftet.

Den nystiftede forenings formål er:

at indsamleoplysninger om forandringerne af den østjydske længdebane og konsekvenserne heraf for indbyggerne i området,

at videregive disse oplysninger til medlemmer og andre interesserede samt

at påvirkebeslutningpsrocessen.

Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til Eigil Holm, Byskovvej 4, 8751 Gedved (Tlf.  7566 5130 mellem kl. 08.00 og 13,00). Der blev på generalforsamlingen vedtaget et kontingent på 100 kroner pr. husstand. Foreningen og virksomheder betaler 200 kroner.

Lidt omtanke skader ikke

Udviklingen hverken kan eller skal sættes i stå, men lidt omtanke er aldrig nogen skade til.

Vi har motorveje, Storebæltsbro/-tunnel, snart en Øresundsbro og måske en lufthavn i Hammel. Hvor stort er behovet for et hurtigtog der end ikke standser hverken i Skanderborg eller Horsens? Mon ikke de mange pendlere hellere vil have hurtige tog til mange end højhastighedstog til få. Pendlerne overses til fordel for prestigeprojekter for få langdistancerejsende.

Burde dette vanvittige projekt ikke standses ?

 

BROEN 19. årgang nr. 3 

 

Marts – april – maj 1997 

 

Nutid, trafik, jernbane,  planer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.