BROEN 3. årgang nr. 1 september – oktober – november 1990

Se indholdsfortegnelsen nedenfor. Klik til forrige blad eller til næste blad.

Indholdsfortegnelse (klik på sidenr. for at se siderne) side
Brokalender 2-3
Patruljeridt i Hansted Skov 4
Oprensning af vandhuller 5
Kulturcenter Egebjergskolen 6-7
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 7
Kirkerne
At undres ……Af Ingelise Sander
Frygt ikke ……Prædiken af Ingelise Sander
8-12
Antenneforeningen Horsens Nord 13
Hansted-Egebjerg Beboerforening 14
KFUM-Spejderne: 
– Bævere i Egebjerg
– Holbæklejren ’90
15
16-17
Stort behov for legestuen 18-19
Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 20
Ungdomsskolen 21-22
Egebjerg Idrætsforening EIF 23-26
EIF sommerfest 1990 27-31
Annoncer og brobestyrelse 32

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.