BROEN 1. årgang nr. 4 – juni – juli – august 1989

<<< Forrige blad Klik her og læs hele bladet Næste blad >>>

I indholdsfortegnelsen længere nede kan du klikke på de enkelte sider, du ønsker at se.

 Indholdsfortegnelse    Klik og se
hjemme-
side
Klik og se
siderne i
bladformat
Side 2 – 3  

Broen fortsætter
Tekst Niels Bjerregaard.
– Brokalender.

  Klik
Side 3 – 5         

 

Egebjergskolen som kulturcenter.
– Åbne værksteder.
– Fritidspedellen.
– Ledelse og organisation.
– Åben klub.
– Åbent skolebibliotek og kopirum.
– Studiekredse og læsegrupper.
– Kopiering.
– Korsang i lokalsamfundet. 
  Klik
Side 6         

 

Gode naboer er guld værd.
Tekst Lisél Petersen. 
  Klik
Side 7         

 

Lundum Sogns Borgerforening.
Tekst Søren Damkjær. Foto Niels Bjerregaard
– Medborgerhus.  
  Klik
Side 8 – 9        

 

Husholdningsforeningens fremtid.
Tekst Annelise Daugaard.
Årets gang i legestuen.
Tekst Irma Sahner og Grete Sørensen.

 

 

 

  Klik
Side 9 – 10         

 

KFUM-Spejderne i Egebjerg.
Tekst Brian Scheel Hansen.
– Musløbet.
– Goddag, vi har en kage.
– Avisindsamling den 3. juni.  
  Klik
Side 11        

 

Hansted Hospital. Tekst Jette Lund.
– Fremtiden  
  Klik
Side 12 – 14         

 

Kirkerne. Tekst Ingerlise Sander.
– Radiotransmission.
– Festgudtjeneste i Hansted kirke
– Indvielse af klaver
– Nyt tag på Lundum kirke
  Tekst Jens Thule Jensen. Foto Niels Bjerregaard.
– Gave til Hansted kirke (tre messehagler)
  Tekst Else Bregendahl. Foto Jørgen Pedersen.
Klik Klik
Side 15 – 17    Konfirmationerne
 
Tekst Ingerlise Sander. Foto Niels Bjerregaard.
– Konfirmanderne den 21. april 1989.
– Tale til konfirmanderne.  
  Klik
Side 18 – 21         

 

Hansted-Egebjerg Beboerforening.
Tekst Peder Pedersen. Foto Niels Bjerregaard.
– Generalforsamling.
– Kloakeringsarbejder.
– Haveudflugt.
– Fisketrappen.
– Byplanmøde.
– Før og Nu.  
  Klik
Side 22 – 27         

 

Egebjerg Idrætsforening.
– EIFs Sommerfest. Tekst Birgit Madsen.
– Gymnastikopvisning. Tekst Karen Baunsgård.
– Håndbold. Tekst Erik Jensen.
– Fodbold. Tekst Carl Chr. Jensen.  
  Klik

 

Broen fortsætter.

Den udgave af Broen som nu er på gaden, er den sidste af de fire numre i det aftalte forsøgsår. Det sidste bestyrelsesmøde i Broen var imødeset med spænding, da der her skulle træffes beslutning om Broens fortsatte udgivelse. Alle deltagende foreningers og institutioners repræsentanter i bladets bestyrelse gav udtryk for tilfredshed med forsøgsårets forløb samt interesse for at medvirke til Broens fortsatte eksistens. 

Det blev derfor besluttet at søge de nødvendige økonomiske midler tilvejebragt for en fortsat udgivelse. Et uændret bidrag fra de udgivende foreninger og institutioner i forhold til forsøgsåret vil kunne dække ca. 75% af omkostningerne. Med forventning om at det vil lykkes at skaffe de manglende 25%, ser såvel bestyrelse som redaktion med forventning frem til endnu et år i selskab med Broen.

Som det fremgår af omstående indlæg fra Hansted Hospital, er dette nu indtrådt i kredsen af udgivende foreninger og institutioner; der skal derfor her lyde et hjerteligt velkommen til Hansted Hospital. At udgiverkredsen dermed forøges, vil redaktionen tillade sig at betragte som et tegn på, at intentionerne om at bygge bro er på vej til at lykkes.

Som mindst en af bladets læsere havde bemærket bragte sidste udgave af Broen en krydsordsopgave som ved rigtig løsning ville frembringe kodeordet HVEM HAR TAGET LÆSERBREVET FRA MAREN I KÆRET

Blandt den indsendte løsning foretog bestyrelsesformanden, under overværelse af den øvrige del af bestyrelse, lodtrækning om en præmie på kr. 75,-. Lodtrækningen faldt ud til fordel for Birgit Madsen, Hanstedvej 50, 8700 Horsens.  

Broen har flere krydsordsopgaver på lager og vil i den kommende vintersæson bringe et par af dem, forhåbentlig til løsernes fornøjelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.