Så fik Hansted mark sit vartegn

SÅ FIK HANSTED MARK SIT VARTEGN

Efter ca. 3 års pionerarbejde og en god portion
tålmodighed, lykkedes det endelig at få kom-
munen, amtet og miljøankenævnet overbevist
om den gode ide med. vedvarende energi.
Det var meningen, at mølleprojektet skulle
være for vort lokalsamfund, men det lykkedes
desværre ikke på grund af manglende opbak-
ning for køb af andele her. Vi måtte derfor
udbyde resten af andelene til salg i Horsens,
hvor de hurtigt blev revet væk.
Møllen der nu står, er en 180 kilowatt DANWIN
mølle, som er dansk fremstillet på det tid-
ligere Helsingør Skibsværft. Møllen er 30 m
høj med et vingeareal (bestrøget areal) på
243 m.
Vingerne er af glasfiber og 11 meter lange
med vindbremsere. Møllen er bygget med
2 generatorer, en lille på 40 kilowatt og en
stor på 180 kilowatt. Det hele styres af
microprocessorer, så der er et minimum
vedligeholdelse på møllen. Møllen har en
forventet årsproduktion på 322.000 kilowatt,
hvilket svarer til ca. 35 husstandes års
forbrug.
Vi der har andele i møllen, er stolte over den,
og har fået et helt andet syn på vejret. Vi
håber, at også andre glæder sig over det
smukke syn, vi synes møllen er!
 

BROEN 1. årgang nr. 2

december 1988 januar februar 1989

lokalhistorie, vedvarende energi, vindmølle

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.