Nyt el-transformationsanlæg

Tryk her os se artiklen i større format i et nyt vindue.

Nyt el-transformationsanlæg

Af Peder Pedersen

Når vi trykker på kontakten, for at tænde lyset eller for at få en maskine til at køre, tager vi det som en selvfølge, at strømmen kommer og får det hele til at fungere. For de folk der har til opgave at levere strømmen, er det absolut ingen selvfølge.

Jeg har talt med direktøren for Hovedgård & Omegns Højspændingsanlæg “HOH” , M. Lange, som oplyser at væksten i Hansted-Egebjerg på såvel boligområdet som opførelsen af flere og større industrivirksomheder i de senere år, sammen med et øget strømfobrug i almindelighed, har nødvendiggjort en udbygning af stømforsyningen. Derfor er man i øjeblikket i gang med at bygge et nyt såkaldt primært stationanlæg på

Kærvej i Egebjerg. “3-stjernet a/s” vil i fremtiden blive forsynet fra stationen, men er ikke den direkte årsag til udvidelsen.

Anlæget som er det femte i HOH’s område, skal forsyne Hansted, Egebjerg, Rådved, Lundum og en del af Gedved. Strømmen bliver leveret af Skærbækværket, som ligger ved Kolding Fjord og ejes af 13 forsyningsselskaber, hvoraf HOH er det ene.

Skærbækværket leverer strømmen til primærstationen på Kærvej med en strømstyrke på 60.000 volt, hvor den bliver transformeret ned til 10.000 volt inden den, via jordkabler, sendes i tre retninger ud til transformatorer, som for de ældstes vedkommende består af de kendte murede tårne, medens de nye er de små grønne boxe som ikke rager så højt op i landskabet. Her bliver strømmen omformet til 380/220 volt og sendt videre til forbrugerne. Primærstationen på Kærvej opføres af HOH og er ubemandet idet anlæget fjernstyres og overvåges af HOH’s netkontrol i Hovedgård.

Luftledningen fra Kærvej til Hammersholm er under etablering og masternes dominans i landskabet kan næppe have undgået alles opmærksomhed. Jeg har spurgt direktør Lange om ledningerne dog ikke kunne have været erstattet af jordkabler. Hertil svarer han at det kunne de sikkert, men det er erfaringsmæssigt 3-5 gange så dyrt som luftledninger, afhængig af om kablet skal føres i landbrugsjord eller i veje og fortove; men pointerer han, det er Skærbækværket som står for etableringen og, som følge deraf, har afgørelsen af om det skal være luftledninger eller jordkabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når man ser den masterække der i dag står og ser meget provokerende og dominerende ud, kan man undre sig over, at det ikke har været muligt at konstruere en kønnere mast. Vi kan bare se på f.eks. Lillebæltsbroen, Vejlefjordbroen ja vi behøver ikke at gå længere end til vores lokale vindmølle, for at se hvad arkitekter og ingeniører idag formår.

Et spørgsmål er også om ikke Horsens Kommune, som ejer den overvejende del af det areal hvor masterne står, burde gå ind og afholde den forøgede udgift til jordkabel. Arealet er jo som bekendt, ifølge kommuneplanen af 1984, udlagt til bolig- og offentlige formål. Arealets værdi er meget væsentligt  forringet og udnyttelsesmulighederne begrænset på grund af masternes placering.

Det er tankevækkende at konstatere, at da vindmøllelauget, for ikke så længe siden, ansøgte Vejle Amt om tilladelse til opførelse af en vindmølle kun et par hundrede meter derfra, fik vindmøllelauget i første omgang afslag, med den begrundelse at stedet lå i et byvækstinteresseområde. Nu står der en hel række master???

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.