BROEN fik sit navn

velkommen til endnu en udgave (nr. 2) af “Borgernyt” , “Fællesbladet” eller hvad bladet nu de seneste tre måneder har heddet i folkemunde.

Kredsen af udgivere imødeså med spænding og forventning udgivelsen af det første blad og især beboernes reaktion og modtagelse af bladet. Spændingen blev udløst og forventningerne opfyldt, idet de udgivende foreninger og institutioner har modtaget mange positive tilkendegivelser fra lokalområdets beboere; tilkendegivelser som giver foreninger og redaktion stor lyst til at fortsætte arbejdet.

Men – hvis den foreløbige succes skal fortsætte (og det skal den) er det nødvendigt at også du bidrager til bladets spalter med tekst, billeder eller tegninger. Føler du ikke lyst til selv at fatte pennen, så kom i det mindste med forslag til emner som du synes bladet bør beskæftige sig med. Emneforslag behøver ingenlunde have tilknytning til de udgivende foreninger; efter redaktionens mening vil et bredt emnevalg være en styrke for bladet!

På bladets forside er dets navn allerede afsløret. Navnet er af bestyrelsen udvalgt blandt de indkomne forslag, som alle i det følgende nævnes i tilfældig rækkefølge:

H.E.L.-nyt (Hansted/Egebjerg/Lundum)
Begrundelse: De tre byer’s navne forkortet. Det må da være neutralt. Det dækker også det område bladet udkommer i. Det favoriserer ingen.

KÆDEN
Begrundelse: Kæden bør være bladets navn, bl.a. som symbol på kæden af udgivende foreninger, jævn før logo på bladets forside!

PLAKATEN
Begrundelse: (ingen begrundelse anført)

BROEN
Begrundelse: En bro skaber forbindelse og bladet skal vel netop bygge bro mellem udgivende foreninger, mellem foreninger og lokalsamfund samt mellem forskellige lokalsamfund.

LANDSBY-AVISEN eller LANDSBY-NYT
Begrundelse: “Bladet” vedrører landsbysamfundet i Hansted-Egebjerg-Lundum-Rådved med alle de foreninger, der hører til her. Med ordet “landsby” er alle dækket ind – ingen kan føle sig forbigået. Samtidig fremhæves det, at vi stadig er et landsbysamfund uanset at vi hører til Horsens By. – Og at vi ikke
bare er et almindeligt villa-kvarter/sovebyområde. -Men en landsby.

§77
Begrundelse: (lngen begrundelse anført)

nummer to, nummer tre, nummer fire, osv
Begrundelse: Bladets navn bør skifte for hver udgivelse.

KÆDEN
Begrundelse: (Ingen egentlig begrundelse anført, men) ringene som omgiver de forskellige
foreningers bomærker skal i så tilfælde erstattes af kædeled.

Sognenyt
Begrundelse: Vi begrunder forslaget udfra de intentioner, der fremgår af side 2 i første nr. af bladet. Det er kort og neutralt – antyder bladets formål.

BIFO
Begrundelse: BorgerInformation Fra Foeninger.

BIFOS
Begrundelse: BorgerInformation Fra Foreninger Og Samfund.

Spar to
Begrundelse: Simpelthen fordi det “siger” Spar-to til informationen i området.

Efter en grundig gennemgang af alle de indgivne forslag stod bestyrelsens valg til sidst mellem tre forslag, nemlig Broen, Kæden og Landsby-nyt. En enig bestyrelse valgte BROEN som det mavn der bedst kunne dække bladets formål.

Du ønskes herefter god fornøjelse med BROEN; når du har læst bladet første gang, husk så at det bør hænge på familiens opslagstavle indtil næste udgave kommer på gaden omkring 1. marts 1989.

BROEN 1. årgang nr. 2

december 1988 januar – februar 1989

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.