Sankt Hans aften i skoven

Klik og læs hele siden i bladformat 

Skt. Hans festen blev ligesom tidligere år fejret i skoven i et samarbejde mellem Husholdningsforeningen, Støtteforeningen og Beboerforeningen. Vejret var, som bekendt fint i år, og aftenen forløb med underholdning- af harmonikapigerne Conny og Lene.
Desforuden var der Amerikansk lotteri, medens de mindste bagte snobrød. Båltalen blev holdt af sognepræst Inger Lise Sander.
Et nyt indslag i festen i år var at bålet blev tændt med ild som Dronning Margrethe dagen forinden havde tændt ved Frihedsstøtten i København i anledning af 200-året for stavnsbåndets ophævelse.
Ilden blev på forskellig vis bragt til Horsens Rådhus, hvorfra 5 unge løbere fra Egebjerg skiftedes til at løbe med faklen til festpladsen i skoven i Egebjerg, en tur på ca. 10 km.
som de tilbagelagde på 30 min. (godt klaret).

Broen 1. årgang nr. 1

1988 september – oktober – november